Oslo

Denne bydelen dekker treningsavgiften til barn med dårlig råd

Jenter i innvandrerfamilier blir ofte nedprioritert når familien ikke har råd til å betale for barnas trening. Nå får de hjelp.

Bystyrerepresentant og leder av Grorud bydelsutvalg, Mobashar Banaras (til venstre), har sørget for å øremerke 300.000 kroner til å dekke treningsavgiften for barn og unge fra familier med dårlig råd. Bare hos Grorud IL trener 40-50 unge som er avhengig av denne sponsingen av bydelen. Foto: Wasim K. Riaz

  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz

– Det er ingen hemmelighet at det finnes fattigdom i Oslo og at mange familier ikke har råd til å sende barna på fritidsaktiviteter. I bydel Grorud mener vi at alle skal delta. Derfor har vi bevilget 300.000 kroner til å dekke treningsavgiften til barn og unge i bydelen. Pengene er øremerket til dette formålet, sier Mobashar Banaras (Ap), leder av bydelsutvalget i Grorud.

Foreldrene til barna som er i målgruppen kan sammen med idrettslaget søke bydelen om å få dekket treningsavgiften. Pengene går direkte til idrettslaget. Bydelen delte ut nesten 130.000 kroner før sommerferien. Nå skal 170.000 som står igjen deles ut. Bydelen tror at flere vil søke nå fordi ordningen er blitt mer kjent siden sist. Søknadsfristen er 15. november.

– Vi har 40–50 barn og unge som er i målgruppen. Før sommerferien fikk vi godkjent søknaden for 22 av disse. Nå skal vi søke om å få dekket treningsavgiften for dem som er igjen, sier Richard Pedersen, leder i Grorud idrettslag som har nesten 30 fotballag.

Ville henge på senteret

Pedersen er ikke i tvil om at dette tilbudet treffer målgruppen godt i en bydel der over halvparten av barna har minoritetsbakgrunn.

– Mange av barna som kommer til oss er her sammen med venner som allerede trener. Noen forteller åpent at foreldrene ikke har råd til å betale for treningen. Vi vet også at en alenemor med to eller flere barn ikke har råd til å betale for barnas trening, sier Pedersen.

Richard Pedersen har viet hele sitt voksne liv til Grorud IL, og ser at en god del barn og unge ikke har råd til å betale for treningen. Han er glad for at alle i bydel Grorud nå får muligheten til å trene. Foto: Wasim K. Riaz

For et par uker siden kom det en rapport som forteller at minoritetsjenter har lav deltagelse både i organiserte idrettsaktiviteter og andre former for fysisk aktivitet. Da Osloby er på besøk hos Grorud IL, trener at jentelag med 13–14-åringer der flertallet har minoritetsbakgrunn. Noen av jentene trener med støtte fra bydelen.

– Vår erfaring er at i noen familier med minoritetsbakgrunn blir ikke jentene prioritert når foreldrene må betale treningsavgift. Får de trene gratis, så er det mer sannsynlig at de får være med. Dette ser vi også gjennom denne ordningen, sier Pedersen.

100.000 til cricket

BU-leder Mobashar Banaras sitter også i bystyret og jobber som fastlege i Akershus. Han understreker at denne ordningen må også ses i et helseperspektiv.

– Som lege og politiker er jeg opptatt av at barn og unge skal ha gode fritidstilbud. Og så er det viktig å få med jenter med innvandrerbakgrunn. Nå lykkes vi med begge deler, sier Banaras.

Som lege og leder av bydelsutvalget i Grorud er Mobashar Banaras opptatt av helse og barns oppvekstvilkår. Nå kan han skryte av at bydelen vil bruke 300.000 kroner for å dekke kontingent for barn fra familier med dårlig råd. Dette har også ført til at flere innvandrerjenter nå er aktive i bydelen. Foto: Wasim K. Riaz

I tillegg til penger til treningsavgift har bydelen gitt cricketutstyr for 100.000 kroner til fem cricketlag i bydelen.

– Man hører ofte om trang bydelsøkonomi. Hvordan har dere klart å finansiere dette?

– Vi har en god økonomistyrting i bydelen. Akkurat nå ligger det an til et lite overskudd i bydelen. Byrådets budsjettforslag for neste år vil gi bydelen økt handlingsrom. Vi satser på at ordningen fortsetter i 2017, smiler Banaras.

Osloby har vært i kontakt med Groruds nabobydel, bydel Bjerke, for å høre om de har et lignende tilbud. Ifølge BU-leder Bjørn Arvid Lundberg (Ap) kan lag og frivillige organisasjoner søke om penger som de blant annet kan bruke til å inkludere barn fra fattige familier, men pengene er ikke øremerket formålet.

I bydel Gamle Oslo har man i forbindelse med Tøyen-satsingen én million kroner som lag og organisasjoner kan søke. Noen av lagene bruker pengene til å sette ned treningsavgiften, slik at flere kan delta.

Les også

  1. Ny rapport: Barnehagebarna i bydel Grorud spiser sunnere og leker mer aktivt

  2. Trist at regjeringen kutter i bidrag til Groruddalen | Tamina Rauf

  3. Misvisende at statsbudsjettet svikter Groruddalen | Mehmet Kaan Inan