Uranienborg skolekorps blir husløse – nå frykter de at korpset kan bli nedlagt

Arve Tellefsen: – Å sende barna byen rundt på korpsøvelse, går jo ikke!

Mikkel (7) spiller klarinett og imponerer fiolinist og korpspappa Arve Tellefsen og styreleder Gudleik Njå på aspirantøvelse i Uranienborg skoles musikkorps.

Uranienborg skolekorps frykter at de må legge ned. Korpset må ut av skolen i to år på grunn av oppussing, og finner ikke egnede erstatningslokaler til øving og oppbevaring av instrumenter og utstyr.

Korpsets ledelse mener det er umulig å bruke erstatningslokalene de er tilbudt og frykter at rekrutteringen stopper opp når de yngste barna ikke får sitt korpstilbud på skolen.

– Mister vi flere årganger med aspiranter, kan vi like godt legge ned, sier korpsets styreleder Gudleik Njå, midt i en kakofoni av blåselyder fra korpsets aspiranter.

Og historien til Uranienborg er ikke den eneste:

På Majorstua skole ble det ikke plass til korpset på skolen, etter rehabiliteringen for et par år siden.

  • Les mer om korps i krise her
Korpsinstruktør Martin Bjørnland sørger for god korpsklang fra Uranienborg skoles aspiranter.

Mister øvingslokalene på skolen

I øvingsrommet i skolens kjeller presser kraftfulle og spede toner seg ut av kornetter, klarinetter, saksofoner og fløyter. Ivrige aspiranter blir ledet i sang og samspill av korpsinstruktør Martin Bjørnland. Nå mister de øvingslokalene i kjelleren.

Hvor de skal spille til høsten, er foreløpig uavklart, men aktuelle alternativer er spredt rundt i byen, blant annet på Storo og i Gamle Oslo.

– Lokal forankring er viktig

– Å sende barna halve byen rundt for å ha korpsøvelse, går jo ikke. Korpset er tilbudt noe som ikke er praktisk gjennomførbart, sier korpspappa og fiolinist Arve Tellefsen.

Han er tydelig på at den lokale forankringen er viktig, og at skolekorpset er en del av skolen. Datteren på 13 spiller trompet i korpset, og selv begynte Tellefsen sin musikerkarrière som klarinettist i guttemusikken på barneskolen i Trondheim.

– Tar man ikke vare på korpsene men legger dem ned, blir det stopp i rekrutteringen til det profesjonelle musikklivet. Blåserne i landets symfoniorkestre har jo alle en fortid i skolemusikken, sier Tellefsen.

Iben, Magnus og Mikkel er ivrige aspiranter i Uranienborg skoles musikkorps. Nå mister de øvingslokalene på skolen.

Korpsets formann Gudleik Njå savner klare føringer fra byrådet om at korpset har sin naturlige plass i skolemiljøet. Han får støtte fra Tellefsen.

– Hovedpoenget er at skolekorps er en del av skolen, noe alle ser i barnetoget 17. mai. Men plutselig blir vi behandlet som om vi ikke er det, sier Tellefsen, som mener det er manglende forståelse hos skolens ledelse og i byrådet for hva det innebærer å drive skolekorps.

– Det virker som man tror at barna ikke behøver å øve resten av året for å gå i toget og spille på nasjonaldagen, sier den kjente fiolinisten.

Skolen må prioritere sin kjernevirksomhet i ombyggingsfasen

Rektor Randi E. Tallaksen ved Uranienborg skole sier at skolen har strukket seg langt for å ivareta korpsets behov i ombyggingsfasen. Korpset har fått tilbud om alternative lokaler, blant annet på andre skoler og i det lokale menighetshuset.

Hun viser til at skolen og Utdanningsetaten har hatt flere møter med representanter for korpset for å informere og finne løsninger.

– Korpset er blitt informert siden høsten 2015 om at det ikke vil være mulig å øve ved skolen i byggeprosessen. Skolen må prioritere sin kjernevirksomhet som er undervisning, aktivitetsskole og gode arbeidsforhold for alle ansatte. Elevenes læringsmiljø og ansattes arbeidsmiljø må prioriteres, skriver hun i en e-post til Aftenposten.

