Oslo

«Islam er en forferdelig religion»

Tverrkirkelig nettverk har vært aktive ved Universitetet i Oslo i en årrekke. Leder Arne Dag Johansen er pensjonert universitetslærer ved Økonomisk institutt. Her er han avbildet i forbindelse med et vekkelsesmøte på universitetet i 2005. Foto: Silje Eide

Arrangørene bak den omstridte kirkediscoen hevder de omvender muslimer ved å helbrede dem for sykdommer.

  • Espen Hofoss

Arne Dag Johansen i Tverrkirkelig nettverk beklager at de har kontaktet asylsøkerbarn uten å ha avklart det med ledelsen på Hvalstad. De har nå avsluttet alt rekrutteringsarbeid ved institusjonen.

Les også

Jager bort misjonærer fra asylmottak

Johansen forklarer at de arrangerer kirkedisco for beboere på asylmottak én gang i uken i Drammen og Oslo. Organisasjonen kjører selv sine gjester til og fra arrangementet. Johansen vil ikke si offentlig hvor og når, av frykt for represalier fra "strikse muslimer".— Det er ikke noen fordel for vår virksomhet at den blir for mye kjent. Det er en god del aggressive muslimer i Norge, sier Johansen.

Helbredelse skjer "som regel"

Nettverket har arrangert internasjonale fester og kirkedisco i fem år.

Vi kan ikke kritisere islam direkte. Men etter hvert som vi underviser asylsøkere, blottlegges islam og de forstår at det er en forferdelig religion

Arne Dag Johansen, Tverrkirkelig nettverk

— Vi prøver å få aktivisert asylsøkerne. Vi synger norske sanger. Dessuten forteller jeg litt om Norge. Hvis noen vil ha forbønn får de det, sier Johansen.

- Dere er ikke redd for konflikter når muslimske asylsøkere oppdager at de er blitt med på et kristent møte?

Les også

- Ønsket om å bli «bedre muslim» øker drastisk blant de unge

— Det var én episode, men det er flere år siden. Det er en evangelist som er tidligere asylsøker fra Iran som legger opp programmet for disse kveldene. Han er tidligere muslim og veldig diplomatisk. Han har en følelse for hvem som kan være med på slike møter. Han vet når vi kan begynne å snakke om Jesus, og det er i forbindelse med bønn om helbredelse. Vi må være veldig forsiktige. Vi kan ikke kritisere islam direkte. Men etter hvert som vi underviser asylsøkere, blottlegges islam og de forstår at det er en forferdelig religion, sier Johansen. T-net hevder mange muslimer er blitt kristne takket være nettverkets møter.

— Vår evangelist har en gave. Han kan få klare budskap fra Gud om personer i salen som er syke. Så kommer de frem og vi ber for dem. Helbredelse inntreffer som regel. Det er et veldig sterkt vitnesbyrd for muslimene. Det gjør at de åpner seg opp, sier Johansen.

YouTube er det lagt ut det en rekke foredrag med Arne Dag Johansen. Her hevder han blant anet at oljelekkasjen i Mexicogulfen i 2010 er en straff fra Gud fordi USA ikke støtter Israel tydelig nok.

I flere andre av sine foredrag og innledninger snakker Johansen om at vi er i endetiden. Han trekker blant annet frem vulkanutbruddet på Island sommeren 2010 som et klart endetidstegn.

Foredragene på youTube ble onsdag gjort om til private videoer som kun kan sees av godkjente brukere.

Aftenposten har ikke fått lov til å bli med på kirkedisco i forbindelse med denne reportasjen.

— Det arbeidet vi driver er så verdifullt, men sterke krefter arbeider mot oss. Vi må søke beskyttelse og vil helst drive med dette i fred og ro, sier Johansen.

Les også

Misjonærer jaget fra asylmottak

På YouTube finnes en rekke foredrag med Johansen. Blant annet dette fra 2010, der han hevder at det er flom og oljelekkasje i USA fordi USA ikke i tilstrekkelig grad støtter Israel mot muslimene. Foto: skjermdump youtube