Oslo

Saida Begum (H): – Det eneste elevene selv kan påvirke, er skoleprestasjonene sine

Få elever i Oslo kan velge skole helt fritt, men ganske mange velger nokså fritt. Det viser årets karakterstatistikk.

Saida Begum (i midten) og Høyre forsvarer det karakterbaserte opptaket til vgs i Oslo og mener det i stedet må settes inn en innsats tidlig i barneskolen for å gi elever et likere utgangspunkt senere. Her er hun på skolebesøk på Sinsen med statsministeren tidligere i år.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Opptaksordningen til videregående skole er blitt en viktig valgkampsak i Oslo i år. Det rødgrønne byrådet har satt ned et utvalg, som skal vurdere alternativer. Høyresiden har svart med å gjøre fortsatt karakteropptak til en sentral valgkampsak.

– Det er ikke inntaksordningen i seg selv som er problemet, men skoleløpet. Løsningen er ikke å kvitte se med en inntaksordning hvor elever fra hele byen har tilgang til alle skoler. Det har en verdi i seg selv at man kan søke fritt, avhengig av karakterene, sier Saida Begum, annenkandidat for Høyre.

– Så må man tidlig i skoleløpet tenke på hvordan man kan løfte alle elever, slik at man får reelle muligheter for alle, sier Begum.

Tirsdag møttes flere av Oslos skolepolitikere til debatt i regi av Civita.

– Man kan ikke se på elever som brikker, som skal flyttes rundt for å oppnå en idealskole, sa Saida Begum.

– Det eneste elevene selv kan påvirke, er faktisk skoleprestasjonene sine, sa hun også.

Les også

LES OGSÅ: Oslo har landets største skoleskille. Ved noen skoler kommer bare femmer-elever inn - ved andre skoler kommer alle inn.

Ganske stor valgfrihet for mange

Ordfører Marianne Borgen er toppkandidat for SV, som har programfestet at de vil ha «en inntaksmodell som gir en jevnere fordeling på den enkelte skole når det gjelder kjønn og sosial bakgrunn.»

– Vi er ydmyke om at det kan være flere mulige modeller, men har ikke konkludert, sa Borgen.

Mandatet til utvalget er å finne en ordning som sikrer «at flere elever og lærlinger skal fullføre».

– Fritt skolevalg er ikke fritt når bare 18 prosent kan velge fritt, sa Borgen også.

I litt ulike varianter er denne påstanden gjentatt av ulike SV-politikere i valgkampen. Men årets karakterer for avgangselevene i Oslo tegner et mer sammensatt bilde. At færre enn én av fem kan velge mellom alle skoler, er en effekt av at de to vanskeligste skolene å komme inn på, krevde mer enn 5 i snitt.

I snitt har Oslos mer enn 6000 avgangselever i ungdomsskolen i år karakteren 4,3 (De som ikke får vitnemål, er holdt utenfor).

  • 63 prosent av elevene hadde stor eller ganske stor valgfrihet: Mulighet til å velge blant minst ni ulike skoler med studiespesialisering. Tradisjonsrike skoler som Hartvig Nissen og Handelsgym var blant skolene hvor mange kom inn.
  • 14 prosent hadde svært liten valgfrihet. De hadde bare mulighet til å komme inn på én av seks skoler uten eller nesten uten poenggrense.

Hvor mange av disse elevene som søkte seg til studiespesialisering, finnes det ikke offentlige tall for. Diskusjonen handler i realiteten om denne linjen. De ulike yrkesfag-linjene tilbys på bare én eller få skoler, og her er spriker poenggrensene mindre.

Les også

LES OGSÅ: 900.000 kroner pr. klasse skiller skolen som fikk mest og minst. Byrådet vil vrake dagens finanseringsordning.

Upopulære skoler ligger usentralt

Den ene store endringen som er skjedd det siste tiåret, er at midtsjiktet av skoler er krympet, viste en oversikt i Aftenposten tirsdag.

Mens valgfriheten er omtrent like stor for en gjennomsnittselev i 2019 som i 2009, er mulighetene blitt klart færre for elever med karakterer under snittet.

Den andre store endringen, er at seks skoler er havnet i en kategori for seg, aller nederst.

Haakon Riekeles, fjerdekandidat for Oslo Venstre, forsvarer karakteropptaket og spør om utviklingen skyldes geografi:

– De såkalte problemskolene er blant de beste i landet på å løfte elevene. Men de minst populære skolene har en ting felles: De ligger langt ute i bydelene. Alle skoler bør ikke ligge i sentrum, men kanskje bør skoler i større grad plasseres slik at de ligger lett tilgjengelige for mange.

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Skolepolitikk
  3. Oslopolitikken