Ingen enighet i E18-striden. Partene møtes igjen på mandag.

Torsdagens samtaler ble holdt på videosamtale, der blant andre samferdselsminister Knut Arild Hareide deltok. MDG langer ut mot regjeringen.

E18 ved Ramstadsletta i Bærum.

Den store reforhandlingen av Oslopakke 3-avtalen, altså bompengeavtalen i hovedstadsområdet, har gått sakte fremover.

Partene fikk en utvidet frist til å bli enige. Den gikk ut torsdag. Da de forlot møterommet, var ikke partene enige om en løsning. Nå møtes de på mandag i stedet.

Både utbyggingen av E18 og T-baneutbyggingen til Fornebu påvirkes av striden.

– Forhandlingene står bom fast, sier Anette Solli i Bærum Høyre til Aftenposten.

– Hvordan er stemningen mellom partene?

– Vi er grunnleggende uenige om E18. Det er klart det ikke er noe idyll. Det er alvorlig og leit. Jeg tror ingen liker situasjonen. Det er stort sprik mellom hva partene kan leve med.

Les også

Dette skjer om forhandlingene om E18 bryter sammen

Som Aftenposten skrev onsdag, handler striden om dette: Skal første etappe av ny E18 – fra Lysaker til Ramstadsletta i Bærum – bygges ut samlet? Eller skal den bygges ut skrittvis? Eller skal den ikke bygges i det hele tatt?

Veistrekningen er godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og av Bærum kommune, som veien går gjennom.

Torsdagens samtaler ble holdt på videosamtale, der blant andre samferdselsminister Knut Arild Hareide deltok.

Det er tøffe forhandlinger om E18-utbyggingen.

MDG langer ut mot regjeringen

Arild Hermstad i Miljøpartiet de Grønne langer ut mot regjeringen etter torsdagens forhandlinger.

– Det er udemokratisk og provoserende at staten løper fra forhandlingsbordet når de ikke får bygge ut E18 – en motorvei som folk hverken i Oslo eller Viken ønsker seg, sier Hermstad i en pressemelding.

Han mener innbyggerne i Oslo og Viken heller vil ha Fornebubanen. Staten har ennå ikke bekreftet at de vil finansiere halvparten av Fornebubanen. På mange måter har striden om E18 viklet seg inn i striden om Fornebubanen.

Les også

Er ny E18 egentlig et kollektivprosjekt? | Njål Nore

Sår tvil om nytt møte

Oslopakke 3 ble reforhandlet i 2016. Da endte det med et kompromiss.

Da aksepterte Miljøpartiet de Grønne og byrådet ledet av Raymond Johansen en ny E18, men bare de to første kilometerne av veien.

Den enigheten er avgjørende for om det blir et nytt møte på mandag, sier Nicolai Langfeldt i Oslo Høyre.

– Partene er klare til å møtes igjen på mandag for å se om det er noe liv laga, men da må Raymond Johansen ta en runde med sitt eget byråd for å se om enigheten fra 2016 fortsatt er der, sier Langfeldt.

– I dag var ikke enigheten fra 2016 der?

– Det er i hvert fall ikke der vi er nå, nei.