Oslo

Raymond Johansen må svare om Oslos korona-evaluering

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener det er pussig at evalueringen kom overraskende på Høyre.– Hvis Anne Haabet Rygg hadde lest budsjettet, så står det faktisk i budsjettet for 2021 at vi skal evaluere dette, sier han. Foto: Berit Roald, NTB/Scanpix

Oslo Høyre mener korona-evalueringen byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har satt i gang virker dårlig forberedt og forhastet. Nå møter han i Finansutvalget for å forklare seg.

  • Arnhild Aass Kristiansen
    Journalist
  • Birgitte Iversen
    Journalist

– Det er utrolig viktig med en grundig og ekstern gjennomgang av hvordan Oslo kommune og byrådet har håndtert koronakrisen. Dessverre virker denne evalueringen dårlig forberedt. Det er rart at bystyret ikke har vært involvert i det hele tatt i utformingen av mandatet og hvordan dette skal evalueres.

Det sier Høyres gruppeleder i bystyret i Oslo, Anne Haabeth Rygg til Aftenposten.

Nå har hun bedt byrådsleder Raymond Johansen (Ap) møte i Finansutvalget torsdag ettermiddag for å informere om evalueringen av kommunens korona-innsats, som han har varslet at vil komme.

Hun viser til at det ble gjort på en helt annen måte på nasjonalt nivå:

– Mens regjeringen nedsatte en uavhengig koronakommisjon for over ett år siden, og har involverte Stortinget, velger byrådet en mer lettvint løsning. I Oslo skal de bestille en rapport fra et konsulentselskap som de allerede er kunde hos (Deloitte red.anm.), og det virker som alle avdelingene i stor grad skal evaluere seg selv, sier Rygg.

– Vilt lite tid

Høyre-politikeren er i tillegg kritisk til hvor kort tid det er satt av til evalueringen. Evalueringen skal være ferdig i juni.

– Det er helt vilt. Regjeringens kommisjon brukte ett år, her skal man bruke én måned. Det er veldig forhastet. Vi har nok mye å lære av krisen, jeg tror vi vil ha stor nytte av å gjøre en grundig evaluering heller enn å haste det gjennom. Nå fremstår det som en gjør dette bare for å ha gjort det, mener Høyre-politikeren.

Hun vil nå be Raymond Johansen stanse arbeidet med byrådets evaluering og heller gi det en bredere prosess i samarbeid med bystyrets medlemmer.

– Det vil sikre at den blir så bred og god som mulig, og at vi får noe igjen for den, sier Rygg, som gjerne ser at kommunerevisjonen kan gjennomføre deler av evalueringen.

Anne Haabeth Rygg er Høyres gruppeleder i bystyret. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre

– Mitt lovpålagte ansvar

Byrådsleder Raymond Johansen mener det er pussig at evalueringen kom overraskende på Høyre.

– Jeg har et lovpålagt ansvar for å påse at det gjennomføres en evaluering. Hvis Anne Haabet Rygg hadde lest budsjettet, så står det faktisk i budsjettet for 2021 at vi skal evaluere dette, sier han.

Han sier dette arbeidet ble iverksatt for flere uker siden, og at det gjerne kan gjennomføres flere evalueringer.

– Dette er én evaluering. Men vi er ikke ferdig med pandemien enda. Det vil være mulig å komme med masse forslag om hva som evalueres. Jeg har sagt at alle steiner skal snus, og vi skal bli klokere av den største krisen vi har stått i siden 2. verdenskrig. Det kommer jeg også til å si til Finansutvalget, sier han.

– Evalueringen skal være ferdig allerede i juni. Har de fått for liten tid?

– Nei, jeg regner med at de lager den evalueringen så rakst og profesjonelt de klarer. Jeg er ikke redd for å bli sett i kortene, som det insinueres. Hvis det viser seg at evalueringen er mangelfull og mangler viktige ting, så er det fullt mulig å ta det med i en nye evaluering, hvilket det ikke er unaturlig at det blir.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Oslo-nyheter
  3. Koronaviruset