Oslo

2000 fødende kvinner avvist

Altfor mange kvinner vil føde på Ullevål. Derfor måtte sykehuset i fjor avvise over 2000 gravide kvinner, mange av dem etter at de var godt i gang med fødselen.

Hedda Stueland Mikkelsen var heldig og ble født på Ullevål.
  • Forf>ingar Storfjell (foto)
  • <forf>kristin Kornberg <

Ingen andre sykehus i Norge tar i mot flere babyer enn Ullevål universitetssykehus, og hvert år har kvinnene presset seg gjennom nye rekorder. I fjor fødte i snitt 17 kvinner i døgnet på de 10 fødestuene. Den enorme pågangen har ført til at gjennomsnittlig to kvinner hvert døgn blir avvist når fødselen er i gang. Kvinnene med rier blir henvist videre til Akershus Universitetssykehus (Ahus) eller Sykehuset Asker og Bærum. Forrige lørdag var det så fullt på fødeavdelingen at fem kvinner måtte henvises videre med rier.

Ubehagelig

— Mange av kvinnene opplever dette veldig utrygt og ubehagelig. Mange blir skuffet og misfornøyd over at de ikke får komme til oss, og spesielt blir mange menn veldig sinte. Det er også veldig vanskelig for oss å avvise en kvinne i fødsel. Det skaper en frustrerende arbeidssituasjon for oss, sier overjordmor Kristi Hjelle ved Ullevål. En undersøkelse fra Stockholm, der fødeavdelingene også har hatt snaut med kapasitet, viser at kvinner med rier som blir kasteballer mellom sykehus, får større komplikasjoner under fødselen og trenger mer smertelindring. Ingen tilsvarende undersøkelse er gjort i Norge. - Men dette illustrerer hvor uheldig situasjonen ved vår fødeavdeling er, påpeker Hjelle. Ifølge ledelsen ved avdelingen er det en uklar lov om fritt sykehusvalg som har ført til et permanent overbelegg på fødeavdelingen. Ifølge loven skal gravide tidlig i svangerskapet søke om plass ved en ønsket fødeavdeling. Altfor mange kvinner som tradisjonelt har sognet til Lørenskog, Fredrikstad eller Bærum vil nå føde på Ullevål. Blant annet Ullevål Hotell, der mor, far og barn kan bo sammen etter fødselen, har gjort Ullevål populær.

Insisterer

I fjor måtte sykehuset si nei til drøye 2000.- Mange er blitt mer bevisste retten til fritt sykehusvalg. Når kvinnene klager på vårt avslag, tolker vi loven slik at vi ikke kan si nei. Vi er nødt til å gi dem en plass på vår fødeliste, sier direktør Odd Bakken ved Kvinne-barn-divisjonen. Resultatet er at kvinner som har fått innvilget fødeplass, blir avvist når fødselen er kommet godt i gang. - Vi ønsker å kunne avvise kvinner tidlig i svangerskapet, når vi vet at det er fullt hos oss rundt termindatoen. Vi tror det er bedre, da vil kvinnene bli knyttet til et sykehus som har kapasitet, og de vet hvor de skal føde fra starten av, sier Hjelle.Før jul hadde ledelsen ved fødeavdelingen et møte med Fylkeslegen i Oslo og Akershus der den sprengte kapasiteten var tema.- Vi forklarte at loven ikke fungerer for gravide kvinner i Oslo, fordi det er så mange som ønsker seg til Ullevål. Vi kom til en felles forståelse om at vi har et problem, men ingen løsning, sier Hjelle. Løsningen ligger i hendene på Ullevål-ledelsen, mener fylkeslege Petter Schou. - Jeg synes dette er et konstruert problem. Det er nok fødekapasitet i Oslo og Akershus, men kvinnenes ønsker er tydeligvis skjevt fordelt. Det må Ullevål løse sammen med de andre fødeavdelingene i helseregionen. Vi blander oss ikke bort i hvordan, men her er det snakk om å gi informasjon til de fødende, sier Schou.

Les også

  1. Slapp igjennom

  2. - Nedtur å bli sendt til Lørenskog

  3. Skal gjennomgå loven