Oslo kan bli spart for store åpne sår og riving av Bislett og Byporten

– Det er ikke nødvendig å påføre byen så mange sår og åpne byggegroper når ny metrotunnel og jernbanetunneler om få år skal bygges under Oslo. Det sier flere tunneleksperter.

Tunnelboremaskin på vei gjennom et stasjonsområde i Cross Rail, Londons nye tunnelsystem.

Oslofolk vil neppe akseptere at byen graves opp som planlagt for å bygge T-bane og jernbanetunneler, mener sivilingeniør Arnulf Martin Hansen.

Han er en av Norges ledende eksperter på tunnelboring, og mener Oslo må bygge tunneler for bane på samme måte som man har gjort i London og Malmö, og som man nå gjør i København.

Med tunnelboremaskin.

I juni fortalte Aftenposten om byggeplanene for ny metrotunnel.

Som innebærer at deler av Bislett stadion og Byporten kan bli revet. At gater og parker vil bli gravd opp. At folk vil få anleggsmaskiner i kjelleren.

 • Det blir åpne sår mange steder, og over betydelige strekninger. Store områder vil bli beslaglagt som knutepunkter for maskiner, kraner og anleggskontorer.

Slik beskrev Aftenposten de dramatiske scenene i bybildet i Oslo slik første versjon av byggearbeidene er beskrevet.

I tillegg kommer Fornebubanen.

Slik så det ut langs Karl Johans gate i 1974, da det ble bygget bane til Nationaltheatret stasjon. Studenterlunden, Spikersuppa og området ved Nationaltheatret var en eneste stor byggeplass. Dette kan unngås når nye metro- og jernbanetunneler skal bygges, mener flere eksperter.

Slik kan situasjonen endres om man bruker tunnelboremaskin (TBM) i stedet for tradisjonell sprenging:

 • Oppgravinger i Oslo by og i retning Fornebu reduseres kraftig.
 • Transport av masse med lastebiler inne i byen reduseres kraftig.
 • Rystelser som følge av sprengninger reduseres kraftig.
 • Omregulering av trafikk og påvirkning på handel og turisme reduseres kraftig.
 • Støy fra byggingen reduseres kraftig.
 • TBM etterlater seg en potte tett tunnel. Den kan gå rett gjennom områder med løsmasser, som Oslo har mye av, uten å endre kurs.
 • Behovet for forinjisering av tetningsmasse for å hindre lekkasjer forsvinner.
 • De blir langt færre anleggsmaskiner i sentrum.
Nationaltheatret har vært nærmest beleiret av gravearbeider når nye tunneler er bygget og T-banestasjonen her utvidet.
http://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/ap/multimedias/4c

- Ville aldri vurdert sprengning i tilsvarende byområder

– For tilsvarende byområder i utlandet, med tilsvarende geologi og grunnforhold, ville man neppe vurdere konvensjonell sprengning i det hele tatt, sier sivilingeniør Hansen.

– Hva er vanligst i dag i andre europeiske byer?

– De fleste byer ligger på løsmasser, eller løse bergarter, som en konsekvens av at de er bygget ved elvedeltaer. Man bruker i veldig stor grad TBM-teknologi. Skal du sprenge deg frem i slike områder, er du avhengig av voldsomme forinjeksjoner. Du kan bli stående i dagevis å injisere, og likevel ikke være sikker på at tunnelen blir helt tett.

– Men kreves ikke store anleggsplasser for TBM for å montere dem?

– Montering kan gjøres på ganske små områder. I dag skjer dette selv på Manhattan, på gateplan.

 • Under London har åtte tunnelboremaskiner spist tilsammen 3,4 millioner tonn med fjell og leire. De har laget 42 km med tunneler, som 72.000 passasjerer daglig skal reise gjennom.

Se spektakulære videoer med tunnelboremaskiner og les om maskinen som i dag jobber seg gjennom Ulriken ved Bergen.

 • Det er Jernbaneverket og Ruters store plan KVU Oslo-Navet som er «moren» til forslagene om nye metro- og jernbanetunneler.

Også ny trikkeoffensiv og mye mer inngår i planen.

Er du interessert kan du studere selve planen her.

Massiv støtte til tunnelboremaskiner

Også professor Amund Bruland ved NTNU er overrasket over at TBM ikke allerede er vurdert for Oslo, og mener den passer perfekt også for Fornebubanen.

– Det å overse TBM i en tidlig planfase er en svikt. Å starte med Fornebubanen på Fornebu vil være ypperlig. Man kan bygge med en jevn, strak stigning, bortsett fra ved Lysaker. Med tradisjonell sprengingsmetode vil man måtte gå mer opp og ned, altså bevege seg litt ujevnt i lengderetningen, avhengig av grunnforholdene, sier Bruland.

Hun bygger Follobanen med tunnelboremaskin

Anne Kathrine Kalager leder arbeidet med tunnelboremaskiner på Follobanen, og var sentral da Nationaltheatret stasjon ble utvidet på 1990-tallet.

– Under Oslo er det partier med det vi kaller dyprenner, som er fylt med løsmasse, hovedsakelig leire. Det kan gå gjennom slike masser med konvensjonell metode, det er gjort før, men det krever at til dels lange områder må graves opp.

– Hva med TBM?

– Jeg ville absolutt vurdere bruk av TBM her. Potensialet for å unngå oppgravinger ved kryssing av dyprenner er stort. Du får maskiner som er skreddersydd for grunnforholdene, sier Kalager.

- Begge metoder er fullt mulig

Det sier Ruth Gunlaug Haug, mangeårig leder for Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk og tunnelekspert i Vegdirektoratet, i dag ansatt hos Rambøll.

– Fjellinjen, Oslotunnelen og dagens T-banetunneler er bygget med konvensjonell metode. Det er altså ikke noe problem å bruke metoden, sier Haug.

Men hun legger også til:

– Er det noen prosjekter der TBM absolutt har sin forse, er det ved bygging av tunneler under byer. Men det er ikke slik at de ikke merkes. I juni besøkte jeg T-baneprosjektet i København, der fire maskiner er i sving. Også her er det områder som må ryddes for å gi plass. Det er ikke noe problem å drive med lave rystelser også med sprengning.

Byrådet: Vil ta lang tid å bestemme

– Det er flere år til valg av metode skal gjøres. Alternativene må studeres nøye. Det er mange hensyn som skal tas, sier Daniel Rees, presserådgiver for miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Tidligere prosjektleder Terje Grytbakk sier at det foreløpig er lagt til grunn kjente, tekniske løsninger, der tunnelene bygges i hovedsak i åpne byggegroper. Han viser til at dette er løsninger som har fungert godt for gjennomførte prosjekter de siste ti årene i Oslo sentrum.

– I det videre arbeidet er det naturlig å vurdere andre metoder, herunder bruk av TBM under bygninger og anlegg i bystrøk. Det er viktig å følge med internasjonalt, slik at en hele tiden kan velge de beste løsningene. Men løsningene må gi små setninger, ellers vil det kunne medføre store skader på blant annet eksisterende bygg som ikke er fundamentert til berg.

Tunnelboremaskinen som for tiden jobber seg gjennom Ulriken-fjellet ved Bergen.
Slike gravemaskiner vil folk helst slippe å se i de mest populære turistområdene i Oslo.