- Vi kan ikke dimensjonere veiene etter ekstremnedbør

Køene ble timelange på hovedveiene rundt Oslo da regnet bøttet ned . Dette blir det mer av i fremtiden.

Ekstreme mengder nedbør over Østlandet lørdag stoppet trafikken både på E6 ved Abildsø og på E18 ved Vækerø. I tillegg ble Granfosstunnelen stengt på grunn av alt vannet. I flere timer var hovedtransportveiene til og fra Oslo helt stengt.

Burde Statens vegvesen vært bedre forberedt på ekstremværet?

– Dette var en helt ekstrem situasjon, sier Åsmund Møller Johansen, kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen, region øst.

– Det falt nær 55 mm i løpet av to timer på Bygdøy, noe som ifølge Metorologisk institutt skjer to ganger hvert århundre. De største problemene fikk vi nettopp i dette området, på E18 ved Maritim/Lysaker og i Granfosstunnelen. Vi kjenner ikke til at det har vært spesielle problemer ved Maritim tidligere.

Det flommet over i Oslos gater på lørdag.
Folk sto flere timer i kø på E18 lørdag.

TØI: Må regne med kø og kaos også i fremtiden

Kjell Werner Johansen, ass. direktør ved Transportøkonomisk institutt (TØI), var selv ute og kjørte på lørdag og så at deler av E6 sydover lå under vann.

Han tror at folk må belage seg på trafikkaos når det kommer svært mye nedbør.

Enorme nedbørsmengder over Oslo-området

– Man kan ikke dimensjonere et veinett i Oslo som klarer å ta unna trafikken på omkjørselsveier når det stopper på E6 og E18. Det vil være en enorm overinvestering, sier han.

– Det å få ut informasjon om trafikken slik at folk kan la bilen stå eller usette reisen, er viktig, sier han.

– Få klager på manglende informasjon

Det ble gitt informasjon og advarsler gjennom mediene. Folk kunne også følge trafikken på kartbaserte tjenester.

– Vegtrafikksentralen fikk mange henvendelser i går, men vårt inntrykk er at det var få klager på manglende informasjon, sier Åsmund Møller Johansen i Veivesenet.

Slik skal Oslo sikres mot oversvømte gater

Venter mer ekstremnedbør for fremtidens veier

Nå jobber Veivesenet for å få oversikt over hva som faktisk har skjedd.

– Vi får vi gjøre opp en status og vil deretter vurdere om det er aktuelt med noen tiltak, sier Johansen.

– I nye veiprosjekter blir det tatt hensyn til at det er mer ekstremnedbør i vente. Det ligger nå inne i planene.

NAF håper at veibyggerne finner løsninger

– At veier stenges, er beklagelig, men været får vi ikke gjort noe med, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Når asfalt og brolegging hindrer vannet i å trekke ned i bakken, og slukene ikke klarer ikke å ta unna, så blir det oversvømmelser og mye vann der vannet til slutt havner.

– Nye veier bygges bedre, i utgangspunktet, men været har endret seg mye de siste årene, og det spørs om vi har høstet nok erfaring. Jeg håper inderlig at de som har ansvaret for veiene, finner en forklaring på hvorfor dette skjer og gjør noe med det, sier han.

Også oslopolitiker Frode Jacobsen (Ap) mener at vi må ta høyde for mer ekstremvær i planlegging av både veier og avløp.

– Men vi kan ikke planlegge en infrastruktur som kan ta slike nedbørsmengde som vi hadde i går, sier han.

Fakta om ekstremvær i Norge

Nedbørsrekord

Bygdøy i Oslo fikk i går 54,7 mm i løpet av kun to timer, mellom klokken 11 og 13, og 67,6 mm i løpet av 12 timer. Dette er ny toppnotering for stasjonen, som er relativt ny, som ble opprettet i 2006, melder Meteorologisk institutt på Twitter.

Fra klokken 8 i lørdag morgen, fram til klokken 20 på kvelden var det intense nedbørsmengder på Østlandet. Bygdøy i Oslo hadde den høyeste målingen i landet i løpet av de 12 timene med nedbør.

Disse veiene ble stengt

E6 ved Abildsø

E6 ved Abilsø var stengt i begge retninger mellom klokken 12 og 13 på lørdag. Klokken 13 åpnet inngående løp i retning mot Ryen. Utgående løp ble først åpnet klokken 15.

E18 ved Vækerø

E18 var stengt i begge retninger ved Vækerø mellom klokken 14.44 og klokken 19.00, i over fire timer.

De som ble stående etter Sjølyst ble stående i 2,5 – 3 timer. Mens de som var ved Sjølyst kunne komme av og finne andre ruter.

De som ble stående etter Sjølyst ble stående i 2,5 – 3 timer. Mens de som var ved Sjølyst kunne komme av og finne andre ruter.

Granfosstunnelen

Granfosstunnelen, som går mellom Lysaker og Ullern, ble stengt og åpnet flere ganger i løpet av ettermiddagen.

Begge løp ble stengt i 15-16-tiden, med omkjøring over lokket.

– Her gikk omkjøringen greit fordi det var lite trafikk, sier Nils Aae, trafikkoperatør i Statens vegvesen.

Det østgående løpet, mot Ullern, åpnet klokken 18, mens det vestgående løpet, mot Lysaker, først åpnet klokken 7 søndag formiddag

Sørkedalsveien ved Huseby

Dessuten var Sørkedalsveien, som er en kommunal vei, i praksis stengt, fordi det var oversvømmelse ved Huseby. Denne veien er ellers en mulig omkjøringsvei når Granfoss og E18 er stengt slik som i går.