Oslo

Forklart: Hva betyr byrådets løfter om det nye Oslo?

Valget endret maktforholdet i Oslo-politikken. Hvordan vil innbyggerne merke det? Her er en gjennomgang i 10 punkter.

«Sannsynligvis den grønneste plattformen i noe politisk prosjekt, noe sted i verden, noen gang», var Lan Marie Nguyen Bergs (MDG) karakteristikk av egen byrådserklæring.
  • Christian Sørgjerd
    Journalist

1. Denne uken ble byrådserklæringen lagt frem. Hva er nytt?

Ap, SV og MDG vil at Oslo skal bli en foregangsby ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Oslo skal bli verdens grønneste storby. Det er overbygningen rundt hele plattformen til byrådet.

2. Det gis mange løfter. Hva er de viktigste?

Byrådet fortsetter utbyggingen av en slags minivelferdsstat i Oslo, på toppen av den staten leverer. For eksempel skal det bli gratis aktivitetsskole (SFO) fra 1. – 3. klasse. Utrulling av gratis barnehage for de minste barna er også besluttet. Det blir gratis skolemat for alle. Den skal være kjøttfri, har byrådet bestemt. Det skal bli 20 prosent priskutt i enkeltbillettene i kollektivtrafikken, samt billigere familiebilletter i helgene.

Så er det satt relativt høye mål for kutt i biltrafikken. Fartsgrensene skal reduseres, og det kan bli høyere bompenger, samt mer parkerings- og kjørerestriksjoner.

Les også

MDG får finansbyråden, og ukjent SV-stjerne er byrådets yngste

3. Hvordan skal de få til alt de lover?

Det skal brukes mer penger. I fire år har Oslo-økonomien gått veldig godt. Det har vært tatt inn mer penger i skatteinntekter enn forventet. Nå er håpet at denne utviklingen skal fortsette i fire år til. Reformene er ganske kostbare: Skolemat alene koster 300 millioner kroner i året. Billettpriskuttet koster noen hundre millioner, og gratis aktivitetsskole koster noen hundre millioner. Tilsammen snakker vi om milliardbeløp.

Pengene kommer blant annet fra eiendomsskatten. Ved å låse disse inntektene til store velferdsreformer vil det antagelig bli vanskelig å fjerne eiendomsskatten i fremtiden. Da må det som kanskje er blitt populære velferdsordninger, også forsvinne.

4. Hva er de rødgrønne ikke enige om?

Nedleggelse av Ullevål sykehus, karakterbasert opptak til videregående, og hvor mye det er nødvendig å øke bompengene er tre områder der byrådspartiene er uenige. Her sier byrådserklæringen i praksis at de får komme tilbake til disse spørsmålene senere.

5. Ap gjorde tidenes dårligste valg i Oslo. Likevel får de byrådslederen. Hvorfor?

Det var ingen tvil om at Raymond Johansen ville fortsette dersom rødgrønn side vant valget. MDG og SV hadde ikke egne byrådslederkandidater, er fornøyde med ham, og Arbeiderpartiet ble også tross alt det største partiet på rødgrønn side.

6. Hva er den viktigste forskjellen i politikken fra tidligere. Det jo de samme partiene som styrer?

I all hovedsak fortsetter byrådet i samme retning. Klimagassutslippene og biltrafikken skal ned. Velferdstilbudene, spesielt overfor barnefamiliene, utvides, og på flere områder tar kommunen tilbake driften fra private kontraktører.

7. Hvordan ser vi avtrykk av valgsuksessene til MDG og SV i byrådets politiske plattform?

MDG og SV har fått gjennomslag for kjernesakene sine, som lavere kollektivpriser og gratis aktivitetsskole. Men det endrede styrkeforholdet har også spilt inn på enkeltsaker, som tomten Sukkerbiten utenfor Operaen. Ap har støttet planene om et fotografihus der. Nå har MDG og SV fått gjennomslag for å utrede et alternativt friområde i stedet. Det hadde neppe skjedd dersom Ap hadde vært like store som for fire år siden.

Les også

Raymond Johansen tror på flertall med Rødt. Men han var selv i sonderingsmøte med Venstre i forrige uke.

8. Hvilket av de tre partiene har mest å juble for etter at det nye samarbeidet falt på plass?

Tatt i betraktning at SV nå er klart minst av de tre partiene, må de sies å ha fått ganske stort gjennomslag. Det er dessuten få av de andre partienes hjertesaker som er problematiske for SV.

De største konfliktene i samarbeidet går nok ofte mellom Ap og MDG, for eksempel om bompenger. Ap er bekymret for den bompengebelastningen som mange opplever, mens MDG er forkjemper for å heve bompengene av miljøhensyn. SV er komfortable med å befinne seg et sted mellom de to standpunktene.

9. Valget forskjøv makten i Oslo-politikken, fra Ap til SV, MDG og Rødt. Hva vil det bety fremover?

MDGs sterke valg har gjort det helt udiskutabelt at den grønne utviklingen i Oslo fortsetter med stor fart. Stikkord er blant annet bilrestriksjoner, klimabudsjett, kjøttreduksjon. Partiene til venstre for Ap, Rødt og SV, har allerede fått betydelig gjennomslag i samarbeidet de siste fire årene. Ap befinner seg derfor ganske langt til venstre politisk, blant annet når det gjelder private selskaper i kommunens tjenesteområder. De hives nå ut på enda flere områder, som sykehjem og i deler av parkdriften.

Les også

Slik skal de rødgrønne styre Oslo: 49 sider med kostbare politiske løfter

10. Hva blir de største utfordringene i byrådssamarbeidet?

Erklæringen er en samling dyre løfter: Billettpriser, skolemat, aktivitetsskole, barnehage. Hvis Norge og Oslo skulle gå litt dårligere, og byrådet får færre skattepenger å rutte med, vil det bli svært krevende å oppfylle alle løftene. Det kan også dukke opp enkeltsaker underveis som vil synliggjøre underliggende uenighet mellom partiene.

Les mer om

  1. Forklart
  2. Aftenposten Lørdag
  3. Forklart-lørdag