Oslo

Regjeringen gir Oslo ferske byutviklingspenger

Oslo får 5,5 ferske millioner til nye byutviklingstiltak.

I Hovinbyen kan det komme inntil 27.000 nye boliger frem mot 2030.
 • Arve Henriksen
  Arve Henriksen
  Journalist

– Det bygges for lite boliger i Oslo, og det går for sent. I tillegg til at det må bygges mer, må det også skapes attraktive områder for nye innbyggere. Derfor støtter vi prosjekter som handler om å legge til rette for nye offentlige rom, parker og idrettsanlegg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til Aftenposten.

Dagen før byrådsleder Raymond Johansen & co. legger frem sitt andre Oslobudsjett, bevilger regjeringen 5,5 millioner kroner i ekstraordinære midler til ulike byutviklingstiltak i Oslo.

 • Interessert i debatten om utviklingen av Oslo? Her er et innlegg i debatten: Barcode er feilslått byutvikling

– Vi må skape bedre og mer bærekraftige byer med attraktive byområder, sier statsråden.

Tilskuddene er en del av departementets program «Plansatsing mot store byer». Satsingen er rettet mot de fire største byområdene, som har den sterkeste befolkningsveksten.

I tillegg til Oslo får Bergen, Trondheim og Stavanger 7,5 millioner kroner på deling.

– Jeg er glad for at byene nå kan prøve ut nye smarte løsninger, metoder og samarbeidsformer. Byene lærer av hverandre, og vi får en mer effektiv og helhetlig byplanlegging, sier Sanner.

Er ikke 5,5 millioner kroner egentlig ganske lite penger hvis målet er at dette skal bidra til økt boligbygging i Oslo?

– Midlene Oslo nå får er knyttet til planarbeid for bærekraftig byutvikling. Dette er bare en av mange viktige byggeklosser for å utvikle attraktive byer. For å få fart på boligbyggingen gjennomfører vi omfattende forenklinger i plan- og bygningsloven. Det bidrar til at Oslo kan bygge raskere, sier Sanner.

Hva forventer du at 5,5 millioner skal bety, egentlig?

– At Oslo forsterker arbeidet med å planlegge og utvikle bærekraftige løsninger i Oslo. Vi samarbeider også med Oslo om bymiljøavtale og byutviklingsavtale for å se kollektivtransport og boligbygging i sammenheng, sier Sanner.

Oslo dårligst i klassen

I en debatt under Arendaluka i august i regi av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge ble det fokusert på forskjellen på boligbyggingen i Kristiansand og Oslo.

De to kommunene regnes som henholdsvis vinneren og taperen i kampen om å være flinkest i klassen om legge til rette for en aktiv boligutbygging. De siste åtte årene er det i Kristiansand bygget én ny bolig pr. 1,4 ny innbygger.

I tilsvarende periode er det i Oslo kommune bygget én ny bolig pr. 4,6 ny innbygger. For Sanner er det viktig at Oslo øker tempoet i boligbyggingen.

– Oslo er en større by enn Kristiansand, men samtidig er det helt åpenbart at det tar for lang tid i Oslo. Regjeringen har derfor fremmet en rekke forslag som skal bidra til raskere planprosesser, men vi er også avhengig av at Oslo følger opp med legge til rette for boligbygging, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner lover at Regjeringen vil bidra ytterligere for å skape god byutvikling i de største byene.

Ett av prosjektene i Oslo som nå får nyte godt av statlige ekstramidler er den regionale planen for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging med Akershus fylkeskommune. Dette arbeider startet i 2015.

– Byutviklingsavtalene er et viktig virkemiddel for å få kommune, fylke og stat til å se utvikling av boliger, næringsliv og kollektivløsninger i sammenheng. Spesielt Oslo-regionen vokser raskt, og den kommer også til å vokse mye i årene fremover. Derfor er de helt avhengig av god arealplanlegging på tvers av fylkesgrensene, sier Sanner.

Oslo får også midler til prosjekter i regi av FutureBuilt som skal sikre god områdeutvikling i tilknytning til boligbygging, blant annet i Hovinbyen og på Fornebu.

Kommer flere tiltak

– Generelt har byene blitt mye bedre på å satse på byutvikling. Det gjøres veldig mye bra i de store byene, inkludert Drammen og Kristiansand. Det er et økende engasjement, både på et administrativt og politisk plan, sier Sanner.

– Har god dialog

Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna E. Marcussen (MDG) er godt fornøyd med ekstrabevilgningen fra regjeringen.

– Jeg synes det er flott å få penger fra Staten til slike tiltak. Jeg opplever at vi har en veldig bra kommunikasjon med departementet med tanke på boligbygging, og skape en god og bærkraftig byutvikling, sier Marcussen.

Ser over fylkesgrensene

I likhet med statsråden mener Marcussen det er viktig at kommuner, fylke og stat ser utvikling av boliger, næringsliv og kollektivløsninger i sammenheng.

– Det at Oslo og Akershus fylkeskommune har felles regional plan for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er kjempeviktig. Noe av utfordringen for oss er luftforurensingen i Oslo. Da handler det også om hvordan vi skal vokse på utsiden, at regionen utvikler seg rundt de store kollektivknutepunktene. Skal vi klare å gjøre Oslo til en mer grønn og miljøvennlig by for alle, må fylkeskommunene jobbe sammen, sier Marcussen.

Les mer om

 1. Jan Tore Sanner
 2. Byutvikling
 3. Regjeringen
 4. Oslo
 5. Bolig