Oslo

Deichman blir herre i eget hus

Deichman blir egen etat i Oslo kommune. Dermed får biblioteket også få fast sjef.

I 2020 forlater Deichman sine gamle lokaler og flytter inn i nytt moderne hus i Bjørvika. Da også som sjef i eget hus. Foto: Borgen, Ørn

  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

Byrådet i Oslo vedtok i dag å la Deichman blir herre i eget hus.

– Dette er veldig gledelig. Beslutningen som byrådet i Oslo nå har fattet er basert på at de forstår Deichman som en viktig aktør i byen fremover. Dette basert på den gode besøksutviklingen som Deichman har hatt og de ambisiøse målene byrådet har satt for biblioteket, sier Knut Skansen.

Han har vært konstituert sjef ved Deichman siden 10. juni i fjor, da forgjengeren Kristin Danielsen ble utnevnt til ny direktør i Norsk kulturråd.

Ventet med å ansette sjef

I løpet av den tiden har mange etterlyst en avklaring på den fremtidige organiseringen av hovedbiblioteket. Ikke minst er det blitt stilt spørsmål ved når Oslo kommune skulle lyse ut stillingen som sjef for Deichman.

I februar i år iverksatte derfor byrådet en gjennomgang for å se på hvorvidt Deichmanske bibliotek skulle bli en egen etat, eller om det var mest hensiktsmessig at Deichman fortsatte som en virksomhet i Kulturetaten.

Dette har også vært grunnen til at kommunen har valgt å avvente å ansette ny fast sjef ved biblioteket.

Knut Skansen har vært konstituert sjef ved Deichman i ett år. Foto: Privat

– Publikum vil ikke merke noen forskjell på kort sik. Dette er en omorganisering som gjelder hvordan vil skal drive bibliotekvirksomheten, og i det lange løp vil brukerne se at vi blir tydeligere og med en sterkere posisjon der vi rekker ut til enda flere brukere, noe Deichman er svært avhengig av, sier Skansen.

Tilbake til start

Deichman var organisert som egen etat frem til 2005. Da ble biblioteket underlagt Kulturetaten i Oslo kommune. 1. mai 2010 ble både Munch- og Stenersenmuseet skilt ut fra Kulturetaten og etablert som egen etat. De ansatte ved Deichman har lenge har ønsket det samme. Det skjer nå fra årsskiftet.

I forbindelse med omorganiseringen vil det bli etablert en ny stilling som etatsdirektør for Deichmanske bibliotek.

Deichmanske bibliotek er i dag den største avdelingen i kulturetaten i Oslo med 251 ansatte fordelt på 224 årsverk. De ansatte ved Deichman ble orientert om beslutningen torsdag formiddag.

– Målet er at denne delingen blir en styrking av både Deichman og Kulturetaten. Ved å skille ut biblioteket skal det bli bedre anledning for kulturetaten til å fordype seg i de andre viktige kultursakene som er aktuelle nå, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Minst besøkt i Norge

Oslo har i dag de laveste besøks- og utlånstallene pr. innbygger på bibliotekfronten, sammenlignet med de største byene i Norge og Norden.

En viktig oppgave for den nye etaten bli derfor å øke besøkstallene.

Nye Deichman blir godt synlig i bybildet i Bjørvika når dørene åpnes i 2010.

I vedtaket fra Byrådet heter det at gjennom nærhet til styrende organer, mulighet til i større grad å gjøre egne prioriteringer, ha ansvar for egne ressurser, samt synlighet og deltagelse i den offentlige debatten, vil Deichmanske bibliotek være best rustet til å møte fremtidens utfordringer og muligheter.

Dette understøttes av erfaringene fra etableringen av Munchmuseet som egen etat i 2010.

Mariann Schjeide, leder i Norsk bibliotekforening, er strålende fornøyd.

– Så bra, så fantastisk. Det tok sin tid, men det beste er godt nok, sier hun.

– Hvorfor er dette så viktig?

– Deichman har til nå vært en del av den store kulturporteføljen i kulturetaten. Det vi har sett er at veien opp dit bestemmelsene tas, både administrativt og politisk, har vært lang. Ting blir mye enklere når veien opp til beslutningstager blir kortere, samtidig som det skaper større synlighet for biblioteket. Og det er sårt tiltrengt, sier hun.

Les mer om

  1. Deichmanske bibliotek
  2. Oslo kommune
  3. Rina Mariann Hansen