Megler rådet kvinnen til å selge for ti millioner, kjøper solgte videre for 15 millioner en måned senere

Nå møtes partene i retten.

Denne omstridte eiendommen på Nordberg ble solgt fire ganger på fire måneder og økte med syv millioner i pris.

Ellen Dahl arvet en eiendom på Nordberg etter sin mor. Den ønsket hun å selge. Eiendommen er på 1,3 mål og består av et enkelt bolighus og en enkel garasje. Selger ønsket å selge til en utbygger, og ønsket å slippe annonseringer og visninger – ifølge selgers advokat fordi de stolte på meglerens profesjonelle vurdering av den tilbudte prisen.

– Jeg var i en vanskelig livssituasjon og ville gjøre prosessen så enkel som mulig. Samtidig stolte jeg på megleren som jeg har kjent godt i mange år. Han sa at det ikke var mulig å få høyere pris i markedet, sier Dahl.

Ingen andre ville kjøpe

Hun solgte til den eneste som la inn bud, kjøperen megleren fant, 9. september i fjor. Prisen var 10,5 millioner.

– Selgeren ønsket ikke annonsering, men jeg tok kontakt med ni eller ti utbyggere for å sjekke interessen. Ingen av dem var villige til å betale ti millioner kroner for tomten, sier megler Jens Christian Killengreen hos Nordvik & Partners. Han vil føre flere av dem som takket nei som vitner i saken.

Økte syv millioner på en måned

– Det verste ved alt dette, er å føle at jeg er blitt lurt. Og det av en person jeg stolte på, sier Dahl.

For selv om Killengreen ikke fant dem, var det villige kjøpere i markedet.

En måned senere solgte nemlig kjøperen eiendommen videre for 15 millioner. Den nye eieren beholdt eiendommen én uke og tjente én million da han solgte det videre for 16 millioner.

Huset ble solgt fire ganger på fire måneder, siste gang for 18,2. I ettertid ble kjøper og selger enige om å redusere prisen med to millioner da det ble klart at det var restriksjoner på tomten.

Vil ha erstattet påført tap

Dahl mener at megleren har opptrådt uaktsomt og i strid med god meglerskikk, og på den måten påført henne et tap. Hun vil ha erstatning av megler og meglerfirmaet, begrenset oppad til 7,6 millioner kroner – differanse mellom første og høyeste kjøpesum på eiendommen. Hennes advokat, Arvid Dahm, peker på flere forhold som han mener er kritikkverdige, blant andre:

  • Eiendommen ble ikke annonsert eller presentert for markedet.
  • Kun én kjøper la inn bud til tross for at det åpenbart var mange interessenter.
  • Den ene budgiveren hadde nær tilknytning til megleren.
  • Megleren måtte vite at eiendommen ble solgt langt under markedspris.

Kjøpers valg

Meglerens advokat, Kjetil Mellum, mener at hans klient, etter å ha gjort undersøkelser i markedet, ikke hadde grunn til å tro at markedsverdien lå over de tilbudte ti millionene for den nedslitte eiendommen i gammel stand.

Han mener at det ikke foreligger noe ansvarsgrunnlag, og legger ned påstand om frifinnelse for både firma og megler.

I sitt sluttinnlegg peker Mellum også på at «selgers beslutning om salg og fremgangsmåte var deres eget valg basert på faktisk og informasjon som forelå, og som også i dag fremstår som riktig».

Partene møttes i Oslo tingrett onsdag, og det skal være hovedforhandling ut uken. Dommen faller senere.

PS:

Da den endelige eieren søkte om å få rive det gamle huset på eiendommen, kom Byantikvaren på banen og sa nei. Huset har verneverdi, blant annet fordi det har vegger av hardstampet jord og inngår i et verneverdig småhusmiljø på Korsvoll.