Da «Svartemarja» var ordentlig svart

Politiuniformen er igjen under debatt. Se hvordan lovens lange arm har endret utseende opp gjennom historien.

Tre politimenn står rakrygget på vakt utenfor Kampen politistasjon, rundt 1890.
Politistudenter øver på hooken under boksetrening på politiskolen omkring 1920.
1930-årene – da «svartemarja» fortsatt var svart.
Nei, bildet er ikke hentet fra en hollywoodsk film noir, men er tatt i Oslo i 1952. Disse to sivilkledde politimennene ved ordensavdelingen har nettopp beslaglagt et hjemmebrenningsapparat.
Møllergata 19 var nær synonymt med Oslopolitiet i mange år. Slik så det ut i vaktstuen rundt 1950 ...
... og slik så det ut på signalstasjonen i 1930-årene.
To politimenn på hest skritter nedover Karl Johan i 1968.
Oslopolitiet griper inn i en demonstrasjon mot riving av Hammersborg skole i 1976.

Osloby har i samarbeid med Oslo Museum fått tilgang til flere unike historiske fotografier som viser livet i det gamle Oslo. Vi vil presentere dem gjennom flere kommende bildeserier.

Denne gang handler bildeserien om oslopolitiet.

Se de gamle fotografiene i bildekarusellen over.

Har du noen historiske Oslo-bilder du vil dele? Har du forslag til gallerier vi kan lage? Send oss en e-post!


Nok en gang blusset uniformdebatten opp forrige uke, da det regjeringsoppnevnte Tros— og livssynsutvalget gikk inn for at religiøse hodeplagg bør bli en del av politiuniformen. Men bekledningen til lovens lange arm var i søkelyset også lenge før hijab og turban var et tema i Oslo.

Tropehjelm

For eksempel på 1930-tallet, da det for første gang skulle utredes en felles politiuniform for alle landets politidistrikter.

Et drøyt århundre før den pågående debatten om bevæpning av politiet: I 1900 var sabel en del av gallauniformen til politibetjent Eriksen.

Politiuniformkomiteen var delt i spørsmålet om hvorvidt politifolket skulle få svalere og lettere uniformer til de varmeste sommerdagene. Oslopolitiet kunne i den anledning informere om at de hadde prøveordninger med lettere sommerjakker og tropehjelmer.Sistnevnte ble imidlertid ikke noen stor suksess hos politimannen i gata, kunne Aftenposten melde – den var både tung og lite tilpasset til betjentenes hodeform:

« Dernæst har det vel også spillet en stor rolle at nogen synes det er en smule anstaltmakeri å benytte tropehjelm i en varme som dog ikke er tropisk ».

Hadde ikke råd til slips

Eller i 1954, da Regjeringen innførte uniformer som skulle ligne mer på dem man brukte i nabolandene.

I Oslo ble innføringen av de nye uniformene forsinket. Grunnen var at politibetjentene nektet å skaffe seg skjorter og slips for egen regning. Politikammeret hadde ikke råd til å kle opp de ansatte, og måtte vente på ekstrabevilgninger.

Eller så sent som i 1989, da Justisdepartementet kastet seg rundt etter et brev fra en svanger politikvinne og lanserte den aller første politiuniformen tilpasset gravide kvinnemager.

I billedgalleriet over finner du flere eksempler på hvordan Oslopolitiet har sett ut i løpet av det siste drøye århundret.

Her finner du tidligere gallerier fra det gamle Oslo: