Oslo-byrådet vil ha billigere buss og trikk og la barn reise gratis

Skrot prisøkning på kollektivtrafikk i Oslo-området fra neste år og la barn reise gratis sammen med foresatte. Slik vil det rødgrønne byrådet i Oslo dempe bompengeprotestene.

Arild Hermstad vil ha lavere kollektivpriser i Oslo-området og inviterer Akershus med på dette.

Det var vikarierende samferdselsbyråd Arild Hermstad som slapp den største nyheten ved åpningen av landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne (MDG) fredag ettermiddag:

– Byrådet i Oslo inviterer i dag våre naboer i Akershus til å bli med på å sette ned prisene på kollektivreiser og skrote den planlagte prisøkningen neste år. Vi vil også gjøre det gratis å ta med seg barn på buss, trikk og T-bane utenom rushtid, sånn at flere kan reisemiljøvennlig til fotballtrening og fritidsaktiviteter, sa byråden som også er nasjonal talsperson for MDG.

Det er ordningen fra helgen, der en voksen kan ta med seg inntil fire barn under 18 år gratis, som byrådet vil ha Akershus med å utvide til hverdager.

Møtet skal holdes 18. juni, ifølge brevet som byrådet har sendt Akershus fylkeskommune. Oslo og Akershus eier Ruter sammen, Oslo har 60 prosent og Akershus 40. Byråden sier at dette er noe som Oslo og Akershus må gjøre sammen.

Mot bompengeopprør

– Har dere vært i kontakt med Akershus, så dere vet at de er interessert i dette?

– Det vi vet er at det er interesse for å se på hva vi kan gjøre for å møte mye av bompengeprotesten. Kollektivsatsene er også et problem for mange. Vi er enig i bompengepakken, om du ser vekk fra E 18 vestover, at bilistene ikke skal betale mer nå. Da synes jeg vi også kan bli enige om at kollektivsatsene ikke bør opp nå, og det er mange som er avhengig av kollektivtransport, sier Hermstad som for øvrig syklet opp til talerstolen.

Stanse prisøkning

Enkeltbilletten på 35 kroner vil bestå også i 2020, om Oslo byråd får det som de ønsker.

Den prisøkningen som ligger inne for billetter i Ruter neste år, er ikke endelig avklart, men det dreier seg omkring tre til fire prosent eller 80 millioner kroner i økte inntekter, ifølge byråden.

Prisøkning vil, om den ikke stanses, slå ulikt ut for ulike billettyper fra månedskort til enkeltreiser. Men dette er ikke avklart.

I 2018 betalte de kollektivreisende i Oslo og Akershus tilsammen 4,365 milliarder kroner i billettinntekter som går rett tilbake til kollektivtilbudet. Til sammenligning var bompengeinntektene i Osloområdet i 2018 om lag 3,2 milliarder kroner.

I 2019 bidrar Oslo kommune med 2,1 milliarder kroner og Akershus fylkeskommune med rundt 1 milliarder kroner i tilskudd til regionens kollektivtilbud.

Dårlig sosial profil

«Økte kollektivpriser har en dårlig sosial profil, og økte priser på det miljøvennlige alternativet vi ønsker at innbyggerne skal velge, gir også en svært dårlig signaleffekt,» skriver byrådet og viser til at
i revidert avtale om Oslopakke 3 fra 2016, ble det etter et kompromiss lagt opp til en prisøkning på 150 millioner fra de kollektivreisende til investeringer i kollektivtrafikken. I 2017 og 2018 ble man enige om å kutte dette til det halve.

Må ta debatten om kollektivsatsene

Utspillet kom ved åpningen av det partiet i Norge som kanskje sterkest er for bompenger og høyere bensinpriser for å redde miljøet og klima.

– Når det nå er en debatt om bompenger så må vi også våge å ta en debatt om kollektivsatsene, understreker han.

Han viste til at Norge nå har en regjering som bare bryr seg om bilister.

– Busspriser i Norge øker kraftig, og langt mer enn bensinprisene. Regjeringen har ikke gitt en eneste krone til billigere billetter.
Tvert imot. De har økt avgiftene på kollektivreiser flere ganger, sa han og viste til at lokalt har Høyre kjempet for å øke prisene – noe de fikk gjennomslag for i 2016.
– Det er dårlig miljøpolitikk, og det er usosial politikk, som rammer de som har minst. Det må bli billigere å reise miljøvennlig. Nok er nok! sa han til applaus fra de 200 delegatene.

Venstre: – Desperat

Gruppeleder for Venstre i Akershus, Solveig Schytz ser ikke MDGs forslag som noe nytt.

– Byrådets spørsmål om Akershus vil være med på å utvide familierabatten til å gjelde hele uken slår inn åpne dører, skriver Solveig Schytz som er gruppeleder for Venstre i Akershus, i en e-post til Aftenposten.

Hun viser til at Venstre i Akershus allerede har foreslått at familierabatten bør utvides og gjelde hele uken, og at fylkestinget i Akershus vedtok følgende i desember 2018.

Fylkestinget i Akershus ønsker at det skal bli lettere for barnefamilier å reise kollektivt til daglige gjøremål. Fylkesrådmannen bes legge frem en sak om hvordan familierabatten på Ruters kollektivbilletter kan utvides og gjelde alle dager, ikke bare i helger og på offentlige helligdager slik den gjør i dag.

Når det gjelder kollektivsatsene, påpeker Solveig Schytz at Akershus fra 2020 er en del av Viken sammen med Østfold og Buskerud. - Arbeidet med å utrede et helt nytt takstsystem for hele Viken har startet og fra nyttår blir billettsalg og billettkjøp samordnet. Dette er tidenes mulighet til å få prisene ned, slik at det blir billigere å reise kollektivt i hele Viken, skriver hun i e-posten.

Venstres Hallstein Bjercke mener MDGs forslag er bakpå.

Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke i Oslo bystyre kaller MDGs forslag desperat.

– Velkommen etter. Det er fint at de foreslår dette nå, men det er litt desperat når det er en uke til de nye bomringene skal åpnes, skriver Bjercke i en e-post til Aftenposten.

– Venstre har foreslått dette gang på gang og er blitt nedstemt av byrådspartiene i fire år, skriver han.

Bjercke opplyser at Venstres siste forslag var å redusere prisene og utvide familierabatten til å gjelde hele uken i årets budsjett.

– Dette kan de legge frem i bystyret i morgen og få flertall for sammen med oss, skriver Bjercke.