Er redd badstuen ved Sørenga ikke overlever koronapandemien

Mens den kommersielle Oslo-badstuen får koronastøtte, får den frivillige 0.

Sverre Jervell er redd det blir slutt på muligheten for bading og dukkert om Sørenga Badstu og helårsbadeanstalt må legges ned.

Fjoråret gikk godt. Nesten 25.000 mennesker troppet opp i badetøy for å oppleve Oslo-spesialiteten utendørsbadstu midt i sentrum. Men den vellykkede julebordsesongen med firmafester gikk over i en koronakrise som rammet hardt.

Nå ser de frivillige ved badstuen utenfor Operaen med bekymring på fremtiden.

– Hvis det kommer en koronabølge nummer to, har vi ikke mulighet til å overleve slik det er nå, sier Sverre Jervell.

Han er styreleder i den frivillige foreningen Sørenga Badstu og helårsbadeanstalt.

Ikke forretningsfolk

Regjeringen har opprettet støtteordninger for milliarder av kroner gjennom Næringsdepartementet og Kulturdepartementet. Men krisepakken for frivillighet omfatter bare arrangementer, ikke fast drift, som man jo har i badstuen. Og fordi badstuen ikke er skattepliktig, kan de ikke søke på næringslivets ordninger.

Dermed må badstuen ved Operaen enten bli en kommersiell bedrift eller legges ned.

Nabobadstuen i Bjørvika drives kommersielt og får derfor 100.000 kroner i støtte. Men Jervell og hans kompanjonger får 0.

Kronerullinger blant medlemmene og private lån har hjulpet, men det er ikke nok. Det blir nedstengning om ikke støtteordningene endres. Foreningen ønsker ikke å bli en bedrift.

Les også

Temperaturene kan nærme seg 30-tallet i begynnelsen av neste uke

Badstuene er nylig gjenåpnet, men med få gjester for å sikre smittevernet.

– Vi er ikke forretningsfolk. Vi er en gruppe idealister som er opptatt av å skape liv og røre i storbyen. Kulturministeren sender et helt feil politisk signal om frivilligheten, sier Jervell.

En verdi for samfunnet

Frivillighet Norge med sine 300 medlemsorganisasjoner mener dette er et eksempel på at organisasjoner faller mellom to stoler i krisestøtten.

– Det har en egen verdi for samfunnet at det finnes organisasjoner som ikke driver på profittbasis, men fordi de har et brennende engasjement, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

Uten å ha et nøyaktig antall forteller han at mange frivillige foreninger taper på den manglende krisestøtten, blant annet turisthytter, fartøyvern og bruktbutikker.

– Kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet må utvides og inkludere de som faller utenfor næringslivets inntekter, som badstuforeningen. Men det vil ikke være nok til å nå ut til bredden av frivilligheten. Da må man få i stand en alternativ ordning, sier Johnsen.

Regjeringen med nytt forslag

Kulturminister Abid Raja (V) svarer at regjeringen nå vil foreslå i sitt reviderte nasjonalbudsjett å utvide kompensasjonsordningen til å gjelde blant annet frivillige organisasjoner.

– Jeg er glad for at det innebærer at organisasjoner som Sørenga Badstu- og helårsbadeanstalt kan søke om å få dekket inntektstapet som er forårsaket av myndighetenes pålegg eller råd om å stenge. I sesongen vi er i nå, håper jeg det vil kunne være et lite, men viktig bidrag, sier Raja.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) vil foreslå å endre støtteordningene slik at badstuforeningen kan reddes.

Badstuleder Jervell mener dette er gode nyheter og er nå spent på om det reviderte forslaget vil gå gjennom.

– Jeg har en god følelse dersom de tar foreninger som vår alvorlig. Det betyr at vi har hodet over vannet, sier han.