Ny helårs lysløype skal bygges i Nordmarka

Traseen er en såkalt forbindelsesløype. Løypa skal hektes på det store lysløypenettet i området rundt Frognerseteren.

Lysløypa starter her, i enden av Lillevannsveien, bare noen hundre meter fra Lillevann T-banestasjon. Ole Andreas Engstrøm, styreleder i Eilif Rasmussens Miljøstiftelse, har sørget for penger til prosjektet via stiftelsen. Her med bymiljøetatens naturviter Axel Pettersen.
  • Astrid Løken

– Dette blir en helt ny lysløype. Vi skal bygge en 2,5 meter bred turvei med lys, forklarer naturviter Axel Pettersen i Bymiljøetaten.

Den nye løypa som går fra Lillevann stasjon over Rødkleiva og bort til Nedre Skomakerløype, er bare 590 meter lang. Men den vil bli et viktig bidrag fordi den hekter seg på det store lysløypenettet i Frognerseteren-området.

Det gjør at beboerne kan starte her, i stedet for å sette seg i bilen og kjøre rundt og inn til lysløypene lenger opp i Marka.

Arbeidene starter i begynnelsen av september. Traseen, som skal få grusdekke, skal være klar til bruk i løpet av høsten 2021. Muligens må arbeidene med å få på plass belysning vente til neste år.

Den røde streken viser den nye løypa. De svarte strekene viser lysløypenettet i denne delen av Marka.

Mange nye boliger

Det er ikke så ofte det bygges nye traseer med lys i Marka. Denne har stått på Bymiljøetatens plan over arbeider som bør gjøres i Marka i en årrekke. Først da en lokal miljøstiftelse tilbød seg å betale en tredjedel av kostnadene, ble det fart i planene.

– Det er blitt bygget veldig mange boliger i området rundt Lillevann de siste årene. Og det er regulert for enda flere boliger i årene fremover. Derfor er denne løypa viktig å få på plass, sier Pettersen.

Med det nye tilskuddet kan også turgåere som kommer med banen hoppe av et par stasjoner før Frognerseteren, på Lillevann, og starte turen derfra.

Mer snø i løypa

Traseen skal følge en terrengløype. Dagens løype er smal, og kan kun prepareres når det er kommet store mengder snø.

Løypa som skal bygges, kan preppes på mindre snø. Dermed kan den prepareres oftere. Det skal hugges trær et par meter på hver side av traseen.

– Vi skal utvide løypa slik at preppemaskinen kommer frem. Løypa blir også mer snøsikker når terrenget blir åpnere, sier Pettersen.

Bendick Bergel og Elisabeth Risvik, som jobber i Tommlekollen friluftsbarnehage, ser frem til å bruke den nye turveien med barna i barnehagen. Her med Alfa (f.v.), Eleah (foran), Johanna (bak) Hennie og Casper.

Gave og spillemidler

Ny trase inkludert lyssetting vil koste omtrent 2 millioner kroner.

Arkitekt Eilif Rasmussens Miljøstiftelse har bidratt med 750.000 kroner.

– Styrelederen i stiftelsen tok kontakt med Bymiljøetaten for rundt tre år siden med ønske om å få realisert turveien, forteller Pettersen.

Styreleder i Eilif Rasmussens miljøstiftelse Ole Andreas Engstrøm og naturviter Axel Pettersen i Bymiljøetaten inspiserer traseen som skal gå under T-banebroen noen hundre meter fra Lillevann stasjon. Ja, det blir plass til preppemaskinen under T-banebroen, forsikrer Pettersen.

Styreleder i stiftelsen Ole Andreas Engstrøm er glad for at løypa nå blir en realitet.

– Vi diskuterte hva vi kunne gjøre, som var synlig, og som var i Eilif Rasmussens ånd. Og da kom vi til at dette prosjektet var midt i blinken, sier Engstrøm.

Ole Andreas Engstrøm tok kontakt med Bymiljøetaten for å få fortgang i planen om å etablere en helårs turvei.

Bymiljøetaten skal betale for arbeidene med løypa (650.000). Midler fra spillemiddelordningen skal bekoste resten (600.000).

Ifølge Pettersen har etaten identifisert behov for løyper som går inn til større lysløypenett en rekke steder i Oslo.

– De fleste turveiene vi ønsker å bygge fremover, er forbindelsesløyper fra boligområder og inn til det øvrige lysløypenettet i Marka, sier Pettersen.

Politikerne avgjør hvilke prosjekter som skal bygges. I år bygges det to slike løyper, hvor den ene går fra Lillevann.

– Den andre er på Grønliåsen sør i Oslo. Det er en løype fra et boligområde og inn til det store lysløypenettet sørover i Follo, sier Pettersen.

Løypa på Grønliåsen er i sin helhet finansiert av kommunen.