Revidert budsjett: Byrådet i Oslo utsetter flere tiltak, som gratis utvidelse av AKS

Byrådet i Oslo setter av 1,9 milliarder kroner til koronakostnader. Utsetter flere tiltak, som gratis utvidelse av AKS.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) holdt pressekonferanse om forslaget til revidert kommunebudsjett. På sidelinjen satt flere av de andre byrådene og fulgte med.

– Oslo ble hardest rammet av koronaviruset, og vårt arbeidsliv ble rammet hardest av høy arbeidsledighet, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap), under fremleggelsen av forslag til revidert budsjett for Oslo tirsdag.

– Vi kan så smått begynne å åpne opp samfunnet igjen, men smittevernrådene må likevel fortsatt overholdes. Det skaper store usikkerheter, og vi vet ikke hvor store inntekter og kostnader vi vil få i 2020, sier Johansen.

Han påpeker at ingen vet hvor stort fallet i skatter og inntekter vil bli i 2020.

– Budsjettet kommer til å være stramt

Byrådet i Oslo setter av 1,9 milliarder kroner til kostnader i forbindelse med koronautbruddet. Dermed må tiltak som gratis aktivitetsskole (aks) vente.

– Budsjettet kommer derfor til å være stramt. Vi utsetter utvidelse av gratis aks, som skulle settes i verk til høsten, sier Johansen.

Mørke skyer over Oslo, som på dette bildet fra Sofienberg og Tøyenparken.

Også skolemat på videregående utsettes, samt at aktiviteten i Bilfritt byliv reduseres. Byrådet vil spare inn 50–60 millioner inn på at disse tiltakene utsettes.

Setter av penger til buffer

De snaue 2 milliardene skal brukes til å dekke utgifter som følge av koronautbruddet i mars og april (315 millioner kroner), bortfall av inntekter fra foreldrebetaling i barnehager og aktivitetsskole (180 millioner kroner) og bortfall av billettinntekter i Ruter (700 millioner kroner).

I tillegg settes det av 723 millioner kroner til koronautgifter etter april. Midlene skal fungere som en økonomisk buffer i fall det kommer en ny smittebølge.

– Vi må være forberedt på det vi ikke vet. Å sette av et så stort beløp på usikkerhet handler om å være ansvarlig, sa Johansen.

Byrådslederen varslet også at det kommer enda et revidert budsjett for 2020 i løpet av høsten fordi det er knyttet så stor usikkerhet til situasjonen fremover.

– Oslo ble hardest rammet av koronaviruset, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under fremleggelsen av forslag til revidert budsjett i rådhuset.

Aktiviteter for barn og unge i sommer

– Alle byråder har måttet kutte på sine områder, sier Johansen.

Sommerskolen i er avlyst i år, noe mange har kritisert. Byrådet omdisponerer 25 millioner kroner til bydelene og frivillige organisasjoner, som skal gå til aktiviteter for læring og andre aktiviteter for barn og unge i AKS, samt for aktiviteter også i juli når AKS er stengt.

Idrettslag skal også få noen midler for å arrangere aktiviteter for barn og unge i sommer, samt sommerjobber.

Venstre: – For lite til næringslivet

Leder av Venstres bystyregruppe, Hallstein Bjercke, sier Venstre ønsker å bidra til at det rødgrønne byrådet i Oslo får vedtatt et revidert budsjett, men stiller klare krav.

Leder av Venstres bystyregruppe, Hallstein Bjercke.

– En krisepakke på 30 millioner fra kommunen til næringslivet, er dessverre for lite. Vi trenger å gjøre flere grep for å sikre at byens næringsdrivende kommer seg på beina igjen og overlever denne krisen, sier Bjercke.

Han sier pandemien har satt Oslo kommune i en krevende økonomisk situasjon og mener byrådets forslag til revidert budsjett er et bevis på det.

– Venstre skal være et parti som tar ansvar i vanskelige tider, og vi er derfor åpne for å bidra til at byen får et revidert budsjett hvis vi blir spurt om å bidra.

