Oslos skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap): Vil sikre seg at juni ikke bare blir en «kose- og surremåned med lite struktur»

Oslo-byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) vil gjøre noe med «juniskolen». – Historiene er litt for mange til at jeg kan sitte i ro og se på dette.

Oslos skolebyråd, Tone Tellevik Dahl (Ap).

- Hva gjør vi med juni?

Ap-byråden er nå i gang med å se nærmere på hvordan skoleårets 190 dager kan brukes bedre.

Hun er lei av at store deler av juni måned brukes uten mål og mening, til film og kos, og mener dette er et problem som gjelder både barneskolen, ungdomsskolen og videregående.

Frykter «surremåned»

Byråden er rett og slett bekymret for om elevene får det antall undervisningstimer de har krav på.

– Dette handler ikke om at det ikke er lov å ha alternative måter å ha undervisning på, men det er for mange historier om at det er ganske lite læringstrykk i juni som går på at «i dag har vi bare sett på film», eller «i dag har vi vært på tur og fikk gå hjem tidlig». Spørsmålet er hva vi gjør med juni. Hvordan kan vi sikre oss at juni ikke bare blir en kose- og surremåned med lite struktur?

– Hvordan kan du vite at dette er utbredt?

– Jeg tror det er veldig ulikt, men historiene er litt for mange til at jeg kan sitte i ro og se på dette. Det er viktig for meg at alle aktivitetene i juni har et formål knyttet til kompetansemålene elevene skal igjennom.

Ba Utdanningsetaten se på saken

Tellevik Dahl ønsket i utgangspunktet å få til noe allerede i år, og kom med en bestilling til Utdanningsetaten i mars. Det ble imidlertid for hektisk for alle.

Dermed skal det settes ned et utvalg til høsten, med rektorer, representanter fra sommerskolen og noen eksterne, for eksempel frivillige organisasjoner, for å se nærmere på hvordan skolemåneden juni kan organiseres på en bedre måte.

– De kan for eksempel hende at de som skal fra barneskole til ungdomsskole kan begynne å snuse litt på 8. klassepensum, eller at sommerskolen kan begynne litt før.

– Er det ikke greit å kose seg litt sammen når det nærmer seg sommerferie?

– Jo, men det er så mye som skal oppfylles i løpet av et år. Man trenger ikke være i klasserommet hele tiden, men alle aktivitetene skal ha en kobling til læring.

- Handler ikke bare om videregående

Under årets russefeiring ba Unge Høyre og Norsk Lektorlag om et utvalg som ser på løsninger for å flytte skriftlig eksamen slik at elevene er ferdig med disse før russetiden.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) imøtekommer ønsket, setter ned et utvalg, men sier:

– Vi kan ikke flytte eksamen bare på grunn av en privat fest, som russetiden jo er, men det er også andre gode argumenter for å se på organiseringen av skoleåret på nytt, for eksempel at elevene kan gå glipp av veldig mye undervisning på slutten av året.

Tellevik Dahl påpeker at dette ikke er noe Oslo-fenomen, og synes i utgangspunktet at Røe Isaksens utvalg har fått et for snevert mandat.

– Dette handler ikke bare om videregående og forholdet til eksamen, men om hele skoleløpet.

Når det gjelder flytting av eksamen, overlater hun dette til det nasjonale utvalget.

- Vi fortjener dette

Amo Boracco Borring (12) og Stine Bjørvik-Hagen (12) synes de fortjener å kose seg sammen etter sju år på barneskolen. Men det kan være lurt å være litt forberedt til ungdomsskolen til høsten, mener Amo.

7-klassinger ved Bolteløkka skole synes de fortjener noen kosedager etter sju år på barneskolen.

– Heia sjuende, dunk lærerne!, ropes det fra sidelinjen da Bolteløkkas tradisjonelle Voldsløkkadag avsluttes med finale mellom 7B og lærerlaget.

– Elevenes skoledager blir styrt og kontrollert av voksne hele året. For én gangs skyld får de en avslappende dag med frihet og glede, sier lærer Astrid Sørlie, som bemerker at hun har vanlig undervisning igjen i morgen.

Men det gjelder ikke 7B, som nesten tok lærerne i årets fotballfinale på Voldsløkka.

