SV og MDG gjør et siste forsøk på å blokkere utbyggingen av E18

På Stortinget tror regjeringspartiene på en løsning med Ap som sikrer det bompengefinansierte motorveiprosjektet. Men ingen har sagt ja til å garantere for milliardlånet.

Utbyggingen av vel 4 km av E18 fra Lysaker (bildet) og inn i Bærum er første etappe av prosjektet. Planen er å deretter bygge ut veien helt til Asker, men den delen av utbyggingen er ikke ferdig planlagt eller lagt en finansieringsplan for.

Onsdag ble det klart at Ap på Stortinget vil støtte utbygging av E18, hvis det får gjennomslag for noen justeringer i planene. Saken behandles i Stortinget 18. juni.

Det kommer i kjølvannet av en kollaps i reforhandlingene av bompengeavtalen i Oslo-området (Oslopakke 3), hvor E18 har vært det store stridsspørsmålet.

Høyre-politiker Helge Orten leder transportkomiteen på Stortinget.

– Vårt mål har vært å få ferdigbehandlet saken før sommeren. Og nå er signalene fra Ap veldig positive, sier han.

– Slik det ser ut nå, vil det være flertall for en justert variant, sier han.

I Aftenposten har Venstres Solveig Schytz gitt uttrykk for det samme.

Da gjenstår bare ett politisk spørsmål før spaden kan stikkes i jorden: Hvem skal stille en økonomisk milliardgaranti for lånet som tas opp?

Les også

Ekspressbussene har stått stille i 11 uker

MDG og SV vil si nei

Flertallet i Viken har trukket garantien som det tidligere fylket Akershus stilte.

Nå krever MDG og SV i Viken at det rødgrønne flertallet i fylket skal stå fast på dette. De mener at noe annet vil være et brudd på den politiske plattformen som MDG og SV inngikk med Ap og Sp i fjor.

– For meg er det klart at E18, slik prosjektet kommer til behandling i Stortinget, ikke oppfyller de kravene vi stilte da vi trakk lånegarantien, sier Kristin Antun, gruppeleder for MDG i Viken.

Kristin Antun, gruppeleder for MDG i Viken.

Hun viser blant annet til at det ikke sikrer gode nok kollektivløsninger og ikke bidrar til at nullvekstmålet for biltrafikk nås.

– Det er viktig for oss at løsningene man lander på, må forankres lokalt i forhandlinger, ikke ved at Stortinget tvinger gjennom en løsning. Det er svært viktig å holde på prinsippet om at lokal enighet skal ligge til grunn for store samferdselsinvesteringer, sier Antun.

Balder Alvær Olafsen, gruppeleder for SV i Viken, avviser blankt å skulle stille garanti.

Balder Alvær Olafsen, gruppeleder for SV i Viken.

– Utredningene som er gjort, viser at forslaget som ligger på bordet, vil øke trafikken og utslippene fra vei, og større arealer enn i dag vil brukes til vei, sier Olafsen.

Han mener at Ap på Stortinget nå setter lokalpartiet i Viken i «en umulig situasjon.

– Min appell til Ap i Viken er å ikke gi etter, sier han.

Les også

T-banetunnel til 900 mill. skal spare passasjerene for 30 sekunders reisetid

To uortodokse alternativer

Det finnes imidlertid to andre muligheter:

Garantien kan stilles av staten. Helge Orten i Høyre sier at det ikke er en aktuell problemstilling.

– Vi behandler saken i Stortinget basert på at det gis en tilfredsstillende lokal garanti, så vil det være opp til ministeren å ta det videre med de lokale partene, sier han.

Garantien kan stilles av Bærum kommune. En slik løsning vil være svært uvanlig, men det er ikke ulovlig. Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) i Bærum sier at dette foreløpig ikke er en problemstilling.

– De siste ukene er det oppnådd store, gode justeringer i samferdselsprosjektet, som er i helt i tråd med Vikens ønsker og krav da de trakk garantien, sier ordføreren.

– Viken har fått et grunnlag for å kunne vurdere saken på nytt. Da er det naturlig for oss å gå i dialog med Viken om det, sier hun også.

Hun legger til at Bærum, hvis nødvendig, fortsatt kan garantere for inntil 3,5 mrd. som de tidligere har gitt løfter om.

Les også

Politisk enighet om Filipstad-utbygging: – Uten avtale nå ville det tatt 25–30 år å utvikle området

Viken-topp uttaler seg forsiktig

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo kritiserer kraftig beslutningen i eget partis stortingsgruppe.

Tonje Brenna (Ap) leder fylkesrådet i Viken. Hun uttaler seg langt mer forsiktig. I en e-post skriver hun:

«Fylkesrådet i Viken har hele tiden fastholdt at vi gjennom Oslopakke 3-forhandlingene vil jobbe for en ny løsning for E18, som sørger for bedre fremkommelighet og gode kollektivløsninger. Det vil vi fortsatt. Foreløpig avventer vi Stortingets behandling av saken».

Vil ikke kommentere garantispørsmålet

Tonje Brenna, fylkesrådsleder i Viken.

Hun ønsker ikke å kommentere hvorvidt det er aktuelt for Viken igjen å stille en økonomisk garanti. Hun viser til at man pr. nå ikke vet hvordan prosjektet ender med å se ut – og heller ikke om Stortinget i det hele tatt vil be om en garanti fra dem.

Samtidig uttaler Brenna seg positivt til deler av forslaget som ligger på bordet.

«Jeg er glad for at det ser ut til at Stortinget nå legger opp til en betydelig bedre kollektivløsning enn slik det lå an da tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale sendte saken til Stortinget. For fylkesrådet i Viken er det nå viktig å få på plass en revidert Oslopakke 3-avtale. Det arbeidet fortsetter», skriver hun.