Oslo

Etter 14 måneder med trafikkaos åpner tunnelen

I over ett år har Brynstunnelen i Oslo vært en plage for mange bilister. I dag åpner tunnelen med full kapasitet i begge retninger.

Lørdag kveld åpnet Brynstunnelen igjen.
  • Øyvind Nordli
    Øyvind Nordli
    Journalist
I over et år har Brynstunnelen i Oslo vært under oppussing.
Køene har vært lange og irritasjonen stor ved Oslos eldste tunnel.

Lørdag var imidlertid bilkøene lenger enn vanlig.

Ring 3 mellom Ryen og Teisen ble stengt fredag kl. 22.00 til lørdag kl. 18.00. Da vil samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen foreta den offisielle åpningen, sammen med en av naboene til tunnelen.

– Det er alltid slik at vi stenger begge løp helt før vi gjenåpner en tunnel etter rehabilitering, forteller prosjektleder Hilde Ulvik i en pressemelding.

– Veien skal merkes om og alt teknisk utstyr skal kontrolleres og testes, opplyser Ulvik.

En belastning for mange

Tunnelprosjektet i den 270 meter lange tunnelen har pågått i over ett år. Oppgraderingen er nødvendig for å tilfredsstille sikkerhetskrav. Brynstunnelen er en av Oslos eldste tunneler. I 1970 sto den ferdig, men etter mange år med mye trafikk er det et stort behov for oppgradering og vedlikehold. Blant annet er det lagt nytt vann- og avløpssystem.

Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister, vil foreta den offisielle åpningen.

Samtidig har arbeidet vært en belastning for mange bilister. Kapasiteten er blitt halvert gjennom tunnelen. Næringstrafikk og pendlere er blitt hardt rammet. Noe av årsaken er at E6 går gjennom Brynstunnelen. Denne rehabiliteringen er regnet som den mest krevende i tunnelprosjektet. Ulvik mener likevel trafikantene har vist vilje til å tilpasse seg den krevende situasjonen.

– Prosjektet har vært en belastning for mange, men folk har funnet alternative reisemåter og – tidspunkt slik at vi har unngått de verste proppsituasjonene sier prosjektleder Hilde Ulvik.

– Vi benytter anledningen til å takke for publikums tålmodighet.

  • Her kan du lese om et annet viktig samferdselsprosjekt som akkurat nå står ferdig: Dette nybygget skal ta imot 7 millioner nye flypassasjerer.

Mer arbeid må fullføres

Selv om det blir full fart i begge retninger etter klokken 18 i dag, vil det bli foretatt nye stengninger. To til tre kortere stengninger er nødvendige for at arbeid oppå og rundt tunnelen skal bli ferdige, skriver Statens vegvesen.

De opplyser at første stenging blir allerede natt til 2. mai. Neste stenging blir helgen 5.- 6. mai. Eventuelle andre stengninger vil bli varslet.