Oslo

Thorkildsen ber bydelen rydde opp rundt Berg gård

Nordre Aker bydel har bygget omsorgsboliger som ikke er egnet for multifunksjonshemmede innflyttere. Nå får de pårørende støtte fra byråden.

Inga Marte Thorkildsen er byråd for eldre, helse og sosiale tjenester. Hun mener det er viktig og bra at bydel Nordre Aker rydder opp i konflikten om Berg gård.
  • Louise Scharff Thommessen

Hanne Svarstad, pårørende og kronikkforfatter, startet debatten om Berg gård med sin kronikk i Aftenposten tidligere denne uken. Torsdag ettermiddag hadde hun og Truls Thirud et møte med Benjamin E. Larsen, byrådssekretær for Inga Marte Thorkildsen.

Fikk ikke stoppet byggearbeidet

– Det var et konstruktivt møte. Larsen fortalte at byråden ønsker å bruke saken med Berg gård som et lærestykke. Vi håper dette kan stå som et eksempel på hvor galt det kan gå når man planlegger omsorgstjenester uten brukermedvirkning, sier Svarstad.

Til tross for at foreldregruppen ikke fikk gjennomslag for at byrådene nå stopper pågående byggearbeid, mener de at Larsen viste forståelse og lyttet til forslagene deres.

Svarstad sitter igjen med inntrykket av at byråd Thorkildsen vil gjøre sitt ytterste for å bidra til at de pårørende får realisert gode hjem for sine barn.

– Det er flere alternative løsninger som nå må utredes. Et alternativ er å se om det i det hele tatt er mulig å tilpasse Berg gård slik at det kan benyttes av de multifunksjonshemmede som har fått plass der. Vi mener også at det må utredes et helt nytt botilbud for denne gruppen, da selvfølgelig med brukermedvirkning hele veien, legger hun til.

  • Dette er saken om Berg gård:
    Oslo kommune bygger omsorgsbolig som ikke kan brukes av multifunksjonshemmede

Byrådssekretær Benjamin Larsen var også fornøyd med gårsdagens møte.

– Det var veldig interessant å bli satt inn i problemstillingen av Svarstad og Thirud. De takker i første omgang ja til initiativet som byrådet har sagt de vil ta overfor de pårørende, og vi ble enige om at dette er en god oppfølging, sier han.

Hva som vil skje med Berg gård fremover, skal de pårørende ta med den ansvarlige bydelen. Larsen sier de vil følge saken, og tror den vil bli stående som viktig lærdom i fremtiden.

Inga Marte Thorkildsen: - Kulturen for involvering og deltakelse må bygges opp

Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo presiserer fredag at de har vært i kontakt med bydelsdirektøren i forbindelse med konflikten på Berg gård.

– Vi har vært opptatt av at bydelen får svare for seg før vi tar til ordet, og vi ønsker at problemet skal løses på det nivået det har oppstått, sier Inga Marte Thorkildsen til Aftenposten.

Ifølge Thorkildsen har bydelsdirektøren i Nordre Aker vært tydelig på at han skal rydde opp i problemet. Hun tror likevel at saken kan bli brukt som lærdom også blant topplederne i kommunen.

– Aller viktigst er arbeidet med tillitsreformen, hvor det ligger som en klar føring at innbyggerne skal tas med som samarbeidspartnere, sammen med medarbeiderne i kommunen. Her vil vi også jobbe med kompetanseutvikling for å sikre at det skjer i praksis.

– Hvis vi skal få god kvalitet i velferden i Oslo, er det avgjørende at innbyggerne blir involvert i utvikling og kvalitetssikring av tjenestene. Det gjelder ikke minst de innbyggerne som er mest avhengige av hjelp, fortsetter Thorkildsen.

Thorkildsen understreker at det fortsatt er langt til mål før brukermedvirkning virkelig kan sies å ha satt seg.

– Det er en kjensgjerning at det ikke har vært kultur for involvering og deltakelse på det nivået vi ønsker oss. Den kulturen må bygges opp, og det krever systematisk arbeid. Det er antakelig det viktigste vi kan bidra med, avslutter hun.

Bydelsdirektør Henriksen: – Gjør det vi kan for å finne gode løsninger for de involverte

Bydelsdirektør Øyvind Henriksen mener at torsdagens møte er et steg i riktig retning. Han setter pris på at byrådet er i dialog med de pårørende, og ønsker å gjøre sitt for å bidra til å styrke dialogen ytterligere.

– Jeg har hatt kontakt med alle de pårørende, og skal avholde individuelle møter med dem i løpet av de neste fjorten dagene. Jeg tror dette er en god start, sier Henriksen til Aftenposten fredag.

– Hvordan har dere tenkt til å følge opp saken?

– Vi har kartlagt behovene til de enkelte innflytterne, og vi skal om kort tid avholde et møte med Omsorgsbygg. Da skal vi se på hva slags muligheter vi har for å tilpasse leilighetene etter brukernes behov, sier han.

Henriksen understreker at han er glad for at kontakten med de pårørende er styrket.

– Vi gjør nå det vi kan for å finne gode løsninger for alle de involverte, avslutter han.

Les mer om

  1. Inga Marte Thorkildsen
  2. Oslo
  3. Velferd
  4. Berg
  5. Helse