Uranienborg skole er under rehabilitering, og det er ikke funnet plass til korpset mens skolen bygges om de neste to årene.

Ikke plass til korpset på skolen

Å finne egnede erstatningslokaler under ombyggingen av skolen fra 2017–2019, viser seg å være lettere sagt enn gjort.

Tilbud om lokaler på forskjellige steder utenfor skolens område er ikke tilfredsstillende løsninger, mener korpsets ledelse.

– Dette vil kreve at foreldre tar fri fra jobben for å følge de yngste på øvelse. Å drifte korpset blir svært vanskelig, sier en oppgitt Njå.

– Ingen foreldre vil sende barna sine til et korps som krever så mye oppfølging, fortsetter han og frykter at rekrutteringen skal stoppe opp når korpsbarna må reise langt av sted for å øve.

Frykten er ikke ubegrunnet, for det har skjedd med korpsaktiviteten på nærliggende Majorstuen skole.

Der ble korpset flyttet til Skøyen skole på grunn av rehabilitering, og nå kommer nye aspiranter nesten utelukkende fra Skøyen skole.

Og etter rehabiliteringen var det ikke lenger plass til korpset på Majorstuen.

Styreleder i det som nå heter Skøyen og Majorstuen skoles musikkorps, Tor Endestad, mener dette illustrerer hvor viktig den lokale tilhørigheten er for skolekorpsene. Er ikke korpset lokalisert på skolen, får de ikke nye korpsbarn.

Både Njå og Endestad etterlyser et mandat fra byråden i Oslo til skoleledelsen om at korpsene skal høre til på sin skole og være forankret i nærmiljøet.

Aspirantene i Uranienborg skolekorps øver i kjellerlokalene på skolen, men må finne andre lokaler i en toårs periode.

Korps mangler lokaler

Å huse et skolekorps, er ikke bare enkelt, skal vi tro en undersøkelse fra Norges Musikkorps Forbund (NMF). Den viser at hvert tredje korps i Oslo mangler plass til lagring.

Når skoler bygges og rehabiliteres ligger det nå inne kravspesifikasjon som ivaretar akustikk og rommenes størrelse etter vedtak i byrådet i 2016.

– Et flott og positivt vedtak som vil få virkning på sikt og som viser skolens rolle som lokalt kulturhus, sier Thor Olav Fjellhøi, daglig leder i NMF Øst.

– Hva synes du om at Uranienborg skolekorps mister øvingsrom på skolen?

– Vi er opptatt av å backe Uranienborg skolekorps, men man må se hva som er akseptabelt og mulig å få til. Å ta driften ut av nærmiljøet er kanskje en av faktorene som strider mot det skolekorpsene er bygd på, for det er der elevene går og hører til, sier Fjellhøi.

Han ønsker ikke å kommentere detaljene i Uranienborg-saken.

Byråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

Skolebyråden: – Skolens behov må gå foran all frivillig aktivitet

– Hvilken rolle mener byråd for oppvekst og kunnskap at skolekorpsene skal ha?

– Korpsvirksomhet er en frivillig aktivitet. Skolene er først og fremst en viktig samarbeidspartner for korpsene. Skolekorps har mye å si for identiteten til en skole, og jeg ønsker at Osloskolen skal tilrettelegge for at korpsene får mulighet til både å øve og lagre instrumenter, svarer byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i en e-post.

– Når vi bygger om eller rehabiliterer skoler, så kan likevel ikke behovene til korps gå foran behovet for å finne løsninger for den lovpålagte undervisningen og tilbud om Aktivitetsskole. Skolens behov må gå foran all frivillig aktivitet, men vi skal samarbeid med å finne gode løsninger i en overgangsperiode, sier hun.

Tellevik Dahl skriver at hun er kjent med at både lokale krefter og Utdanningsetaten har gitt skolekorpset på Uranienborg forslag til alternative løsninger i byggeperioden.