Oslo

DN: Skatterazzia etter at Oslo kommune kjøpte eiendom av konkursgjengangere.

Oslo kommune har kjøpt eiendom for over 220 millioner kroner fra konkursgjengangere, avslører DN. Selgerne har hatt en gevinst på rundt 40 millioner kroner.

Et kommunalt foretak blir nå gransket etter at DN avslørte eiendomshandel for store summer, mellom Oslo kommune og konkursgjengangere.
  • Inger Lise Hammerstrøm
    Inger Lise Hammerstrøm
    Journalist

I en dokumentar publisert fredag forteller Dagens Næringsliv om hvordan konkursgjengangere har solgt eiendom for tilsammen 220 millioner kroner til Oslo kommune. Gevinsten er på rundt 40 millioner.

Fredag morgen melder avisen at Skattekrim slo til mot fire adresser på Østlandet, og fredag ettermiddag varsles det en granskning i kommunen.

Kjøpte for 85 mill. solgte for 105 mill.

I dokumentaren fremgår det blant annet at kommunen har kjøpt eiendom med kunstig høy prisutvikling.

Deriblant en leilighet i Niels Jules gate i Oslo, som hadde en prisstigning på 400.000 kroner på en måned.

I en annen handel skal selskapet ha kjøpt en bygård på Ullern for 85 millioner kroner, for tre dager senere å selge til kommunen for 105 millioner kroner.

I mars i år slo en domstol fast at den aktuelle selgeren var uegnet til å drive forretninger på grunn av sine mange konkurser, og ga ham en konkurskarantene på to år.

En måned senere gjorde han den nevnte handelen med Oslo kommune til en fortjeneste på 20 millioner kroner.

Handlet utenfor det åpne markedet

Det er det kommunale foretaket Boligbygg som har gjennomført handlene.

Avisen skriver at de har hatt en innsynsprosess gående med Boligbygg siden begynnelsen av august. Der fremkommer det at 34 leiligheter som er kjøpt siden januar 2015, er kjøpt etter direkte henvendelse fra selger. Altså utenfor det åpne markedet.

– Det kan være sider ved dette som er problematisk, men vi har ikke fullstendig oversikt, sier administrerende direktør Jon Carlsen i Boligbygg, til DN.

Mange av eiendommene er kjøpt med såkalt blankoskjøte, som innebærer at handelen ikke tinglyses og at den nye eieren derfor ikke blir registrert i grunnboken. Eiendommene er solgt videre til kommunen i løpet av kort tid.

På den måten blir det nesten umulig å se hvem som er selger.

Én advokat knytter imidlertid leilighetssalgene sammen.

Unngikk politisk behandling av kjøpene

Advokaten skal ha mottatt pengene fra Oslo kommune – et titall millioner kroner. Men det finnes kun to e-poster mellom advokaten og Boligbyggs kjøpsteam, ifølge kommunikasjonsdirektør Kristin Øyen.

Ved å splitte handelen har Boligbygg unngått at kjøpet er blir behandlet av Oslos politikere, som skal stemme over alle enkeltkjøp over 50 millioner kroner.

Kommunikasjonsdirektøren i Boligbygg svarer DN med at 16 av kontraktene ikke overstiger grensen for bystyrebehandling.

Konsulent handlet eiendom med bekjent

Handelen skal ha foregått mellom en innleid konsulent for kjøpsteamet til Boligbygg siden 2014, og en bekjent av ham.

Denne bekjente skal siden da ha vært direkte involvert i salg av 51 leiligheter til Boligbygg. Konsulenten har håndtert 16 av disse transaksjonene for Oslo kommune.

Stor mangel på dokumentasjon

Mange av salgene bærer ifølge DN preg av manglende dokumentasjon. Det mangler takster, e-poster og andre dokumenter som kan vise hva som har foregått i disse transaksjonene.

Boligbygg-sjef Jon Carlsen i Oslo kommune erkjenner overfor avisen at de ikke har gjort den kontrollen de burde ha gjort.

Ifølge en pressemelding som ble sendt ut fredag ettermiddag vil det nå bli igangsatt granskning.

– Påstandene har en så alvorlig karakter at Boligbygg av hensyn til ansvaret som arbeidsgiver og tilliten til foretaket iverksetter en granskning av de fremsatte påstandene, sier Boligbyggs direktør Jon Carlsen, ifølge pressemeldingen.

Les mer om

  1. Eiendom
  2. Oslo kommune
  3. Oslo