Oslo-byrådet håver inn på eiendomsskatt neste år: Økte boligpriser gir deg høyere regninger

Flere må betale, og hver enkelt skatteregning blir høyere. Økte boligpriser er en del av forklaringen.

Ekteparet Sander Tufte og Kari Helle Tufte bor i en leilighet på litt over 100 kvadratmeter på St. Hanshaugen i Oslo. I år betaler de rundt 1300 kroner i eiendomsskatt, men neste år blir summen nesten tredoblet.

I fjor fikk de bare tid til flikking, men 28. september i år legger det rødgrønne byrådet i Oslo frem det første budsjettet laget fra bunnen av.

Budsjettet kommer til å vise at inntektene fra eiendomsskatten gir kraftig vekst i inntektene til kommunekassen i 2017.

I fjor regnet Raymond Johansen og co. med å få inn 150 millioner kroner fra eiendomsskatt i 2016.

I budsjettet for 2017 regner byrådet med inntekter på rundt 800 millioner kroner, får Aftenposten opplyst.

– Det vil ligge inne vesentlig mer inntekter fra eiendomsskatt enn i 2016-budsjettet, bekrefter finansbyråd Robert Steen (Ap).

Byrådsleder Raymond Johansen (t.v.) og finansbyråd Robert Steen legger frem Oslo-budsjettet for 2017 i slutten av september.
Les også

Regningen er på vei: Nå kommer fakturaen for eiendomsskatt i postkassen

Her er fem årsaker til at inntektene fra kommunekassen stiger så mye neste år:

1. Økte boligpriser = høyere regning

Økte boligpriser i Oslo de siste årene virker direkte inn på inntektene fra eiendomsskatt. Det er ikke prisen du betalte for akkurat din bolig som avgjør skatten, men den såkalte boligverdien fastsatt av Skatteetaten.

Disse boligverdiene oppjusteres årlig i takt med gjennomsnittlig økning i boligprisene for boliger av av samme type som din.

For en leilighet som den ekteparet Sander Tufte og Kari Helle Tufte bor i, betyr dette ifølge SSBs Anders Haglund at boligverdien vil skrus opp med 13,6 prosent.

Haglund er ekspert på boligformue og oppdaterer årlig modellen som ligger til grunn for Skatteetatens beregning av boligverdier.

Aftenpostens beregning - som Eiendomsskattekontoret i Oslo går god for - viser at dette øker eiendomsskatten deres fra 1329 kroner i år til hele 3892 kroner i 2017.

– Vi klager ikke på beløpet vi skal betale i år. Vi synes det er helt greit å bidra til fellesskapet når vi har råd til å bo en såpass stor og moderne leilighet sentralt i byen. Men hvis summen øker veldig mye, begynner det å gripe mer inn, sier Sander Tufte til Aftenposten.

Han er likevel bekymret over utsikten til at stadig flere vil måtte betale eiendomsskatt etter hvert som boligverdiene øker.

– Hvis dette blir kjøkkenveien til en ordning der stadig flere med vanlige boliger må betale, synes jeg dette er betenkelig, sier han.

Ingrid Daviknes (32) har brukt septembers kanskje siste sommerdag på en treningsøkt i parken sammen med andre nybakte mødre. Hennes 73 kvadratmeter store leilighet på Adamstuen i Oslo havner under grensen for å betale eiendomsskatt. Men når den lille familien i løpet av et par år ser for seg å oppgradere til en større bolig, regner hun med at skatten vil slå inn. - Jeg synes egentlig dette er litt urettferdig og at bunnfradraget burde vært høyere. Unge i etableringsfasen må allerede strekke seg langt for å få råd til en bolig som er stor nok til en familie. At vi i tillegg skal «straffes» med eiendomsskatt gjør det enda vanskeligere, mener hun.

2. Flere tipper over femmillioners-grensen

Slapp du å betale eiendomsskatt i år?

Det betyr ikke nødvendigvis at du slipper unna eiendomsskatt neste år.

Økte boligpriser fører nemlig ikke bare til at hver enkelt må betale mer eiendomsskatt - den fører også til at flere enn i dag må betale den omstridte skatten.

Byrådet har fastsatt et bunnfradrag som gjør at eiere av hus eller leilighet med en beregnet boligverdi under fem millioner kroner slipper unna. Dette bunnfradraget skal ligge på samme nivå frem til 2019.

Etterhvert som boligverdiene justeres opp i takt med økte boligpriser, vil stadig flere boligeiere i Oslo tippe over den magiske femmillioners-grensen.

Eksempel 1 i oversikten under er et eksempel på en bolig der eieren ikke betaler boligskatt i 2016, men må punge ut neste år:

3. For lave anslag

Beregningene av hvor mye penger eiendomsskatten på bolig ville bringe inn i år var altfor lave.

