Oslo

Oslo før: Dette var byens første gågate

Færre P-plasser, bilstengte gater og bedre fremkommelighet for sykler skal gjøre Oslo sentrum mest mulig bilfri, drøyt 50 år etter at vi fikk vår første gågate.

På tross av 1960-tallets knefall for bilens behov, ble Lille Grensen i 1966 Oslos første gågate. Foto: Leif Gjerland

  • Leif Gjerland
    Historieformidler

Etter at bilsalget ble frigitt i Norge 1. oktober 1960 ikke bare kjøpte Kari og Ola nordmann bil, de begynte å kjøre rundt med den også.

Alle Oslos veiløp som hadde holdt unna for all trafikk i byens 1000 år, proppet seg og trafikken gled i sirup-fart gjennom sentrum.

Planla gigantvei

Løsningen ble planene for en gigantisk bymotorvei tvers gjennom byen, vedtatt i bystyret i 1967. Men debatten om «Hvordan få mer vei» ble etter hvert møtt med forslag om bilbegrensning, noe 1960-tallet hadde lite sans for:

«Hva er vel vitsen med å frigi bilsalget dersom man skulle begrense kjøringen?»

50 år etter at byens første gågate ble til, lover nå store plakater oss en mindre forurensende sommer i sentrum med bilde av en nesten helt bilfri Karl Johans gate.

Og som ikke det var nok dukket til og med tanken om å ha gater kun for fotgjengere opp; en liten revolusjon i datids-Oslos verdiverden:

«Hva? En gate uten biler? Hvorfor frigi bilsalget hvis Oslo ikke skal bruke gatene til å kjøre på?»

Men på tross av alle 1960-tallets store trafikkplaner, kom Oslo sentrums første bilfrie strekningen i 1966 da Lille Grensen ble forbeholdt gående. Det skulle vise seg å bare bli en begynnelse; etter å ha hatt sterke utvidelsesplaner hengende over seg i flere år ble nedre del av Karl Johan også gjort om til gågate.

Først en bilfri del ved Stortinget i 1975, og så gågateforlenget ned til Østbanen tre år senere.

Nytt syn på gatene

Hvis vi så legger til kafékulturen, gatemusikantene, festivalene og karnevalene, får vi et klart bilde av et Oslo som på forbausende kort tid på 1970- og 1980-tallet fornyet og utvidet sitt syn på bruken av gatene.

Men fortsatt har vel egentlig slagordet «Bilfri by» trivdes best som utopiske politiske slagord i en verden av valgløfter. Frem til dagens konkrete tiltak og en sommerkampanje som ønsker oss velkommen til et triveligere sentrum med færrest mulig antall biler.

leif.gjerland@gmail.com

Les mer om

  1. Oslo før