Oslo

Gerhardsen blir ny skolesjef i Oslo. En annen toppsøker trakk seg underveis.

En av de sterkeste søkerne til stillingen som utdanningsdirektør i Oslo kommune, som har mangeårig erfaring fra utdanningsfeltet, trakk sitt kandidatur.

Marte Gerhardsen, som det siste året har vært divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, overtar toppjobben i Oslo-skolen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
  • Christian Sørgjerd
    Journalist

Tirsdag offentliggjorde Oslo kommune at Marte Gerhardsen er innstilt som ny direktør i Utdanningsetaten i Oslo.

Gerhardsen var det ene av to anonyme søkere til stillingen, altså søkere som hadde bedt om å bli unntatt offentlighet underveis i prosessen – og fikk det innvilget.

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, som har håndtert ansettelsesprosessen, begrunner beslutningen om å holde hennes kandidatur hemmelig slik: «Hun sto i et viktig og omfattende omstillingsarbeid og det ville være svært vanskelig å stå på offentlig søkerliste i denne prosessen».

Terje Mørland, NOKUT-direktør

Den andre anonyme søkeren var NOKUT-direktør Terje Mørland. Det bekrefter Mørland selv overfor Aftenposten. Utover dette ønsker han ikke å uttale seg.

Aftenposten kjenner imidlertid til at han valgte å trekk kandidaturet sitt underveis. Overfor Dagens Næringsliv bekrefter han dette:

– Jeg trakk søknaden sent i prosessen da jeg skjønte hvem de ville innstille. Jeg ønsker Marte Gerhardsen lykke til med en viktig jobb, sier han til avisen.

Les også

LES OGSÅ: For to år siden fikk Oslo sitt første mobbeombud – så eksploderte antall henvendelser

Svært ulik bakgrunn

Gerhardsen har bred ledererfaring både fra offentlig og fra privat sektor, men hun har ikke bakgrunn fra utdanningsfeltet.

Det har Mørland.

Det offentlige direktoratet NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), som han har ledet siden 2008, godkjenner studieløp og kontrollerer kvaliteten til alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.

I årene før han ble NOKUT-sjef, var Mørland blant annet forskningsdirektør ved Universitetet i Oslo.

I stillingsutlysningen skrev Oslo kommune blant annet følgende: «Som direktør for Utdanningsetaten må du ha god kjennskap til oppvekst- og utdanningssektoren».

Les også

KOMMENTAR: «Hun er et merkelig valg som Oslos nye utdanningsdirektør», skriver Andreas Slettholm

Gerhardsen «viser god rolleforståelse»

Allerede to uker før Oslo kommune offentliggjorde hvem som var innstilt til jobben, avslørte Dagsavisen at Marte Gerhardsen kom til å få den.

Byrådet har en armlengdes avstand til slike ansettelsesprosesser. Den er håndtert av kommunaldirektør Bente T. Fagerli og flere andre i personer i kommunens sentrale administrasjon.

Fagerli har laget et forslag til innstilling, som deretter rutinemessig er sendt til sentrale tillitsvalgte for kommentar. Deretter er den gått til skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), som gjør den endelige innstillingen overfor byrådet, som deretter formelt vedtar den.

Gerhardsen har bakgrunn blant annet fra Arbeiderpartiet og AUF. I senere år har hun ledet Tankesmien Agenda i fire år fra grunnleggelsen i 2014. Agenda, som har LO som største aksjonær, er tydelig plassert til venstre i det politiske landskapet.

I pressemeldingen der innstillingen ble offentliggjort, uttaler skolebyråd Thorkildsen blant annet følgende om Gerhardsen:

– Hun viser god rolleforståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon i et parlamentarisk styringssystem.

Les også

LES OGSÅ: Disse 13 søkte på stillingen

To intervjuer og arbeidspsykologiske tester

– Faktum er at vi i utlysningsteksten ikke stilte krav om bakgrunn fra utdanningsfeltet, men krav om god kjennskap til oppvekst- og kunnskapssektoren. Gerhardsen har gjennom rekrutteringsprosessen vist at hun har det. Hun resonnerer veldig godt rundt utdanningssektorens muligheter og fremtidige utfordringer, sier kommunaldirektør Bente T. Fagerli til Aftenposten.

Gerhardsen har vært gjennom det Fagerli kaller en grundig rekrutteringsprosess, med to intervjuer, arbeidspsykologiske tester og gjennomføring av case.

– Har dere sett hen til Gerhardsens politiske bakgrunn?

– Absolutt ikke. Vi har vurdert henne ut fra de kvalifikasjonene hun har. Selve rekrutteringsprosessen har vært håndtert administrativt. Vi har vært to kommunaldirektører, en seksjonssjef, en fagsjef og en etatsdirektør som har gjennomført prosessen og vært enige i innstillingen til byråden, svarer Fagerli.

Kommunaldirektøren forteller at Innstillingen også har vært forelagt de fire hovedsammenslutningene i Oslo kommune. Alle skal ha gitt tilslutning til innstillingen.

Les også

LES OGSÅ: Svak ytringskultur og mye kontroll, er ansattes dom over Utdanningsetaten

Interne søkere nådde ikke opp

Blant søkerne som ikke nådde opp i prosessen, var blant andre Kristin Vinje. Hun er tidligere Høyre-politiker, og har blant annet bakgrunn som finansbyråd i Oslo.

De to assisterende direktørene i Utdanningsetaten, Patrick Stark og Dag Hovdhaugen, var ikke blant søkerne. Derimot hadde en annen direktør i etaten, Hilde Gran, søkt. Det samme hadde Marianne Stenberg, rektor ved Majorstuen skole.

Bakteppet for den ledige stillingen var fjorårets konflikt mellom byrådet og mangeårig skolesjef Astrid Søgnen. Den endte med at Søgnen måtte gå av – mot sin vilje.

Les også

LES OGSÅ: – Jeg opplever saken som en ren konstruksjon fra byråden, sier Astrid Søgnen om bråket bak sin egen avgang

– Partipolitisk utnevnelse

– Det er ikke tvil om at dette er en partipolitisk utnevnelse. Det er mye godt å si om Gerhardsen, men hun har ikke erfaring fra utdanningsfeltet. Når det er flere andre søkere som har det, så viser det at byrådet har satt det til side, sier Eirik Lae Solberg, Oslo Høyres byrådslederkandidat.

– Mener du at de har instruert byråkratene til å komme med en innstilling om Gerhardsen?

– Jeg mener at denne utnevnelsen bare kan forstås på bakgrunn av byrådslederens og byrådens ønske om å ansette en søker med riktig partifarge. Det er ikke troverdig at man skal sette til side så tungt kvalifiserte søkere til fordel for en som ikke har bakgrunn fra utdanningssektoren.

Les mer om

  1. Utdanningsetaten i Oslo
  2. Skolepolitikk
  3. Skole og utdanning
  4. Oslopolitikken
  5. Bystyret
  6. Utdanningsetaten
  7. Oslo