Oslo kommune vil flytte NRK til Økern

I 2017 antydet NRK-sjefen at Groruddalen ikke var en ideell plassering for nytt NRK-hovedkvarter. Nå er det nettopp det Oslo kommune foreslår.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i NRK ler når han blir konfrontert med sine egne uttalelser om at han ikke ønsker NRK «langt oppi Groruddalen»
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen

Samtidig som NRKs tomt på Marienlyst er lagt ut for salg med budfrist 6. desember, er allmennkringkasteren på tomtesøk til nytt hovedkontor. Flere kommuner, deriblant Skedsmo, har allerede kastet seg ut på frierferd for å lokke NRK til seg.

Plan- og bygningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune vil gjerne beholde NRK i hovedstaden. De har derfor undersøkt en rekke mulige alternativer som kan være egnet for NRKs nye hovedkontor, blant disse er tomten til det tidligere Munch-museet og den såkalte Sirkustomten på Tøyen.

Begge disse er forkastet. Til slutt, etter det kommunen kaller en «helhetlig vurdering», er det kun kommunens tomt sør for Økern Torg som fremstår som aktuell for salg til NRK.

– Det er flere grunner til at vi har landet på Økern etter en gjennomgang av våre tilgjengelige tomter. For det første er tomten relativt sentral og ligger rett ved et kollektivknutepunkt. Det er en stor, fin tomt med fleksibilitet og mulighet til å utvide også ved eventuelle senere behov, noe som har vært viktig for NRK, sier byutviklingsråd Hanna Marcussen i Oslo kommune.

Hun påpeker at kommunen har et veldig begrenset utvalg store tomter, og mange er allerede satt av til viktige kommunale behov som skole, barnehager og sykehjem.

– NRK får sikkert flere interessante tilbud, og det viktigste for oss er ikke nødvendigvis at de velger kommunens tomt, men at de blir i byen, sier Marcussen.

Les også

Johan H. Andresen og Snøhetta inn i kampen om NRK-tomten på Marienlyst

Her, på «sør tomt 1» på Økern vil Oslo kommune legge NRK.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen ler da Aftenposten ber ham kommentere uttalelsene han kom med, nettopp til Aftenposten i 2017. Høyre, Venstre og KrF hadde da foreslått at bystyret skulle arbeide for å flytte statskanalens planlagte nye hovedkontor til Groruddalen. Dette ble imidlertid nedstemt av flertallet i Oslo bystyre. Heller ikke Eriksen var spesielt begeistret for dette forslaget den gang.

– Kommunen må tenke på hvor et nytt NRK-bygg vil ha størst ringvirkning. Jeg tror ikke at et nytt hovedkontor langt oppe i Groruddalen er en ideell plassering, hverken for oss eller publikum, sa Eriksen til Aftenposten den gang. Kringkastingssjefen har selv bodd i Groruddalen i 48 år.

Flere faktorer må matche

– Det er bare folk som ikke er fra Groruddalen, som kaller Økern for Groruddalen, sier han humrende.

– Men i innstillingen til byrådet heter det at «tomten er lokalisert i Groruddalen»?

– Du skal være veldig kreativ hvis du plasserer Økern i Groruddalen. Det er like naturlig å kalle Økern en del av det nye sentrum av Oslo. Men dette er ingen viktig diskusjon, sier Eriksen.

Han understreker at det viktigste er å finne en totalpakke, når NRK skal bestemme seg for hvor de skal flytte.

– Det viktigste er at vi finner en tomt som er bra for NRK, som blir et godt sted for de ansatte og for publikum, samtidig som det skaper ringvirkninger for kultur og TV-bransjen, sier Eriksen, som også er opptatt av transportmulighetene.

Han ønsker ikke å tallfeste hvor mange aktører som har meldt seg i kampen om å tilby NRK ledig tomt.

– Det er flere, også private aktører flere steder, men også kommunene rundt Oslo. Samtidig er det bra at kommunen nå kommer på banen.

– Når tar NRK en beslutning?

– Vi går nå inn i en intensiv fase, men vi har ikke dårlig tid. Vi trenger ikke å beslutte noe innen en viss dato, men jeg håper vi har noe klart i løpet av noen få måneder, sier Eriksen.

Les også

NRK med 12–14 alternativer til hovedkontor

Den aktuelle tomten som byrådet torsdag vedtok å tilby NRK, ligger ca. 200 meter fra Økern T-banestasjon og Økern busstopp og har god kollektivdekning.

Bad må flyttes

Å tilby den 10.000 kvadratmeter store tomten til NRK, er imidlertid ikke helt problemfritt. På den aktuelle tomten er det tenkt etablert et midlertidig bad i byggeperioden for nytt Tøyen-bad. Det midlertidige badet skal være plassert på tomten i to år, men det er allerede varslet at det kan bli aktuelt å søke forlengelse.

Et eventuelt salg til NRK vil føre til at badet potensielt må flyttes fra det tidspunkt NRK har behov for tilgang til tomten, heter det i saksinnstillingen til byrådet. Dette vil ifølge Kultur- og idrettsbygg bety en merkostnad på 2–3 millioner kroner og ca. seks måneders forsinkelse.

– Når det gjelder det midlertidige badet som er planlagt mens Tøyenbadet rustes opp, vil ikke det påvirkes av denne prosessen på det nåværende tidspunkt. Jeg ser absolutt behovet for at vi har et badetilbud i området mens vi bygger om Tøyenbadet, så det skal vi få til, sier Marcussen.