Nå blir det forbudt å fiske hummer i Indre Oslofjord

Det er nesten ikke mer hummer igjen i fjorden. Nå innfører Oslo kommune forbudssone.

Hummerbestanden i Norge er på et historisk lavt nivå, blant annet grunnet overfiske. Nå innfører Oslo kommune forbudssone.

Tallene for hummerbestanden har lenge vært dystre. I fjor høst havnet hummeren igjen på «rødlisten» over truede arter. Det vil si at den har risiko for å dø ut i Norge.

Også i Oslofjorden synker bestanden. Flere tiltak har vært forsøkt, uten at det har vært nok.

Nå går Oslo kommune hardere til verks. Denne uken sender byrådet søknad til Fiskeridirektoratet om å opprette et permanent fredningsområde innerst i Oslofjorden. Området vil være fra Ormsundet, forbi øyene og til Hukodden.

Det betyr at alle faststående fiskeredskaper vil bli forbudt i denne sonen, som teiner, ruser eller garn. Forbudet er ikke til hinder for vanlig fritidsfiske med stang eller snøre, bare det du kan fange hummer med.

Se kart over området lenger ned i saken.

En nøkkelart i fjorden

– Vi ser at tidligere fredning av hummer i andre områder har god effekt. Erfaringene er også at folk er flinke til å respektere det.

Det sier Sirin Hellvin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

– Oslofjorden er utrolig sårbar, og det er så mye fangst av hummer at det gjør fjorden mer sårbar.

Ingen vet nøyaktig hvor mange hummer som finnes eller fiskes, men kommunens egne undersøkelser bekrefter at bestanden sliter.

Det får følger også for andre arter, forklarer Terje Laskemoen, avdelingsleder og biolog i Bymiljøetaten. Hummeren spiser nemlig variert; blåskjell, snegler, børstemark, eremittkreps og åtsler. Dermed «rydder» hummeren sjøbunnen, noe som er viktig for økosystemet i havet.

– Hummeren er en nøkkelart fordi den både er et rovdyr og en åtseleter. Den rydder ved å spise dødt organisk materiale, men holder for eksempel også nede krabbe- og sjøstjernebestander.

I områdene hvor hummeren er fisket for hardt, har dette fått store konsekvenser for andre arter, sier Laskemoen.

Les også

Nå skal det ryddes opp i Oslofjordens spøkelsesfiske

Flere og større hummere

Indre Oslofjord er ikke først ut med fredningssone. Fiskeridirektoratet har de siste årene testet effekten av dette flere steder. Blant annet ble det forsøkt ved Nesoddtangen i 2017, forteller Laskemoen.

Resultatene er gode: Hummeren er større og flere i antall. Dette gir igjen flere og større avkom med bedre evne til å overleve.

Det kommer også fiskere til gode utenfor sonen.

– Dessuten vil det redusere konfliktene mellom fiskere og andre i områder med mye havnetrafikk.

Ifølge Laskemoen er Oslofjorden Norges tettest befolkede fjordområde, med høyest trafikk av ferger, lastebåter og fritidsbåter.

– Enigheten mellom fagmiljøet og politikere er stor i denne saken, så jeg tror det er veldig sannsynlig at dette blir noe av.

Men dette er bare ett tiltak, mener Laskemoen:

– Mye mer må til. Vi må fortsatt jobbe med å restaurere hummerhabitat, rydde fjorden og hindre forurensing.

Les også

Oslo-folk elsker byens sjøside. Men nå er fjorden i dyp krise.

Vil innføre forbud i år

Fiskeridirektoratet har oppfordret alle kystkommuner til å lage fredningsområder. Første gang de gjorde dette, var i 2014.

Først nå har altså Oslo levert sitt forslag. Det er blitt til i samarbeid med Marinreparatørene, som har kartlagt alle områder som kan egne seg som soner i kommunen.

Sirin Stav forklarer forsinkelsen med at de har gjennomført mange tiltak for å ta vare på livet i fjorden.

– Dette er et tiltak som har vært vurdert flere ganger før vi kom i mål. Det har tatt tid, men jeg er veldig stolt og glad for at vi nå har sendt en søknad.

Sirin Hellvin Stav (MDG) er byråd for miljø og samferdsel. Hun er fornøyd med at Oslo har levert forslag til fredningssone.
Les også

Hummeren er i alvorlig krise

Nestleder og miljøpolitisk talsperson i Oslo Venstres bystyregruppe, Marit Vea, sier at Oslofjorden er i dyp økologisk krise, og at det trengs akutt handling.

– Heldigvis er det ikke for sent, og jeg er glad for at byrådet har fulgt opp Venstres forslag om å opprette en fredningssone. Jeg håper dette er starten på en kraftfull redningsaksjon for Oslofjorden.

I byrådets konklusjon står det at de ønsker et fredningsområde på ca. 8,8 km². Målet er å rekke å innføre forbudet før inneværende års hummer-sesong. Den starter 1. oktober.

Her vil byrådet har forbud mot hummerfiske:

I arbeid med fredningssonen har Bymiljøetaten fått Marinreparatørene til å kartlegge stedene hvor det fiskes etter hummer:

De forskjellige fargene viser to ulike dager i oktober.