Ber Sirin Stav trekke seg etter milliardsprekk på Fornebubanen

Folkets parti ber samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) trekke seg etter nye milliardoverskridelser på Fornebubanen. Men det er ikke flertall for et mistillitsforslag mot byråden.

Miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) er ansvarlig byråd for milliardsprekken på Fornebubanen.

Opposisjonen i bystyret er rystet etter varsel om nok en milliardsmell på den planlagte T-banelinjen mellom Fornebu og Oslo.

Nå ber Cecilie Lyngby i Folkets Parti ansvarlig byråd Sirin Stav (MDG) om å gå av.

– Hun er ansvarlig for at kostnadene på et T-banespor mellom Majorstuen og Fornebu har sprukket med 8 milliarder kroner. Det er hinsides all fornuft og en grov krenkelse av skattebetalerne, sier Lyngby til Aftenposten.

Stav varslet fredag at kostnadsrammen har økt fra 18,5 milliarder kroner i 2019 til 26,4 milliarder kroner. Men trolig øker prosjektet med ytterligere minst 2 milliarder kroner når lønns- og prisvekst tas med.

– Vil Folkets parti fremme et mistillitsforslag mot Sirin Stav?

– Det skal vi diskutere på vårt gruppemøte rett over påske, men det kan gå den veien, sier Lyngby.

Hun sier hun i første omgang oppfordrer byråden til selv å trekke seg.

Stav besvarte Aftenpostens henvendelse etter at artikkelen ble publisert tirsdag ettermiddag. Her er hennes kommentar:

– Byrådet jobber nå med å avklare veien videre og legge fram en sak for bystyret. Vi fikk tall om kostnadsøkning i januar og orienterte bystyret om dette og at tallene skulle kvalitetssikres av noen uavhengige. Nå har vi fått den alvorlige beskjeden om at kostnadsøkningen blir høyere, og jeg vil orientere om situasjonen i samferdsels- og miljøutvalget i morgen. Utover det har jeg ingen kommentarer til dette utspillet fra Folkets parti.

Cecilie Lyngby i Folkets Parti ber ansvarlig byråd Sirin Stav (MDG) trekke seg.

Høyre utelukker ikke mistillit

Heller ikke Høyre utelukker mistillit mot samferdselsbyråden, sier Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg til NRK.

Hun reagerer særlig på at Stav visste om at en milliardsprekk var i emning allerede 18. mars, men uten å si fra til partene som i vinter har forhandlet om vei- og kollektivprosjekter i den såkalte Oslopakke 3.

Det kommer frem i rapporten fra Dovre Group Consulting, som har kvalitetssikret tallene. Etter 18. mars har det vært to forhandlingsmøter om Oslopakke 3.

Stav sier til NRK at dette dreide seg om en foreløpig presentasjon, og at tallene måtte kvalitetssikres. Den endelige rapporten fikk hun ikke før onsdag kveld forrige uke.

Oslo Frps gruppeleder Camilla Wilhelmsen utelukker ikke mistillit. Det var Wilhelmsen som fremmet mistillitsforslaget som til slutt felte Stavs forgjenger Lan Marie Berg i vannforsyningssaken i fjor vår.

– For Frp så henger tilliten til Stav og byrådet i en svært tynn tråd nå, sier gruppeleder i Oslo Frp Camilla Wilhelmsen.

Stav skal redegjøre for saken for gruppelederne i bystyret i onsdag morgen. Der forventer opposisjonen et klart svar på hvor mye en ny bane faktisk kommer til å koste.

Hun sier svarene fra byråden vil bli svært avgjørende for Frp, og utelukker heller ikke mistillit.

– Men først må vi høre svarene fra byråden, sier hun.

– Informert på korrekt måte

Rødt og Venstre mener det ikke er noe grunn til å vurdere mistillit mot Stav i saken.

«Med det vi har av informasjon nå, kan jeg ikke se at byråden har brutt informasjonsplikten overfor bystyret». Det skriver Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke i en SMS.

«Bystyret har fått informasjon på helt korrekt måte her, så byrådens rolle ovenfor bystyret er ivaretatt», skriver Rødts gruppeleder Eivor Evenrud i en SMS.

Det betyr at det ikke er flertall i bystyret for et mistillitsforslag mot Stav.

Gravingen er i full gang og mange milliarder er allerede brukt på Fornebubanen. Men nå åpner flere partier for å stanse utbyggingen.

Åpner for å stanse utbyggingen

Venstre og Høyre åpnet mandag for å vurdere å skrote hele Fornebubanen. Det gjør nå flere partier i opposisjonen.

Rødts gruppeleder Eivor Evenrud kaller den nye informasjonen en stor krise.

«Det kan godt hende hele prosjektet må stanses. Bedre kollektivforbindelse til Fornebu er viktig, men det kan tenkes at vi må løse det med buss eller trikk istedenfor», skriver hun i en SMS.

Hun sier økt bruk av hjemmekontor også har endret passasjergrunnlaget for Fornebubanen, og at det må tas med i vurderingen.

Camilla Wilhelmsen sier Frp er åpne for å skrote prosjektet, men vil avvente byrådens redegjørelse.

Cecilie Lyngby sier Folkets Parti nå vil fremme et forslag om en høring i saken, samt full stans i byggeprosessen inntil bystyret har fått all relevant informasjon.