Oslo

Oslo før: 2020 blir oslobadenes skjebneår

I år skal Oslos største bad rives og byens minste gjenoppstå, samtidig som det antagelig blir bevilget midler til et helt nytt badeanlegg, 37 år etter at det forrige sto ferdig.

Begynnelsen på det vi i dag kjenner som Torggata bad ble bygget opp i 1863 som «Torvegadens Vadske- og Badeanstalt»
  • Leif Gjerland
    Historieformidler

2020 blir et dramatisk år i oslobadenes historie. Blant annet kan det i løpet av våren bli satt av penger til Stovnerbadet, det første nybygde badet i Oslo siden 1983.

Foreløpig trår prosjektet vannet i Plan- og bygningsetaten, men forventes å skulle flyte over til politisk behandling i februar. I mellomtiden skal vi nå dukke ned i historiene om tre bad: byens første, største og minste.

Les hele saken med abonnement