Tirsdag er generalprøve og test før avslutningen, onsdag er det ryddedag og innlevering av bøker, før den store avskjedsdagen torsdag, med godterispising, leker og kviss, opplyser kontaktlærer Anna Katrine Olerud.

:Lærer Anna Katrine Olerud synes elevene kan unne seg å ha det litt sosialt de siste dagene på barneskolen. Men hun har sørget for at Stine Bjørvik-Hagen (12) og de andre i 7B har hatt lekser og undervisning så lenge som mulig.

– Det er viktig å ta vare på det sosiale, ha det hyggelig før man slutter på skolen.

Men elevene hennes har jobbet hardt langt inn i juni.

– Jeg prøver å ha normal skole og lekser lengst mulig. Sommerferiefølelsen kan komme fort, og da kan juni bli fire lange uker, sier Olerud, som synes det å bruke litt av juni til å se på 8. klassepensum, er en spennende idé.

– Hadde det vært en god idé å bruke litt av juni til å se på pensum for ungdomsskolen og 8. klasse?

– Kanskje litt, det kan være lurt å være litt forberedt, svarer hun.

– Nei!, roper klassekameratene i kor.

Kontaktlærer for 7B, Anna Katrine Olerud (t. h.) spilte mandag mot sin egen klasse under Voldsløkkadagen på Bolteløkka skole. Nina Wikstrøm (13) hadde god kontroll på sin lærer på banen. I klasserommet har Olerud sørget for at juni ikke bare er sol og sommer for elevene.

Usikker på omfanget

– Vi kjenner jo disse historiene og bekymringene, men har ingen inngående oversikt, eller tall, som kan si noe om hvor utbredt dette er, sier Aina Skjefstad Andersen, leder av Utdanningsforbundet Oslo.

Aina Skjefstad Andersen, leder av Utdanningsforbundet Oslo.

Hun synes det er vanskelig å generalisere, og påpeker at noen skoler kan ha periodisert undervisningen, slik at de oppfyller timeantallet selv med rolige dager i juni.

– Vi har som sagt ikke full oversikt over dette, men vi har fått spørsmålet før og det kan være grunnlag for å se om det generelt, eller på enkelte skoler, er en praksis som ikke tjener elevene.

Skjefstad Andersen synes derfor byråden tar et godt initiativ.

– Hvis dette utvalget får bekreftet at det er en uheldig praksis der ute så må det legges politiske føringer og da vil også Utdanningsetaten ta det inn i styringslinjen sin.

Lektorlaget: Innstilt på å finne en løsning

Norsk Lektorlag er veldig fornøyd med utvalget Røe Isaksen setter ned, og leder Rita Helgesen synes også Tellevik Dahl tar et godt initiativ i Oslo.

I tillegg til at russefeiringen er blitt et problem, mener lektorlaget sensorene med fordel kan få bedre tid til å sette karakter på eksamensbesvarelsene. Det vil de få hvis eksamen flyttes fram i tid og skoleåret organiseres annerledes enn i dag.

Rita  Helgesen, leder av Norsk lektorlag.

– Vi er veldig innstilt på å få til en løsning. Hvis man for eksempel legger inn noen timer ekstra på VG1 og VG2 i enkelte fag, tror jeg vi kan komme i mål langt tidligere.

Kan ikke «bare» gå på tur

Helgesen støtter også Tellevik Dahls Oslo-utvalg. Lektorlagets leder mener i likhet med byråden at det generelt sett er for lite læring i juni.

Hun tror for mange legger en timeplan som skal gjelde hele året. Så oppdager man første på slutten at det er vanskelig å gjennomføre timene som planlagt mot slutten.

– Jeg tror vi bør organisere dette på en litt annen måte, kanskje periodisere litt mer. Å være på tur, er greit, men da bør det være et faglig innhold knyttet til dette.

Nina Wikstrøm (13). Stine Bjørvik-Hagen (12) og Amo Boracco Borring (12) i 7 B på Bolteløkka har hatt lekser og undervisning i juni. Men den siste uken har de vært på NRK-omvisning, laget takkekort til lærerne i mattetimene og hatt fotballdag på Voldsløkka. De synes elevene er fortjent etter sju år.
Amo Boracco Borring (12) klar til å takle en av lærerne på Bolteløkka. Hun tror det blir lettere å takle overgangen til ungdomsskolen hvis de kunne bruke litt junitid på 8. klassepensum.