Oslo

Y-blokken sidestilles med lagunen i Venezia

Y-blokken i regjeringskvartalet har kommet i svært gjevt selskap. På listen over Europas 14 viktigste truede kulturminner sidestilles den med lagunen i Venezia og justispalasset i Brussel.

  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

— Dette understreker at dette er en sak hvor siste ord ennå ikke er sagt.

Det sier Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen. I dag offentliggjør kulturarvorganisasjonen Europa Nostra og European Investment Bank Institute, sin såkalte kortliste til sitt «7 Most Endangered»-program. Listen er et resultat av hva et internasjonalt ekspertpanel mener er de 14 viktigste truede kulturminnene i Europa for øyeblikket. Sammen med historiske steder som lagunen i Venezia, justispalasset i Brussel og Valflores-palasset i Lisboa, finner vi også Erling Viksjøs ikoniske Y-blokk i regjeringskvartalet.

Les også

Y-blokken kan havne på listen over Europas mest truede kulturminner

— Y-blokken er et kulturminne av internasjonal betydning. Gjennom å velge ut Y-blokken blant de 14 mest truede kulturminnene i Europa understreker Europa Nostra at bygningen er viktig å bevare også i et Europeisk perspektiv, sier fortidsminneforeningens generalsekretær Ola Fjeldheim.

Årlig liste

Hvert år utarbeider den europeiske verneorganisasjonen Europa Nostra en liste over verdensdelens syv mest truede kulturminner. I år fikk organisasjonen rekordmange nominasjoner. De 14 monumentene og stedene på kortlisten er valgt på grunnlag av deres enestående kulturminneverdi og de umiddelbare truslene de står overfor. Den endelige listen med 7 kulturminner kunngjøres på et offentlig arrangement i Venezia den 16. mars.

Under organisasjonens årlige kongress, som i år ble lagt til Oslo i juni, fikk hele styret i Europa Nostra en omvisning i Y-blokken, et møte Statsbygg nektet pressen å ta del i. Da Aftenposten møtte generalsekretær Sneška Quaedvlieg-Mihailovići etterkant av dette møtet, uttrykte hun forundring over at regjeringen har vedtatt at Y-blokka skal rives.

— Vi skjønner at myndighetene tok denne beslutningen, blant annet basert på sikkerhetsgrunner. Likevel stiller vi oss undrende til at det ikke skal være mulig å finne en løsning som tilfredsstiller myndighetenes krav samtidig som bygget blir ivaretatt, sa hun, og viste til flere eksempler på at Europa Nostra har greid å påvirke myndigheter i flere land til å tenke alternative løsninger.

Norsk nominasjon

Det er fortidsminneforeningen i Norge som har foreslått å nominere Y-blokken til vernelisten. De har lenge kjempet for å få Regjeringen til å omgjøre sitt vedtak om at Y-blokken ikke skal være en del av det fremtidige regjeringskvartalet.

Et monumentalt trappeløp markerer sammenkoblingen med de tre aksene i det Y-blokka.

— Vi mener at dette er et vedtak det er mulig å endre. Det at Europa Nostra nå har valgt å sette Y-blokkena på sin kortliste, viser at dette er en sak det virkelig er verdt å bruke krefter på. Vi vil derfor aktivt jobbe opp mot både departement og storting fremover, sier Fjeldheim.

Det er aller første gang i organisasjonens historie at et norsk kulturminne er blitt med på listen til Europa Nostra.

— Europa Nostra representerer det kritiske blikket utenfra. På tross av at Statsbygg og departementet har satt alt inn på å overbevise om at riving er eneste alternativ, ser Europa Nostra gjennom argumentasjonen og konkluderer med at Y-blokken både kan og må bevares. At den nå står på en liste sammen med Venezias lagune og Justispalasset i Brussel taler for seg, sier Fjeldheim.

Les også

«Sterkt, vondt og direkte, likevel laget med respekt».

Picasso avgjørende

— Hva tror du Europa Nostra har lagt vekt på i sin vurdering?

— Jeg tror det er en kombinasjon av byggets arkitektur, betydningen og symbolverdien som ligger i dette bygget, i tillegg har nok Piccassos kunst vært en forsterkende faktor, sier han.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har ikke besvart vår henvendelse. Han har tidligere uttalt til Aftenposten at en ny runde om Y-blokken er uaktuelt.

Les også

Fire eks-statsministre gir råd om nytt regjeringskvartal

Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal— og moderniseringsdepartementet viser til at store deler av Y-blokken er uegnet til departementsvirksomhet sett av fra et sikkerhetsperspektiv er.

— Regjeringens beslutning om utviklingen av det nye regjeringskvartalet er basert på en helhetsvurdering. Vernehensyn er ett viktig hensyn som må vurderes opp mot andre viktige hensyn, som god arealutnyttelse, gode og åpne byrom, hensynet til sikkerhet og trafikkavvikling. Grunnleggende sikkerhet er nødvendig for å ivareta sentrale samfunnsfunksjoner i et framtidig regjeringskvartal, sier han.