Oslo

- Hvis politikerne kan dekke over egne feil, vil det gå utover tilliten

Bjørnar Moxnes fastholdt i Oslo tingrett torsdag at det var nødvendig å offentliggjøre mer av rapporten om den såkalte Lindeberg-saken. Hensikten var ifølge Rødt-lederen å gjøre alvorlige feil kjent for innbyggerne.

Rødt-leder og bystyremedlem Bjørnar Moxnes må bruke de neste dagene i retten. Her med sin forsvarer Harald Stabell.
  • Ntb
  • Olav Eggesvik
    Journalist

– Lindeberg-saken dreier seg om hvordan Oslo kommune ivaretar rettssikkerheten til pasienter og ansatte ved byens sykehjem, sa Rødt-lederen da han møtte i Oslo tingrett torsdag. Det er bystyreflertallet som har anmeldt ham for brudd på taushetsplikten, etter at han 24. januar 2014 offentliggjorde en mindre sladdet versjon av Kommunerevisjonens rapport om den såkalte Lindeberg-saken.

Bystyrets flertall mener at Rødt-lederen dermed spredte opplysninger som kan bidra til å identifisere pasienter og ansatte. Bare Rødt og SV stemte imot.

Moxnes selv mener derimot at den sladdede versjonen av rapporten fra kommunerevisjonen gjorde det umulig for innbyggerne å gå de ansvarlige etter i sømmene. I tillegg gjorde den det vanskeligere for en hjelpepleier ved Lindeberg omsorgssenter å renvaske seg for urettmessige anklager om seksuelle overgrep mot demente pasienter.

— Fikk ikke innsyn

Moxnes holdt et langt innlegg der han redegjorde for bakgrunnen til at han publiserte rapporten. Ifølge Rødt-politikeren, møtte han og de andre i bystyrets Helse- og sosialkomité en vegg da de spurte eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF) og etatsdirektør Bente Riis.

- Vi måtte drive byråden og etatens direktør fra skanse til skanse for å få innsyn i hva som egentlig hadde skjedd. Hvordan ansvarlig byråd og direktør hadde håndtert saken, hva de gjorde for å rydde opp og ikke minst hvilke rutiner de fikk på plass, så ikke noe lignende skulle skje igjen, sa Moxnes under sin innledende forklaring.

– Min hovedmotivasjon har vært at alvorlige feil blir kjent. Kun på den måten kan feil rettes, sa han i retten torsdag.

– Maktutøvelsen må være åpen og gjennomsiktig. Hvis politikerne kan dekke over egne feil, vil det gå utover tilliten til politikerne.

- Avdekker alvorlig svikt

Moxnes mener at han har offentliggjort skarp kritikk av kommunale toppledere og byrådet, som han mener ble holdt hemmelig for å beskytte dem.

— Jeg har ikke gjort noe ulovlig. Rapporten avdekker en alvorlig svikt i ivaretagelsen av pasienter og ansatte.

I en debattinnlegg i Aftenposten har Moxnes tidligere at «rapporten dokumenterer hvordan overordnede ledere på alle nivåer unnlot å gripe inn og rydde opp.»

Da politianmeldelsen ble vedtatt i bystyret, falt det svært sterke ord fra flere representanter. Spesielt Carl I. Hagen (Frp) reagerte kraftig på Moxnes' offentliggjøring.

— Jeg sto sammen med Moxnes i Helse- og sosialkomiteen da vi behandlet disse sakene. Jeg var med på å kreve innsyn i disse dokumentene. Det ble av og til nektet med den begrunnelsen at det kunne bli offentlig. Vi kjempet under et løfte om at vi skulle holde opplysningene taushetsbelagt. Jeg føler meg sveket av Bjørnar Moxnes. Han lekker det med viten, vilje og forsett, sa Hagen i debatten den gang.

Hva er Lindeberg-saken?

Egentlig er Lindeberg-saken flere saker. Den ene handler om hjelpepleier Stig Berntsen, som ble beskyldt for overgrep (se fakta).

Den andre handler om en avdelingssykepleier ved samme institusjon, som i en pressemelding urettmessig ble mistenkt av byrådet for drap. Allerede dagen etter ble mistankene avkreftet.

Lindeberg-saken rullet i flere år, og den endte i en oppvask i bystyret. Kommunerevisjonens rapport tar for seg hele sakskomplekset.

Hverken den offisielle rapporten eller Moxnes' versjon inneholder navn. Hjelpepleier Stig Berntsen mener opplysningene Moxnes offentliggjorde var sentrale i renvaske ham i offentligheten.

— Ingen har hittil greid å vise til hvilke konkrete opplysninger de mener kan identifisere noen, sier Berntsen, som selv har skrevet flere debattinnlegg om saken.

Får redaktørstøtte

Tidligere har Arne Jensen, generalsekretær i Redaktørforeningen, gått ut med støtte til Moxnes. Jensen kalte politianmeldelsen uverdig.

«De delene av rapporten som ble sladdet av kommunerevisjonen er viktige for å forstå hva som faktisk skjedde, og hvorfor det gikk galt. Det er disse delene det politiske flertallet har kjempet for at Oslos innbyggere ikke skal få kjennskap til» , skrev Jensen i en kronikk i Aftenposten.

Også Norsk Presseforbund støtter Moxnes.

— Rettssaken tyder på svak demokratisk forståelse i bystyret, mener jurist Kristine Foss i forbundet.

Ekspert nektet å vitne

Professor Jan Fridthjof Bernt er en av landets fremste eksperter på forvaltningsrett. Han har tidligere uttalt at han mener Moxnes ikke har gjort noe lovstridig.

Harald Stabell, Moxnes' advokat, ønsket at Bernt skulle vitne.

Det har retten avvist. Den mener det er opp til domstolen å tolke loven i saken, ikke en ekspert.

Les også

  1. Bystyreflertallet beskytter hverken pasienter eller ansatte i Oslos eldreomsorg, men hverandre | Bjørnar Moxnes

  2. Uverdig i Oslo bystyre

  3. Kommuneadvokaten: - Ivar Johansen (SV) brøt ikke taushetsplikten