Oslo

Klart for nytt trepartibyråd i Oslo

Høyre, KrF og Venstre er enige om en politisk plattform.

Det har vært stille i mange dager, men nå ser det ut til at Oslo får et nytt trepartibyråd.
  • Pål V. Hagesæther

Les også:

Fabian Stang (H) fortsetter som ordfører.

Det har vært stille i mange dager. Forhandlerne fra de tre partiene har forsøkt å holde tett. Men etter hva Aftenposten erfarer, kan Oslo-velgerne om kort tid bli presentert for et helt nytt byråd der to fra Venstre og en fra KrF tar over plassene til de tre fra Frp som er på vei ut.Høyres Stian Berger Røsland fortsetter som byrådsleder. Venstres Ola Elvestuen blir trolig ny miljø— og samferdselsbyråd etter Frps Jøran Kallmyr. Aud Kvalbein fra KrF ligger an til å overta som eldrebyråd etter Sylvi Listhaug (FrP). En kvinne fra Venstre, navn uvisst, antas å bli næringsbyråd etter den tredje utgående Frp’eren, Øystein Sjøtveit.

Stian Berger Røsland (H) fortsetter som byrådsleder.

Flere akter

I de siste åtte årene har Høyre og Frp sittet i mindretallsbyråd, og styrt byen gjennom årlige budsjettforlik med sentrumspartiene. Men mens Høyre gjorde et brakvalg 12. september, ble Frp avspist med bare fire plasser i bystyret, to mindre enn sentrum. Etterpå gikk forhandlingene om politikk og posisjoner i flere akter:

I første akt satt alle de fire partiene, Høyre, Venstre, Frp og KrF, rundt samme bord på konferansesenteret Håndverkeren. Høyre ønsket et firepartibyråd, men det ble tidlig klart at Venstre sa nei til å regjere med Frp.

Ola Elvestuen (V) blir trolig ny miljø- og samferdselsbyråd.

I andre akt ønsket Høyre å kjøre to forhandlingsløp samtidig, ett med Frp og ett med sentrum. Men Frp sa blankt nei til dette doble løp og ba Høyre velge partner.I tredje akt forhandlet Høyre med sine gamle byrådspartnere i Frp. Her ble det planlagte Munch-museet i Bjørvika det springende punkt, etter at Frp i valgkampen hadde snudd og sagt nei til det omstridte prosjektet «Lambda». Skulle topartibyrådet fortsette, forlangte Høyre at Frp gikk videre med Lambda likevel. Men Frp sa nei, både til Lambda og byrådstaburettene.

Langsomt

Aud Kvalbein (KrF) ligger an til å overta som eldrebyråd.

I fjerde akt har Høyre, Venstre og KrF ført langsomme forhandlinger, først på Hotel Bristol, senere i rådhuset. Venstre og KrF har ønsket seg et lengre og mer detaljert politisk plattformsdokument enn hva Høyre hadde sett for seg, og derfor har forhandlingene trukket ut i tid. Onsdag holdes konstituerende møte i Oslo bystyre. Der gjenvelges Fabian Stang fra Høyre som ordfører. Hvem som blir varaordfører etter KrFs Aud Kvalbein, er ikke klart. Det henger sammen med den omfattende fordelingen av leder— og nestlederverv i bystyrets komiteer.

Les også

  1. Byrådsforhandlingene trekker ut

  2. Han skal gjøre Frp mer spiselig

  3. Høyre og Ap i vekst, Frp faller på ny måling