Oslo

Planen er vedtatt – men kampen for Y-blokken fortsetter

Departementet har vedtatt reguleringsplanen for det nye Regjeringskvartalet, men Y-blokkens forkjempere nekter å gi seg.

Kommunalminister Jan Tore Sanner mener kampen om Y-blokken ble avgjort i regjeringsmøtet 25. mai 2014. Byantikvar Janne Wilberg (til v.) er blant dem som fortsatt kjemper
  • Stein Erik Kirkebøen
Byantikvar Jann Wilberg mener det ikke er nok å redde Picasso-utsmykningen, hun vil også la Y-blokken leve
Høyblokken, som skal bli litt høyere, og lindealleen skal få leve, men kommunalminister Jan Tore Sanner mener kampen om Y-blokken er avsluttet for lenge siden.

– Y-blokken skjebne ble avgjort 25. mai 2014. Da slo Regjeringen fast at den skal rives, at Høyblokken skal bevares og at det rundt den skal bygges et nytt kvartal hvor regjeringsadministrasjonen skal samles.

– Men undersøkelser har vist at Picasso-utsmykningen er i god stand, så den vil bli med over i det nye kvartalet, sa en barhodet kommunalminister Jan Tore Sanner fredag mens sure vintervinder feide gjennom lindealleen – som også skal bevares.

Fredag vedtok departementet den endelige reguleringsplanen for Regjeringskvartalet.

– Y-blokken må rives for det første av hensyn til sikkerheten, vi kan ikke ha et regjeringsbygg over en veitunnel, og av hensyn til utnyttelse av området. River vi ikke Y-blokken, så må vi bygge ytterligere 11 etasjer på de andre byggene, sa Sanner.

Avviser statsrådens argumenter

Ola Fjeldheim mener statsrådens argumenter for å rive Y-blokken ikke holder vann.

– Det stemmer ikke, sier generalsekretær Ola Fjeldheim i Fortidsminneforeningen til Aftenposten.

– Det sikkerhetsmessige er løst, og det sitter jo allerede i dag folk og jobber i bygget. For det andre er det bygget som skal erstatte Y-blokken mindre i volum, da er det vanskelig å forstå at det er behov for å bygge mer hvis vi tar vare på Y-blokken. For det tredje er det mest miljø- og ressursvennlig å bevare fremfor å rive og bygge nytt. Rivevedtaket er hverken utredet eller kunnskapsbasert.

Byantikvar Janne Wilberg er helt enig i at faglige argumenter for bevaring ikke er hørt:

– Vedtaket om å rive ble tatt veldig tidlig.

Uten faktagrunnlag?

– Ingen kommentar.

Y-blokken står fortsatt, og dens tilhengere trøster seg med at det er von i hengande snøre, og fortsetter kampen som statsråden mener ble avsluttet med et vedtak for snart tre år siden.

Nå skal det utformes

Men mest handler det nå om fremtiden. Reguleringsplanen er vedtatt, og neste etappe blir plan- og designkonkurransen.

– Den skal gi oss forslag som møter de ulike kravene til det nye regjeringskvartalet; blant annet gode og fremtidsrettede arbeidsplasser, åpne og levende byrom, effektive og diskrete sikkerhetstiltak, og samspill med de historiske byggene rundt, sier Sanner.

  • Forslag til reguleringsplan ble lagt ut i sommer og vedtatt fredag. Les mer om det her.

Syv lag tegner

Syv lag er i gang med å lage hvert sitt utkast til hvordan kvartalet kan utarbeides innenfor de rammene som reguleringsplanen gir.

– Ett av kravene er at ingen av byggene skal være høyere enn Høyblokken hvor de to øverste etasjene skal rives og erstattes med fire nye, sier Sanner som vil få de syv forslagene på sin pult i mai.

– Og så skal de stilles ut slik at alle kan danne seg en oppfatning av dem.

Planen er fortsatt at byggearbeidene skal starte i 2020. Sannsynligvis kan de første kontorene tas i bruk to, tre år senere.

Les mer om

  1. Jan Tore Sanner
  2. Regjeringskvartalet
  3. Byutvikling
  4. Arkitektur