Villaeiere føler seg presset til å selge huset til hageutbyggere - advares om mulig «negativ prisutvikling»

Berit Ådnevik hadde nettopp kommet hjem fra jobb da en megler ringte på og lurte på om hun ville selge huset.

Berit Ådnevik og Ralf Kristensen fikk eiendomsmegleren på døren, men har slett ingen planer om å flytte fra eplehagen sin.

Det er tøffe tider i Oslos eplehager. Spesielt i de områdene politikerne har definert som utviklingsområder av forskjellige kategorier, det betyr at de ønsker at det skal bygges høyere og tettere.

Og dermed gir de klarsignal til utbyggere som vet det har vært veldig gode penger å tjene på utbygging av villatomter.

Berit Ådnevik har merket det på kroppen. Hun bor i et småhusområde tett innpå Karlsrud T-banestasjon på Lambertseter.

– Var helt uforberedt

– Plutselig var eiendomsmegleren der. Jeg hadde akkurat kommet hjem, og var helt uforberedt da han sto der med et tilbud som han ga inntrykk av at jeg ikke kunne avslå.

Ralf Kristensen og Berit Ådnevik trives godt i huset sitt på Karlsrud, og har ingen planer om å ta imot tilbudet om fem prosent rabatt på ny eiendom på tomten.

I tilbudsbrevet kommer det frem at en kunde har hyret megleren til å kjøpe seks eiendommer. På dem ønsker kunden «å bygge moderne leiligheter». Ådnevik opplyser at megleren mente at det var «en forutsetning for handelen at alle ovennevnte eiendommer selger til min oppdragsgiver». Åtte eiere ble kontaktet.

Ralf Kristensen, som bor i annen etasje i huset, har ingen planer om å selge.

– Ja, her bor vi veldig sentralt, men likevel stille og fint. Så får vi se hvor lenge det går.

Påsto tap av verdi

På noen av naboeiendommene på Karlsrud er det planer om stor utbygging. Megleren hadde med seg det de kaller mulighetsstudier av prosjekter som kan bli realisert.

Slik er brevet fra Privatmegleren.

I tilbudsdokumentet gjøres det klart at planene på naboeiendommene kan få stor betydning for eiendommene hans kunde nå ønsker å kjøpe.

«Som følge av forringet sol og utsiktsforhold, støy i byggefasen m.m., forventes det at nevnte prosjekter kan virke negativt på prisutviklingen deres bolig ellers ville hatt», heter det.

Megler tok kontakt for å beklage

– Jeg tok kontakt med grunneiere for å høre om de var interessert i å dele sine synspunkter på utviklingen i området, og formidle at vi hadde en aktuell kjøper om de vurderte å selge. Det var ikke et viktig poeng at verdien ville bli dårligere, det var del av et større resonnement om mange prosjekter i nabolaget, sier Trond Svarød i Privatmegleren til Aftenposten.

Det var Svarød som tok kontakt på Karlsrud.

Svarød forsikrer at han ikke på noen måte har presset mulige selgere, og han har i ettertid tatt kontakt for å beklage om naboene opplevde henvendelsen som påtrengende.

Han understreker også at det i brevet fra megleren står: «Det er viktig for min kunde at du opplever en god og trygg salgsprosess. Jeg håper det er i orden at jeg kontakter deg for en uforpliktende samtale rundt dette.»

– Vil ikke være påtrengende

– Det er ikke ofte vi har slike oppdrag, i fjor var det tre av rundt 750 oppdrag ved kontoret som handlet om å undersøke om folk er villige til å selge, sier Soliman Sarwar, leder ved Privatmeglerens kontor på Nordstrand. Det var dette meglerkontoret som hadde oppdraget på Karlsrud.

– Jeg kan forstå at enkelte kan føle det påtrengende at noen kommer og spør om de er interesserte i å selge boligen. Andre kan være glade for å få tilbudet. Vi ønsker ikke å være påtrengende, men vil gjøre en best mulig jobb for alle parter, sier Sarwar.

Saken fortsetter under kartet

Området en utbygger ønsker å kjøpe, ligger ved Karlsrud T-banestasjon (rødt område). En annen utbygger kjøpte opp Raschs vei 38 og 40 og Radarveien 4 (blått område). Nå er området solgt. Den nye eieren vil ikke si noe om høyder eller volum. Ifølge byrådsavdelingen er det «varslet et plangrep med store høyder».

Nord, øst og vest for dette området er det i dag småhusbebyggelse. I sør, på andre siden av Raschs vei og T-banelinjen planlegges en stor, bymessig utbygging hele veien ned til Lambertseter senter.

– Korrekt

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, mener megleren har opptrådt i henhold til boken:

– Det som er blitt sagt muntlig mellom megler og boligeier, kan vi ikke kommentere. Ut fra det som kommer frem i den skriftlige henvendelsen fra megler, virker det som om han har gått frem på en korrekt måte.

Geving har likevel forståelse for at en boligeier kan føle det ubehagelig at noen kommer på døren for å tilby seg å kjøpe boligen på vegne av en klient.

– Men det er ikke helt uvanlig når det er snakk om å utvikle et område til bygging av flere boliger eller næring. For en boligeier kan dette også bli en positiv opplevelse hvis det viser seg at en kjøper er villig til å strekke seg langt for å få realisert utbyggingen, sier han.

Ralf Kristensen (til v.) og Berit Ådnevik merker presset etter på ha havnet på radaren til tomteutviklerne. Nabo Leif Sørensen (til h.) bor på den andre siden av veien og har gått under radaren. Hittil.

Merker presset

Mens Aftenposten er på besøk på Karlsrud, kommer nabo Leif Sørensen forbi. Han har bodd i Gisles vei i 40 år, på den andre siden av gaten. Foreløpig har ikke utbyggerne kommet så langt.

– Nei, jeg fikk ikke besøk i denne omgang, men jeg merker at presset blir hardere, men jeg har barn, og jeg selger ikke.

– Ikke vi heller, sier Ådnevik og Kristensen.

– Se hvor fint det er, det er her vi har lyst til å bo.