Oslo

Hva mener Arbeiderpartiet egentlig om E18? Se om du blir klokere av disse svarene.

I Oslo er Arbeiderpartiet mot. I Akershus er Arbeiderpartiet for. Vi har spurt Arbeiderpartiet på Stortinget om hva de vil. Her gis det tre svar på spørsmålet om E18.

Transportpolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Eirik Sivertsen, sier stortingsgruppen ikke har konkludert med hva de skal stemme når E18 og Oslopakke 3 skal opp i Stortinget.
  • Olav Eggesvik
    Journalist

Det er nå flertall på Stortinget for å overkjøre byrådet i Oslo og Oslopakke 3-avtalen, og bygge E18 Vestkorridoren som opprinnelig planlagt.

Men selv om prosjektet vedtas på Stortinget, skal det flere runder til med behandling før det er endelig klart hvordan veien vil bli. Det kan bety at et nytt flertall avgjør prosjektets skjebne, etter valget.

SV tar til orde for at en rødgrønn regjering setter på bremsen, mens Senterpartiet og Arbeiderpartiet gir uklare signaler.

Arbeiderpartiet: Har uttalt seg for og mot prosjektet

Aftenposten har spurt transportpolitisk talsmann i Arbeiderpartiet Eirik Sivertsen om hva partiet vil gjøre dersom de får makt etter valget.

Under tre uker før saken skal behandles i Stortinget, kan ikke Sivertsen og Arbeiderpartiet svare på hva de vil gå inn for. Samtidig sier Sivertsen at han står ved det han tidligere har sagt til Aftenposten om E18.

Det han tidligere har sagt innebærer både å støtte en utbygging, en støtte til byrådets protest mot overkjøring av Oslopakke 3-avtalen, og å sette spørsmålstegn ved om storprosjektet lenger er nødvendig.

Tidligere har Sivertsen også fastslått at det ikke er byrådet i Oslo som skal styre utbyggingen av E18, det er det staten som skal.

  • Bærums-ordføreren fyrer løs mot Oslo-politikere: – Jeg oppfatter det som filibustertaktikk

– Vi har ikke konkludert

– Hva vil være Arbeiderpartiet sitt standpunkt om E18 når NTP og den egne proposisjonen behandles på Stortinget før sommeren?

– Vi har ikke konkludert. Saken ligger til behandling i Transportkomiteen, der innstilling skal avgis 12. juni. Men vi tar til etterretning de nye opplysningene som er fremkommet, der Statens vegvesen kommer med tunge argumenter for en annen løsning. Blant annet er løsningen som er valgt 200 millioner kroner dyrere enn det vil være å bygge på opprinnelig planlagt måte, sier Sivertsen til Aftenposten.

Konfrontert med sine tidligere uttalelser, hvor han både uttrykker støtte til en full utbygging og skepsis til prosjektet, svarer Sivertsen at han fortsatt mener det samme.

– Jeg mener fortsatt det samme. Jeg stiller meg spørrende til at Veivesenet på egen hånd velger å ville bygge veien slik de nå beskriver det, og gjøre det på en måte som er i strid med avtalen for Oslopakke 3 fra juni i fjor. En avtale som så langt har tjent både innbyggere i Oslo og Akershus godt, og som de har funnet frem til gjennom kompromisser, sier Sivertsen.

Vil ha ny runde om E18 etter valget

Han mener det ville vært bedre om partene gikk inn i nye forhandlinger, fordi forutsetningene fra da avtalen ble inngått har endret seg. Han oppfatter det som nå skjer som et brudd på avtalen.

– Kan en ny regjering i høst snu det hele en gang til?

– Nei, det betinger et nytt storting med et annet flertall enn i dag. Det viktigste som må skje er at en ny regjering går en ny runde med Oslopakke 3-partene, og ser om det er mulig å bli enige om en ny løsning.

Oslo SVs førstekandidat i stortingsvalget, Kari Elisabeth Kaski, ønsker å stanse en utbygging av E18, dersom det blir en ny rødgrønn regjering etter valget.

SV: Vil stanse utbygging av veien

– Det første en rødgrønn regjering må gjøre etter valget er å få fortgang i arbeidet med en nedskalering av veien, sier 1. representant på stortingslisten til SV i Oslo, Kari Elisabeth Kaski.

Hun vil omgjøre det kommende vedtaket om E18 Vestkorridoren. Der slås det fast at første etappe i utbyggingen blir fra Lysaker til Ramstadsletta. I Oslopakke 3-avtalen står det at første etappe skal være kortere, fra Lysaker til Strand.

– Jeg regner med at vi vil ha med oss Arbeiderpartiet i denne saken, og at de vil lytte til byrådsleder Raymond Johansen (Ap), sier Kaski.

Senterpartiet: Har ikke konkludert

Aleksander Heen er samferdselspolitisk rådgiver for stortingsgruppen til Senterpartiet.

– Det som er vårt standpunkt nå er at dette inngår som en behandling av NTP. Vi har ikke konkludert på alle detaljene i NTP i stortingsgruppen vår, men vårt standpunkt vil komme klart frem i innstillingen til NTP, sier Heen, og legger til at de er spente på hva Arbeiderpartiet vil mene om saken.

– Ville dere hatt en klarere mening om saken dersom dette skjedde i distriktene, og ikke i Oslo-området?

– Stortinget er ikke satt til side selv om dette skjer i Oslo. Det er store milliardbeløp som skal inn. Vi kommer til å ha et tydelig standpunkt, men har ikke behandlet ferdig denne saken, sier Heen.

Les mer om

  1. E18
  2. Nasjonal Transportplan
  3. Oslopakke 3