Borgen trolig klar til å peke på hvem hun mener bør bli ny byrådsleder mandag

Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) sier hun mest sannsynlig vil være klar til å peke på hvem hun mener bør forsøke å danne nytt byråd allerede mandag.

Ordfører Marianne Borgen har hatt samtaler med alle partilederne i bystyret. Hun tror hun allerede mandag vil kunne peke på den hun mener bør forsøke å danne nytt byråd.

– Jeg har bedt om tilbakemelding fra partiene innen mandag. Jeg mener det er realistisk at jeg vil være klar til å peke på den jeg mener er best egnet til å sikre en stabil styring av byen da, sier Borgen til Aftenposten.

Etter at Raymond Johansens byråd onsdag trakk seg i protest mot mistillitsforslaget mot byråd Lan Marie Berg (MDG), styres byen for tiden av et forretningsministerium. Det er Borgens ansvar å klargjøre hvem som er mest egnet til å ta over byrådsmakten igjen.

Johansen varslet samme dag som han trakk seg, at han ønsker å gjeninntre så raskt som mulig med det samme byrådet. Høyre, som er det største opposisjonspartiet, har gjort det klart at de mener ordføreren bør henvende seg til dem først.

– Jeg er i utgangspunktet ikke tvunget til å peke på noen. Mitt ansvar er å peke på en byrådsleder som jeg mener kan skape nødvendig ro og stabilitet, sier Borgen.

– Etter sonderingene så langt, mener du det er Raymond Johansen?

– Det får du meg ikke til å svare på nå. Jeg har gitt partiene rom for å sondere internt og seg imellom. De har frist til å gi meg en tilbakemelding innen mandag, og da skal jeg konkludere, sier Borgen.

Høyre sonderer

Oslos ordfører hadde fortrolige samtaler én til én med alle de elleve gruppelederne i bystyret torsdag.

Der ga både Høyre, Frp, KrF og Folkeaksjonen mot mer bompenger (FNB) råd om at Borgen først bør gi Høyre anledning til å se om det er grunnlag for et borgerlig byrå.

Venstre, som har sitte mange år i borgerlige byråd i Oslo, ga imidlertid beskjed om at de mente et slik alternativ var lite realistisk, og rådet Borgen til å be Raymond Johansen igjen forsøke å danne et nytt byråd.

Bakgrunnen er at Rødt allerede har fastslått at de ønsker at Raymond Johansen skal ta makten igjen, og da er det ikke et flertall for et borgerlig byråd i bystyret.

– I dag får partiene tid til å diskutere situasjonen internt i eget parti. Høyre har bedt om tid til å sondere med andre partier, og det har jeg sagt at de skal få. Vi skal gjøre dette så fort vi kan, men vi skal ta den tiden som trengs, sier Borgen.

Bystyret trenger ikke godkjenne nytt byråd

Et nytt byråd trenger ikke formelt godkjennes av bystyret. Det konstituerer seg selv og trenger bare varsle bystyrerepresentantene om at det tiltrer.

– Det er ulike måter dette kan skje på, men minimum ved at de får en e-post som ren informasjon, sier Borgen.

Bystyret hadde sitt siste bystyremøte onsdag denne uken, og etter et siste forretningsutvalgsmøte på mandag, tar representantene sommerpause. Neste bystyremøte er ikke før 8. september.

– Rent reglementsmessig så er det ikke nødvendig med noe ekstraordinært bystyremøte for dette, sier Borgen, men understreker at hun skal vurdere om det er nødvendig.

Forretningsministerium

Hovedstaden styres nå fremdeles av det rødgrønne byrådet, men de styrer som et såkalt forretningsministerium.

– Forretningsministerium et er ikke et formelt begrep, men basert på sedvane. Det tydeliggjør at de skal styre byen, men ikke ta nye store politiske initiativ, sier Borgen.

Dette for å ikke binde opp et nytt byråd ved å legge politiske føringer.

Det betyr blant annet at byrådslederen og byrådene for tiden ikke gjør noen intervjuer med pressen, og at byrådsavdelingene kun svarer på faktaspørsmål og administrative spørsmål.

I opposisjonen ble det torsdag reagert på at Lan Marie Berg fortsatte som miljø- og samferdselsbyråd under forretningsministeriet, skriver TV 2. Fredag ettermiddag varslet Raymond Johansen at Berg nå fratrer, og at byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, overtar ansvaret for miljø- og samferdselsområdet inntil nytt byråd er konstitutert.

Milliardsprekk

Berg ble som miljø- og samferdselsbyråd ansvarlig for den største budsjettsprekken i Oslos historie.

Da byrådet la frem sitt reviderte budsjett 20. mai, ble det kjent at gigantprosjektet med å få en reservevannslønsing for Oslo ligger an til å bli 5,2 milliarder kroner dyrere enn først antatt.

Berg har sagt at det var en uventet kraftig prisøkning i tunnelboremaskinmarkedet som var årsaken.

Et flertall i bystyre mener Berg har hatt for dårlig styring med prosjektet og har varslet bystyret for sent om milliardsprekken. Derfor stemte de for et mistillitsforslag mot henne og ba henne gå. Byrådsleder Raymond Johansen svarte med et kabinettsforslag, som innebar at hele byrådet gikk av onsdag.

Berg har hele tiden fremholdt at hun har håndtert saken på en god måte.