Oslo

Mysteriet om 40-millionerstomten midt i Oslo er løst

Mysteriet rundt reguleringen av eiendommen i Ullevålsveien 116 ser ut til å finne sin løsning i arkivene til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Dette er ikke en boligeiendom. Det er en park.
  • Stein Erik Kirkebøen

Eiendommen på seks mål som er nærmeste nabo til Vestre Aker kirke, er lagt ut for salg med en prisantydning på 40 millioner kroner.

På tomten står det to gamle hus.

For en utbygger vil det være plass til å bygge mange boliger på tomten - så mange at det sannsynligvis vil være god butikk å kjøpe tomten for 40 millioner og bygge den ut.

Hvis vedkommende får lov til å bygge.

Det var det strid om - men ikke klarhet i, før Plan- og bygningsetaten gikk tilbake i arkivene sine og fant svaret: Tomten er en park.

Det betyr at en storstilt utbygging på området i praksis er svært vanskelig å gjennomføre.

  • Ofte er det sånn at de som er ute etter en bolig og de som er ute etter et sted å bygge ut, opererer med helt forskjellige budsjetter. Her er et eksempel på det.

Eierne aksepterer konklusjonen

– Det har tatt lang tid, men nå har mine klienter omsider fått den avklaringen de ba om i et brev i 2014, sier Alf Marcus Wiegaard, som er advokat for en av de tre eiergrupperingene som står bak salget.

– Vi aksepterer konklusjonen, og regner med at salget nå har endret dynamikk.

- Nå er målgruppen ikke lenger utbyggere, men de som er ute etter et sted å bo?

– Det vil jeg tror. Men i dagens bygningsmasse kan det være plass til både tre, fire og kanskje fem familier.

At tomten er regulert til park/friområde betyr ifølge Plan- og bygningsetaten at «det (er) anledning til å videreføre dagens bruk, men tomten kan ikke videreutvikles i strid med formålet».

Brevet hvor en tidligere eier i 1960 bekrefter at boligen er regulert som park. (Klikk for å få teksten større)

PBE har ikke funnet selve reguleringsvedtaket, men det er dukket opp dokumenter som viser at eiendommen har vært regulert til park lenge. I forbindelse med at en tidligere eier, ingeniør Tore Godal, søkte om å få bygge på tomten i 1960, skrev han at «allerede før siste krig ble eiendommen regulert til park».

På vegne av eierne vil han derfor «søke om aa fa klausulen opphevet».

Sannsynligvis har han bommet på tidspunktet for reguleringen, arkivfunn tyder på at den skjedde i 1949, og han fikk avslag på sin søknad:

«Hele den haugen som krones av Vestre Aker kirke utgjør en naturlig helhet og Deres eiendom er derfor det naturlige suplement til kirkegården og parken mot Sognsveien. Det er derfor av stor samfundsmessig interesse å bevare denne eiendom som park i fremtiden.»

Fortsatt flere interessenter

Flere skal være interessert i å kjøpe den skjermede men svært sentralt beliggende eiendommen som bolig.

Men, hvis en kjøper ønsker å utvikle tomten, så er det selvfølgelig lov til å søke om omregulering av tomten. Etaten har tidligere antydet at «det er liten sannsynlighet for at en slik søknad vil gå gjennom».

Eiendomsmegler Cecilie Beckmann, i Eie Eiendomsmegling tror stadig eiendommen lar seg selge.

– Det meste lar seg selge, det er et spørsmål om pris. Det er stor interesse for eiendommen, og flere av de interesserte er ute etter et sted å bo.