Håper parkeringsstativer kan løse elsparkesykkel-problemene

Foreløpig blir de satt opp i én bydel i Oslo, som et prøve- og forskningsprosjekt.

Christina Moe Gjerde, sjef i Voi, og Terje André Olsen, forbundsleder i Norges Blindeforbund, er enig i at noe må gjøres med elsparkesyklene i Oslos bybilde.

De ligger henslengt på fortau og i veikanten. Nylig ble ti stykker fisket opp av Akerselva.

Elsparkesyklene, som også denne sommeren er spredt utover mye av indre by i Oslo, har vært til glede for mange, til stor irritasjon for andre og til tider direkte farlig for gående.

– De er store snublefeller for oss med synshemninger. Lys og skygge kan gjøre at jeg ikke ser dem og snubler i dem dersom de står parkert midt i gaten, sukker Terje André Olsen, forbundsleder i Norges Blindeforbund, som selv er svaksynt.

Forretningsmodellen er basert på at man kan sette dem fra seg nesten hvor som helst. Hittil har ikke kommunen presentert en løsning for å regulere antall utleiere, antall sykler eller parkeringen av dem, selv om vikarierende samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) i vinter varslet at regler vil komme.

Voi betaler for stativer

Du kan parkere elsykkelen din her uavhengig om du leier via Voi, Lime eller de andre selskapene.

Nå tar utleieselskapet Voi selv initiativ til en mulig løsning: Parkeringsstativer.

– Stativene er i sin helhet designet, produsert og betalt av Voi, men vi legger ingen begrensning på hvem som skal få bruke dem. Dette er et tiltak for hele byen, ikke bare Voi. Vi betaler også leie av arealer, sier Christina Moe Gjerde, sjef i Voi.

Olsen i Blindeforbundet mener initiativet er positivt.

– Kommunen burde regulert situasjonen for lenge siden. At de ikke er involvert dette prosjektet kan tyde på at de ikke er interessert i å løse det. Dersom du stiller deg opp på et gatehjørne for å selge tomater uten tillatelse, får du bot. Det må gå an å regulere bruken av elsparkesykler også, sier han.

Les også

Mange vil ha totalforbud mot elsparkesykler

– Det har vært en lang prosess

I første omgang skal prosjektet pågå i to måneder i områder i bydel St. Hanshaugen. Det blir plassert ut 12 stativer, hvorav tre står i området rundt Torggata bad. Prosjektet skjer i samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI).

– Vi håper at arbeidet Voi og TØI gjør vil gi en pekepinn på hvordan situasjonen kan løses fremover, sier Silje Mauroy Wennewold, fagkonsulent for helse og miljø i bydelen.

– Det har vært en lang prosess med å få tilgang til arealer. Vi har vært klare med stativene vårt lager på Alnabru en god stund, sier Christina Moe Gjerde i Voi.

Foreløpig får de bare stå ut august, ettersom Plan- og bygningsetaten krever egen regulering hvis de skal stå lenger. Voi-sjefen håper prosjektet blir godt tatt imot og viser til positive erfaringer fra Stockholm.

– Når vi setter opp et fysisk element som et stativ, har det ført til at parkering av syklene sentreres rundt det, sier hun.

Les også

Snart fylles vannet opp igjen. Da vil man fortsatt ikke kunne bade her.

Vil ikke miste fleksibiliteten

Moe Gjerde håper prosjektet vil vise politikerne i Oslo at det vil lønne seg å legge bedre til rette for parkering enn det har vært gjort hittil. De har tro på at parkeringssoner i områder med mye fotgjengere og rundt knutepunkt, i kombinasjon med fri-flyt, er en god løsning.

– Hva skjer med fleksibiliteten?

– Det handler ikke om å gjøre tilbudet lite attraktivt for brukerne. Fleksibilitet og tilgjengelighet er nøkkel for en god tjeneste og bruk av elsparkesyklene. De utfordringer som er i dag kan løses, om vi jobber sammen og våger å teste ulike løsninger. Ingen vet hva som vil fungere best. Derfor gjennomfører vi nå dette pilotprosjektet, sier Moe Gjerde.

Ifølge selskapet er det et stort behov for utleietilbudet, noe fjorårets 2,2 millioner turer og 300 000 unike brukere i Oslo viser.

Les også

«Den høye ulykkesrisikoen for elsparkesyklister er uakseptabel», skriver Siri Hegna Berge

Fleksibilitet gjør elsparkesyklene populær

Mange har irritert seg over henslengte og veltede elsparkesykler. Spesielt ved steder mange skal til, som terminalen for øybåtene på Rådhuskaia, samles de raskt opp.

Forskere ved TØI skal analysere effekten av de nye stativene. Doningene fyller et behov blant brukerne, mener de, blant annet i form av det de omtaler som den siste transportstrekningen mellom kollektivtrafikk og reisens mål.

– Vi er veldig spent på å se hvilken effekt et slikt frivillig parkeringstilbud vil ha. Å bruke stativer fjerner jo noe av fleksibiliteten som gjør elsparkesyklene så populære, sier forsker på adferd og transport Katrine Karlsen i TØI.

TØI ble tidlig engasjert i bruken av elsparkesyklene, og de er interessert i å se videre på hvordan de passer inn i bybildet.

– Det er knyttet store utfordringer til balansen mellom å bevare fleksibiliteten og samtidig ivareta sikkerheten til gående, sier Karlsen.

Hun mener pilotprosjektet gir dem et godt utgangspunkt for å vurdere mulige parkeringsløsninger for elsparkesykler.