Her ved Munch-museet hvor mange bader, er det svært grunt vann. Søndag ble Geir Kåre Cemsoylu Nyland lam etter en stupeulykke her.
Det er tett merket med hvite plaketter om at man ikke skal stupe her og at vannet er grunt.
Likevel har det vært to svært alvorlige badeulykker i området de siste årene.
Ytterst på Sørenga døde en person i 2018 etter å ha truffet bunnen.

Sjekker sikkerheten på Sørenga og Munch-museet etter badeulykker

På Norges mest brukte badeplass har det vært to alvorlige stupeulykker på tre år. Én person er død, mens Geir Kåre Cemsoylu Nyland ble lam etter en stupeulykke på søndag. Nå varsles det tiltak.

Foran det nye Munch-museet er det bygget opp en idyllisk brygge i lik stil som resten av sjøbadet Sørenga. Det er her Akerselva renner ut i Oslofjorden.

Vannet er svært grunt. Når solen står høyt på himmelen ser man bunnen.

Det var her stupeulykken med Nyland skjedde søndag ettermiddag.

Nyland traff bunnen med hodet først og skadet seg stygt, ifølge Dagbladet.

Flere kamerater kastet seg i vannet for å hjelpe, før han ble hentet av ambulanse og hastet til sykehuset. Der ble det konstatert brudd i ryggen.

Nyland ble operert, men er foreløpig lam fra brystet og ned.

På bryggen hvor ulykken skjedde, er det badestiger. Langs bryggen er det omtrent hver femte meter skrudd fast plaketter med beskjed om at stuping er forbudt og at vannet er grunt.

Nå vil kommunen gjøre flere tiltak for å hindre flere ulykker.

– I lys av ulykken er det som et umiddelbart strakstiltak, bestilt inn flere av disse skiltene for å øke synligheten, sier kommunikasjonsdirektør hos Bymiljøetaten Richard Kongsteien.

Han forklarer at de nå ser på flere løsninger for å varsle enda bedre.

Svært grunt

I 2018 døde en person etter å ha slått hodet under et nattbad. En lege som var på stedet fikk mannen opp av vannet, og begynt med livredning. Han ble fraktet til sykehus med livstruende skader. Livet til mannen i slutten av 20-årene sto ikke til å redde.

Det var like ved selve badeanlegget ytterst på Sørenga. Her er det skrudd opp noen få, små plaketter, og det er satt opp et gjerde. Her det også svært grunt, og man ser tydelig bunnen på dagtid.

Bunnen er godt synlig på dagtid når solen står på, nå vurderer Bymiljøetaten tiltak for å hindre badeulykker når det er mørkt.

Felles formspråk

Området fra bryggen utenfor Munch og til sjøbadet på Sørenga er bygget over samme lest. Bryggekanten er høyere, men ellers flyter sjøbadets formspråk sømløst over i bryggen som slynger seg flere hundre meter innover mot byen.

Hele veien er det fine steder å legge seg ned for å sole seg. De mer dristige bruker den høye bryggekanten for luftige svalestup og hopp.

Bjørvika inkludert Sørenga er svært populært for badende. På fine dager passerer opptil 30.000 over broen fra Munch-museet. Bymiljøetaten sier de vil gjøre utredninger og se på behovet for å gjøre ytterligere tiltak for å forhindre flere tragiske ulykker i området.

To tiltak som allerede nevnes er som følger:

  • Etaten sier at utbygger nå vil gå over de stedene hvor det er grunt i indre del av havnebassenget i Bjørvika. De skal nå skilte hver femte meter der det er grunt.
  • Bymiljøetaten sier de nå vil vurdere merking som er synlig i mørket.
På et teksttungt skilt på Sørenga står det blant annet om at det kan være farlig å stupe på enkelte steder.

Utenfor Munch-museet hvor ulykken skjedde, er det allerede skiltet så tett.

Likevel:

– I en by så kan man aldri bygge seg helt inn og sikre oss fra alle tenkelige ulykkesscenarioer. Ofte må man balansere nytte og risiko opp mot behovet for både båter og badene, sier Kongsteien.

På sjøbadet ytterst på Sørenga er det godt tilrettelagt for stuping.

Sjekk dybden før du stuper

President i Norges Livredningsselskap, Claire Ann P. Alfonso, sier det viktigste sikkerhetstiltaket er alltid å undersøke dybden før man stuper. Og skal du hoppe ut i vannet, gjør det med beina først før du begynner med stupingen. Generelt er hun også opptatt av at man må kunne livredning hvis man ser en badeulykke.

– Vi er veldig opptatt av at folk skal tilegne seg kunnskap om selvberging og livredning, sier Alfonso.

Norges Livredningsselskap har fem strandlivreddere på Sørenga på en kontrakt fra Oslo kommune. Hun sier at Sørenga er et av de stedene der kommunen har gjort ekstra innsats for å sikre badeområdet.

Akerselva ved Munchmuseet er populær blant badende. Utenfor Munch-museet er det svært grunt og livsfarlig å stupe.

– På Sørenga er det stupetårn hvor dykkere sjekker bunn og grunn før starten på badesesongen, men det er ikke alle steder på Sørenga det er egnet å stupe fra. Nå skal vi ta en ekstra runde med risikoanalyse av stedet og vi må se nærmere på hvordan skiltingen er plassert på Sørenga, sier Alfonso.

Hun opplyser om at livredderne kun er på Sørenga, ikke ved Munch-bryggen, og beskriver området som krevende sikkerhetsmessig.

– Det er lett tilgjengelig og på en godværsdag kan det være 5–6000 mennesker som kommer hit, sier Alfonso.

Hun oppfordrer kommunen til å gjøre en sikkerhetsanalyse av hele området for bedre å sikre oss mot flere badeulykker fremover.