Ordføreren kalte inn til hastemøte. Vil se på muligheten for at Bærum kan gi økonomisk garanti for ny E18.

Forhandlingene om Oslopakke 3 og ny E18 vest for Oslo er gått på en smell. På rødgrønn side reageres det kraftig på det de oppfatter som dobbeltspill fra Høyre.

Partene forhandler om E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta. Forhandlingene har gått sakte fremover. Dette bildet er tatt ved Høvik i Bærum.

Onsdag forhandler lokalpolitikere i Oslo og nabofylket Viken på overtid om ny E18 på strekningen fra bygrensen og til Ramstadsletta i Bærum.

Det er del av den store reforhandlingen av Oslopakke 3-avtalen, altså bompengeavtalen i hovedstadsområdet.

Forhandlingene har gått svært sakte fremover. Men Aftenposten er kjent med at et mulig forslag som har ligget på bordet, er å gå for den samme løsningen som i 2016: Altså at man i første omgang bygger ut halvparten av første etappe, den mest trafikkerte delen nærmest Oslo, og at Viken gir nødvendige garantier for å sikre akkurat dette.

I februar trakk det rødgrønne flertallet i Viken den såkalte lånegarantien for ny E18.

Men onsdag ettermiddag tok lokalpolitikerne i Bærum et skritt i retning en helt annen løsning, som vekker sterk kritikk på rødgrønn side i Oslo og Viken.

Et hastemøte i formannskapet var kalt inn til samme morgen av ordfører Lisbeth Hammer Krog (H).

Bærum kommune vil vurdere å stille garanti

Enkelt forklart handler striden om hvorvidt første etappe av ny E18 – strekningen mellom Oslo-grensen (Lysaker) og Ramstadsletta i Bærum – skal bygges ut samlet, skrittvis eller ikke i det hele tatt.

Lisbeth Hammer Krog (H)

Under formannskapsmøtet sa Lisbeth Hammer Krog at det ville koste mye mer og føre til at hus ble revet unødvendig, dersom byggingen ble gjort skrittvis. Det kaller hun en dårlig løsning.

– Jeg vil be om at det utredes om Bærum kommune selv kan garantere for den andre delen, sa ordføreren.

Hun vil altså at administrasjonen skal undersøke om det er mulig for Bærum å stille de økonomiske garantiene for ny motorvei som Viken ikke lenger vil gi. Hvis kommunen gjør det, er det ikke noe formelt i veien for at Stortinget vedtar ny E18 – selv om rødgrønne flertall i Oslo og nabofylket er imot.

Da kan byggingen starte raskt.

Ordførerens forslag ble vedtatt. Tre representanter stemte nei.

Les også

Raymond Johansen innrømmer at E18 må bygges. Men han vil ikke at den skal øke trafikken til Oslo.

MDG i Viken: «Helt uaktuelt for oss»

Ifølge Dagsavisen har Bærum parallelt med Oslopakke 3-forhandlingene lagt denne egne planen for å sikre at hele første del av ny E18 kan realiseres, uavhengig av løsningen fylkene kommer frem til.

Dette får de rødgrønne i Oslo og Viken til å steile.

Kristoffer Robin Haug, fylkesleder i MDG Viken og fylkesråd for samferdsel, er svært tydelig. Til Aftenposten skriver han i en e-post at det nå er «helt uaktuelt for oss i Viken å stille noen som helst garantier for dette veiprosjektet».

Høyre er partiet som har ivret aller mest for bompengefinansiert ny E18 i senere år, og lokalt i Bærum har prosjektet bred politisk støtte i kommunestyret.

– Som ordfører føler jeg meg forpliktet til å søke og finne løsninger i tråd med kommunestyrets vedtak, sa Krog under møtet onsdag.

Uten en økonomisk garanti kan i utgangspunktet ikke Stortinget vedta å realisere veiprosjektet.

Les også

De vil stanse motorveiutbygging og i stedet bygge tofelts vei med forbikjøringsfelter

Oslo-byrådet: – Nesten for spinnvilt til å være sant

Arild Hermstad (MDG) er opprørt over at Bærum Høyre skal ha jobbet med en alternativ plan for å finansiere hele E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta.

Arild Hermstad (MDG), fungerende byråd for miljø og samferdsel i Oslo, reagerer også kraftig. Han tror nesten ikke det han hører, skriver han i en e-post til Aftenposten.

– Høyre er tatt med buksene nede. Mens vi i månedsvis har forhandlet om Fornebubanen, lavere billettpriser og fremtidens klimaløsninger, har de sittet på bakrommet og laget en hemmelig plan for å tvinge gjennom en svær motorvei som ikke har lokal tilslutning. Det er nesten for spinnvilt til å være sant, sier Hermstad.

Han og Oslo-byrådet er egentlig imot hele E18-prosjektet. Hans utfordring i forhandlingene er imidlertid at hvis partene ikke blir enige om en ny avtale, så gjelder fortsatt den gamle avtalen, som sier at E18 skal bygges ut.

Les også

Plutselig oppdaget Bane Nor at de ikke hadde penger til prosjektene de skulle sette ut i livet

Høyre-topp positiv til Bærums-løsning

Nicolai Langfeldt, bystyremedlem for Høyre og deltager i Oslopakke 3-forhandlingene, skriver i en SMS til Aftenposten at Oslo Høyres utgangspunkt har vært enigheten om E18 fra 2016.

«Den avtalen sikrer at trafikken på E18 inn mot Oslo reduseres, og at Bærum kan utvikles i triveligere og grønnere retning. Det er mitt og Oslo Høyres utgangspunkt», skriver Langfeldt.

«Hva Bærum kommune foretar seg, må Bærum selv uttale seg om», skriver han også.

Anette Solli i Viken Høyre, som også sitter i forhandlingene om Oslopakke 3, sier hun ikke kjenner til parallelle forhandlinger fra Bærum Høyres side. Men hun er positiv dersom kommunen vurderer å stille økonomisk garanti for E18-utbyggingen.

– For meg, som ønsker å realisere veien, så ønsker jeg at alle gode krefter bidrar. Det er ingen hemmelighet. En kommunal garanti, eller muligheten for det, vil være et skritt i riktig retning, sier Solli.