Oslo

Ruter vil legge ned T-banestasjoner

Opptil fem T-banestasjoner kan bli nedlagt på den tradisjonsrike Holmenkollbanen.

Gråværet samler seg over Gaustad stasjon, der Halvor Jutulstad og Sofie Bruun i Ruter er på befaring. Stasjonen er en av fem som kan forsvinne fra Holmenkollbanen i fremtiden.
  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator

— Hvis man ser på hverdagstrafikken på Holmenkollbanen, burde ikke dette vært en T-bane, sier plansjef Halvor Jutulstad i Ruter.

Likevel har politikerne vedtatt fortsatt T-bane her, på grunn av utfarten til Marka og Kollen under arrangementer.

— Men dagens krav til tilgjengelighet og sikkerhet gjør at vi er nødt til å gjøre endringer på de fleste stasjonene, sier Jutulstad.

Resultatet er egnet til å hisse opp lokalpatrioter: Gaustad, Skådalen, Gulleråsen, Frøen og Steinerud vurderes nedlagt. I tillegg flyttes og forlenges de fleste øvrige stasjoner.

Nedleggelser gir kortere reisetid

Noe av problemet er at stasjonene er for svingete.

— Da banen ble bygget i 1898, var prinsippet å legge stasjonene i svingene, for der var farten minst. I dag gjør vi det omvendt, og flytter stasjonene til rette strekninger, sier Jutulstad.

I rapporten Ruter nå har levert til byrådet, skisseres to forslag til løsninger. Det er den billigste varianten – til i underkant av 800 millioner kroner – som gir flest nedleggelser.

— Dette alternativet gir minst reisetid totalt sett. Selv om noen vil måtte gå noe lenger til stasjonen, vil T-banereisen ta kortere tid siden det er færre stasjoner på linjen, understreker Jutulstad.

Løsning for Vindern-krysset

I begge alternativene er Frøen og Steinerud foreslått nedlagt og erstattet med en ny Diakonhjemmet stasjon, midt mellom dagens to stasjoner.

Mer kontroversielt er de foreslåtte nedleggelsene av Gulleråsen og Gaustad. Halvannet års arbeid med skinnegangen på Gulleråsen i forkant av Ski-VM endte med for stor avstand mellom tog og perrong. Perrongen mot sentrum har derfor vært midlertidig stengt siden 2010, til stor frustrasjon i lokalmiljøet.

Gaustad stasjon er en av de fem stasjonene med flest passasjerer på hele banen.

— Plattformen er for smal her, og stasjonen ligger i kurve. Vi har ikke klart å finne en god løsning for Gaustad som ivaretar dagens krav, og ett alternativ er derfor å legge den ned, sier Jutulstad.

Kryssene på Vinderen og Slemdal blir også bygget om i planen. Særlig førstnevnte har vært sterkt etterlengtet, og Ruters forslag er å legge T-banen i tunnel under krysset.

Kan starte i 2015

For Ruter er det viktigste å få en avklaring om hvordan politikerne vil at Holmenkollbanen skal se ut i fremtiden. Får de det ganske raskt, kan den nye oppgraderingen av Holmenkollbanen starte i 2015.

— Vi kan leve med alle beslutninger, men det viktigste er å få et vedtak, slik at vi har en helhetlig plan å forholde oss til når vi skal oppgradere, sier Jutulstad.

- Et veldig dårlig signal

Arild Gjervan (H) er samferdselspolitiker i bydelsutvalget i Vestre Aker og kritisk til nedleggingsplanene av Gaustad, Gulleråsen og Skådalen.

— Jeg kan ikke si meg umiddelbart tiltrukket av dette. Holmenkollbanen trenger et ordentlig trafikkgrunnlag, og hvis det er for langt mellom stasjonene, vil ikke folk bruke den, sier Gjervan.

Han er på ferie, og tar derfor forbehold om at han ikke har lest hele rapporten.

— Men jeg synes det sender et veldig dårlig signal til bydelens borgere som ønsker å reise kollektivt. Det går knapt busser i bydelen. Vi har ikke særlig mange alternativer til banen, sier Gjervan.

Les også

3G i T-banetunnelene kommer neppe i år

0407holmekollbanen.ai