Byrådet budsjetterte med 150 millioner kroner i inntekt i år.

Ny anslag som kom i juni tyder på at summen vil bli på rundt 266 millioner kroner - med forbehold om at summen kan bli noe lavere hvis mange av de som har klaget på skatten får medhold.

Les også

Lurer du på hvor mye du eller naboen skal betale i år? Nå kan du søke i eiendomsskatten for alle boliger i Oslo

4. Skattesatsen skrus opp

I 2016 er satsen for eiendomsskatt 2 promille. I 2017 skrus denne satsen opp til 3 promille.

Bare dette øker inntektene fra boligeierne med 50 prosent neste år sammenlignet med i år.

5. Nå kommer skatten for næringsbygg

Eiendomsskatt på næringsbygg innføres fra og med nyttår. Her er anslagene for inntektene svært usikre, fordi næringsbyggene ikke har ligningsverdi slik boliger har.

Onsdag gikk det ut brev til alle eiere av næringsbygg om at de må rapportere inn opplysninger om areal og lignende i kommunens portal.

Om noen få uker starter takseringen av alle byggene.

Aftenposten skrev i fjor høst at en rapport Arbeiderpartiet har fått utarbeidet konkluderer med at inntektene fra næringsbygg kan bli på i overkant av 400 millioner kroner.

Les også

Les også: 48 like rekkehus har alle fått ulik eiendomsskatt

Finansbyråden: - Riktig med forsiktige anslag

Finansbyråd Robert Steen anslår at inntektene fra eiendomsskatten for boligeiere neste år vil bli på cirka 375-400 millioner kroner mens kommunen vil få inn omtrent like mye fra eiere av næringsbygg – totalt en inntekt fra eiendomsskatt i størrelsesordenen 800 millioner kroner.

Han forklarer årets anslag som viste seg å være altfor lavt med at det ikke fantes noen oversikter over verdien på boliger eller næringseiendom da de rødgrønne rykket inn i byrådskontorene i fjor høst og skulle lage en tilleggsinnstilling på bare noen uker.

– Jeg er veldig tilhenger av at anslag skal være seriøse, og at vi ikke skal legge inn mer enn vi er helt sikre på å få inn, sier Steen.

– Ikke et regnestykke som flyter over

Finansbyråden viser til at Arbeiderpartiet før valget sa at man trengte tre milliarder kroner fra eiendomsskatt for å oppfylle valgløftene om 3000 flere barnehageplasser og 500 nye stillinger i eldreomsorgen.

Han sier anslagene som blir presentert i slutten av måneden vil vise at man er omtrent i rute med å nå dette målet.

– Det er ikke sånn at det flyter over av penger i dette regnestykket. Men eiendomsskatten på næring redder oss litt.

Steen bekrefter at økte boligpriser de siste årene vil få betydning både for hvor mange som må betale eiendomsskatt og hvor mye hver enkelt må betale.

– Det er riktig som du sier at boligmassen sannsynligvis vil få en noe høyere verdi. Men det er bare boligene som hadde en ligningsverdi fra Skatteetaten som bli regulert i takt med boligprisene. De 15.000 eiendommene som er taksert av kommunen i år vil ha samme takst i ti år, minner han om.

- Hadde byrådet sett for seg at effekten av økte boligpriser skulle føre til at eiendomsskatten øker så mye i 2017 som disse regneeksemplene viser?

– Ja dette er i tråd med våre beregninger. Vi har hele tiden vært klare på at økning i boligverdi ville utvide skattegrunnlaget, sier Steen.

Les også

Villaeiere på vestkanten skal betale mye av eiendomsskatten

Høyre: Fjerner eiendomsskatten i alternativt budsjett

«Hva var det vi sa», er reaksjonen fra Oslo Høyre til de nye eiendomsskattetallene:

– Det er akkurat dette vi advarte mot før valget, sier finanspolitiker Øystein Sundelin til Aftenposten.

Øystein Sundelin (H).

– Så lenge boligverdiene fortsetter å stige, som alt tyder på at de vil fortsette å gjøre, vil stadig flere måtte betale eiendomsskatt i Oslo.

Sundelin varsler at Oslo Høyre vil fjerne eiendomsskatten med et pennestrøk når de legger frem sitt alternative Oslo-budsjett for 2017 senere i høst.

– Betyr det at dere allerede nå kan love at dere vil fjerne eiendomsskatten i løpet av det første året om dere vinner valget i 2019?

– Jeg kan ikke forskuttere programbehandlingen frem mot 2019. Men jeg blir ikke veldig overrasket hvis vi ender med å si at eiendomsskatten skal bort så raskt som mulig.

  • Hvis du er blant de spesielt interesserte kan du lese mer om SSBs modell som ligger til grunn for Skatteetatens beregning av boligformue her.