Oslo

Oslo går til grønt nivå i barnehager og skoler

Fra og med mandag skal alle skoler og barnehager i Oslo være på grønt nivå. De som klarer å omstille seg raskere, kan gå over til grønt nivå tidligere.

Oslo går til grønt nivå på barnehager og skoler. Det bekrefter skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).
  • Sondre Moen Myhre
    Journalist

Det opplyser skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) til Aftenposten.

– Nå kan vi endelig si til alle skoler og barnehager i Oslo at de kan gå til grønt nivå. Det skal de gjøre fra mandag av. Men hvis de rekker det før, så kan de gjøre det.

Det er snart to uker siden regjeringen opphevet kravet om gult nivå i skolene i Norge. Det er nå opp til kommunene selv å vurdere hvilket nivå de skal ligge på.

Oslo gikk til grønt nivå på videregående og i voksenopplæringen, men har frem til nå holdt på gult nivå for de yngre alderstrinnene på skole og barnehage.

Mens grønt nivå er tilnærmet en normal skolehverdag, har gult nivå langt flere begrensninger. Det bygger på elevene kun skal være sammen i kohorter og ikke blandes på tvers av klasser og grupper.

Fortsatt massetesting

Eidsvoll er tydelig på at overgangen til grønt nivå er basert på tydelige faglige råd fra helsemyndighetene.

– Vi har sagt at Oslo ikke skal være stengt ned én dag for lenge. Da må vi åpne opp nå når det er tydelige råd fra helsemyndighetene om at det kan vi gjøre, sier Eidsvoll.

Selv om det er grønt nivå, understreker skolebyråden at det er viktig å fortsatt ha smittevernfaglig forsvarlig drift og at syke skal holde seg hjemme. Massetesting av elever og ansatte fortsetter også.

– Det er fortsatt massetesting to ganger i uken av elevene fra 1. til 10. trinn. Ansatte i skoler og barnehager får også tester. Ansatte i barnehager og skoler er prioritert når det nå skal deles ut selvtester, sier Eidsvoll.

Bemanningssituasjon det mest utfordrende

Tirsdag uttalte direktør i Utdanningsetaten i Oslo, Marte Gerhardsen, til Dagsavisen at Utdanningsetaten ville bort fra trafikklysmodellen.

Ifølge etatens oppgir én av fire skoler i Oslo at de har kritisk mangel på personell.

Etaten ble dermed kun delvis hørt. Med grønt nivå, er Oslo fortsatt inne i den mye omtalte trafikklysmodellen.

– Men vi erfarer nå at den er utdatert. Den er tilpasset pandemien da det var et mål å begrense smitten mest mulig. Nå er vi ikke først og fremst redde for smitten, sier Eidsvoll.

Det mest prekære for skolene og barnehagene er nå den utfordrende bemanningssituasjonen med mange ansatte i karantene og isolasjon, sier skolebyråden.

– Det som nå kan gjøre situasjonen lettere, er to ting, sier Eidsvoll:

– Det ene er nye karanteneregler for husstandsmedlemmer ved at man kan teste seg i stedet for å være i karantene. Det er nytt fra i dag.

– Det andre er at på grønt nivå er det mer fleksibilitet i bruk av personellet på tvers av grupper.

Skolebyråden sier at hun likevel har stor forståelse for at situasjonen for ansatte fortsatt er veldig krevende.

– Foresatte må være forberedt på at i enkeltbarnehager og skoler vil det være behov for et litt redusert tilbud hvis det ikke er bemanning.

Les mer om

  1. Oslo
  2. Utdanningsetaten
  3. Karantene
  4. Sunniva Holmås Eidsvoll
  5. Skole