Han sier det er bra at byrådet foreslår pakker til næringsliv, idrettslag, kultur og frivillighet.

– Men jeg er usikker på om det er nok penger i pakken. I tillegg gir de med den ene hånden og tar med den andre når de kutter i tilskuddet til Oslo business region, kutter midlene som skulle gå til å følge opp frivillighetsmeldingen og kutter 35 millioner i tilskuddet til realisering av idrettsanlegg i samarbeid med idrettslag.

Han sier Venstre nå skal bruke den nærmeste tiden på å lese nøye gjennom budsjettforslaget og komme med sine forslag.

– Men jeg er sikker på at byen skal få et revidert budsjett før sommeren.

Oslo Høyre: – Et lite steg i riktig retning for byrådet

Gruppeleder for Høyre i Oslo, Øystein Sundelin, er ikke veldig kritisk til Oslo-byrådets forslag til revidert budsjett.

– Det er positivt at byrådet reduserer kostnadene sine når vi får mer utgifter med koronaviruset. Jeg synes det er bra at byrådet kunne finne 1,9 milliarder kroner på noen uker i sine budsjetter, og at det kunne løses uten at det går ut over velferdstilbudet. Dette budsjettet må sies å være et lite steg i riktig retning fra byrådet, sier han.

Samtidig sier han at den alvorlige situasjonen som er oppstått på grunn av pandemien krever mer gjennomgripende økonomiske endringer som kan gi varig effekt.

Gruppeleder for Høyre i Oslo, Øystein Sundelin. Arkivfoto.

– Vi mener for eksempel at en overgang til innskuddspensjon, slik store deler av næringslivet har, er på tide også i Oslo kommune. Også samarbeid med private som driver sykehjem og barnehager istedenfor en rekommunalisering, hadde vært riktig nå. Vi kunne også ønsket oss en sterkere dugnad fra kommunens side til avbyråkratisering og effektivisering, sier han.

Oslo Høyre mener byrådet stiller for lite opp for reiselivsnæringen.

– Reiselivsnæringen i Oslo utgjør veldig mange bedrifter i Oslo, og nå står nesten alle uten jobb her. Dette er restauranter, hoteller, sykkelutleie og annet. Når utenlandske turister blir borte, må vi få norske sommergjester til Oslo. Da må ikke byrådet sette opp en søknadsordning til bransjen på skarve 10 millioner kroner. Her må det legges mer penger i bordet, sier Sundelin.

Han sier han er glad for at byrådet vil sette inn tiltak for å gi flere unge sommerjobb.

– Men å ta pengene fra sommerskolen, som barn og unge trenger mer enn noen gang, blir helt feil. Dessuten ønsker vi en innretning på pengene til sommerjobb, som også involverer private bedrifter, sier Sundelin.

Aker Brygge 17. mai.

Eivor Evenrud: – Rødt kommer aldri til å akseptere kutt i folks velferd

Gruppeleder for Rødt, Eivor Evenrud, er kritisk til Oslo-byrådets forslag til revidert budsjett. Hun sier Rødt ikke kan sikre byrådet flertall hvis ikke Rødt får gjennomslag for betydelige endringer.

– Jeg er veldig bekymret for hvordan det står til ute i bydelene nå. I bydel Sagene sier de for eksempel at de styrer mot et underskudd på 50 millioner. Byrådets reviderte budsjett er ikke i nærheten av å dekke inn det. Rødt kommer aldri til å akseptere kutt i folks velferd ute i bydelene, sier Evenrud.

Hun sier Rødt vil bruke de neste dagene på å finne ut av «hvordan stoda er rundt omkring i byen».

– Jeg frykter det er mye verre enn revidert budsjett tar høyde for. Sånn sett er jeg enig i at vi må ha nok et revidert budsjett til høsten.

Evenrud sier de som hadde det tøft fra før også rammes hardest i en krisetid som nå.

– Rødt ønsker å omprioritere ytterligere midler til disse gruppene. Vi kan ikke bruke én million i revidert budsjett til å leie nye kontorer for byrådslederens ansatte, samtidig som folk står i kø på gaten for å få seg mat.