Vil gå til valg på leksefri skole i Oslo: – Stjeler fritid

Lekser gir lite læring og stjeler fritid, mener skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll. Hun vil gjøre leksefri skole for de minste til en hovedsak for SV.

Oslo SVs leder Sunniva Holmås Eidsvoll ønsker fire nye år sammen med Aps Raymond Johansen og MDGs Einar Wilhelmsen. Får hun det som vil hun vil, vil de andre partiene blitt møtt med fire hovedkrav i eventuelle nye byrådsforhandlinger.

Neste helg samles Oslo SV til årsmøte. Her skal de vedta hva som skal være partiets viktigste prioriteringer i valgkampen, og i byrådsforhandlinger om de vinner valget igjen.

– Sakene skal vise hvilken retning vi vil ta for byen, sier SVs listetopp, og skolebyråd i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll.

Torsdag kveld vedtok fylkesstyret i Oslo SV hvilke hovedsaker de vil be årsmøte prioritere.

– Er dette deres løfter til velgerne?

– Ja, det er våre hovedsaker. Det er det vi lover å gjøre først, etter valget.

Leksefri skole

Fylkesstyret vil gjøre det å lage en mer motiverende skole til en hovedsak for SV.

Et viktig grep blir å innføre leksefrie skoler for elever fra første til fjerde trinn.

– Lekser har begrenset effekt på læring for elever på barneskolen. Det virker ikke, det gir lite læring, og det stjeler av fritiden til barna, mener Eidsvoll.

SV-toppen mener det å avskaffe lekser vil frigjøre tid for lærerne, som de kan bruke på å lage undervisning som er bedre tilpasset det enkelte barn. Hun mener også at barna har rett til fritid, på samme måte som voksne.

– Skoledagen kan sammenlignes med elevenes arbeidsdag. På samme måte som vi arbeidstagerne har rett til å ha fri når vi er ferdig med arbeidsdagen, så bør en ha respekt for barns fritid, sier hun.

SV-toppen vil også jobbe for bedre inkludering ved å innføre en lav makspris på fritidsaktiviteter i Oslo.

– Det er mange aktører i barneidretten som kommunen kan inngå avtaler med at kan få tilgang til treningsarealer, idrettshaller og økonomisk støtte, mot å tilby en makspris tilbake, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

– Vi vil ha en mer motiverende skole for barna i Oslo, slik at de lærer mer, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

Vil ta tilbake renholdsarbeiderne

SV har nå styrt hovedstaden i snart åtte år sammen med Ap og MDG, med Rødt som støtteparti. Eidsvoll er klar på at hun ønsker å fortsette samarbeidet.

Fylkesstyret vil også at partiet skal prioritere tre andre hovedsaker inn mot valget: Boligpolitikk, klimautslipp og arbeidsliv.

Det rødgrønne byrådet har de siste årene rekommunalisert barnehager, sykehjem, vaktmestere i skolen og renovasjon. Nå vil SV også at kommunen skal ta tilbake arbeidsgiveransvaret for renholderne i kommunale virksomheter.

Eidsvoll mener det vil være bra både for kommunen og for de ansatte.

– Det vil være enklere og tryggere for kommunen å ha ansatte i egen regi, i stedet for å sette dette ut på anbud. Det vil også være bedre for de ansatte, som slipper å være i jobber som er anbudsutsatt, i en bransje med mye dårlige arbeidsforhold. Renhold er en tjeneste kommunen vil trenge i alle år fremover. Det er ingen grunn til at det skal utføres av andre.

Solceller på 40.000 bygg

Eidsvoll mener Oslo også må skjerpe klimaambisjonene ytterligere. Byrådet har i dag allerede et mål mange mener er urealistisk – å kutte klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030.

Nå vil partiet at Oslos utslipp skal være lavere enn null innen midten av 2030-tallet. Det innebærer at hovedstaden skal fange mer klimagasser enn vi slipper ut. Blant annet gjennom karbonfangst på søppel på Klemetsrudanlegget.

– Det er fullt mulig å få til, mener Eidsvoll.

Hun mener en da må utvikle flere nye prosjekter for karbonfangst, i tillegg til Klemetsrud.

– Karbonbinding i trær og planter er jo en kjent og kjær teknologi, som vi kan bruke mer, sier hun.

Fylkesstyret foreslår også en kraftig satsing på solceller. Borettslag, sameier, bedrifter og private skal få mer støtte og byråkratiske hindringer skal bort. Innen 2030 skal 40.000 bygg i Oslo ha solceller på taket, er målet.

I boligpolitikken ønsker Eidsvoll at kommunen skal ta et større ansvar. Hun ønsker at 10 prosent av alle nye boliger som bygges i Oslo etter 2025 skal være enten kommunale boliger eller ikke-kommersielle boliger for de som ikke har råd til å kjøpe i dagens marked.