Slik skal byrådet og Rødt hindre nye kommersielle barnehager i Oslo

En uenighet om hvordan barnehageloven skal tolkes kunne truet budsjettsamarbeidet mellom Rødt og byrådet. Nå er de enige om et tillegg til avtalen de undertegnet i fjor.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og Bjørnar Moxnes (R) er nå enige om en avtale som skal sikre flertallet for budsjettet til byrådet.

Byrådet og Rødt har nå undertegnet en tilleggsavtale, som de i praksis mener vil hindre private kommersielle selskaper fra å etablere nye barnehager i Oslo.

  • Kommunen skal gå inn i private boligprosjekter der det er regulert inn barnehager. Private utbyggere må først undersøke om kommunen ønsker å etablere barnehage. Private ideelle aktører skal inviteres inn, men dersom de ikke ønsker å etablere barnehage skal kommunen gjøre det selv.
  • I avtalen står det at «investeringsbudsjettet skal avspeile kommunens ansvar for videre barnehageutbygging». Det skal dermed ikke stå på penger.
  • Dersom det kommer søknader om å etablere barnehager fra private, skal eventuelle ideelle aktørene prioriteres.

Kommunen skal også stille seks krav til private, både kommersielle og ideelle, som ønsker å motta tilskudd (se faktaboks).

– Kan ikke avvise kommersielle aktører

Byrådet og Rødt mener kravene de stiller er innenfor loven.

– Vi kan ikke avvise en kommersiell søker kun basert på driftsform. Men i avtalen som ligger her, stiller vi saklige krav. Med kravene som stilles er det vanskelig å tenke seg at man kan oppfylle dem og være kommersiell i sin natur, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Såfremt man sørger for at barna som har rett til barnehageplass får dette, kan man bruke fritt skjønn til å stille vilkår som er relevante og i tråd med loven, som å sørge for at alle pengene kommer barna til gode og ikke ender som privat profitt, sier Bjørnar Moxnes (R).

– Her er vi tydelige på at vi ikke ønsker nye kommersielle barnehager. Vi gjør alt det som kan gjøres politisk og økonomisk for å sørge for at barnehager driftes av kommunen eller ideelle aktører. Det vil ikke være noen begrensninger på investeringsbudsjettet, sier Moxnes.

Vil ha flere ideelle barnehager i Oslo

Dette betyr ikke at avtalene med de private kommersielle barnehagene i Oslo i dag ikke gjelder lenger, understreker Johansen. Han har også en oppfordring til ideelle barnehageaktører, som han mener har tapt markedsandeler.

– Jeg vil gå ut med en sterk oppfordring til private ideelle aktører som har tapt markedsandeler gjennom mange år, om å kjenne sin besøkelsestid. De bør ta kontakt med de store utbyggerne og si at de ønsker å etablere seg, sier Johansen.

Kranglet om sentralt punkt i samarbeidsavtalen

Rødt og byrådet har kranglet om et sentralt punkt i samarbeidsavtalen de undertegnet i fjor.

De var enige om at «kommunen og ideelle virksomheter skal stå for drift av alle nye barnehager i Oslo», men det står også i avtalen at det må realiseres i «tråd med gjeldende lov- og regelverk».

Spørsmålet var dermed om loven åpner for at kommunen kan skille mellom private aktører som driver på ideell eller kommersiell basis. Kommuneadvokaten mente at det ikke var mulig, mens byrådet og Rødt tolket fylkesmannens svar ulikt.

Uenigheten kunne truet budsjettflertallet byrådet har med Rødt.

Her kan du lese mer om barnehagestriden mellom byrådet og Rødt.