Oslo

Slik har bergenserne tilpasset seg køprising

Ett år etter at rushtidsavgiften ble innført er kjørevanene til bergenserne tydelig endret.

I Europa ligger Oslo som nummer 52 og på verdensbasis som nummer 113 på listen, over de mest trafikkerte byene.
  • Heidi Anne Johnsen

1. februar 2016 ble det innført rushtidsavgift, også kalt køprising eller tidsdifferensierte bompenger, i Bergen. Nå har ett år gått, og bergensernes kjørevaner er blitt endret, skriver Katrine Nordeide Kuiper, Bergens Tidende.

  • Rapport: Oslos ettermiddagsrush verre enn London. Oslo er nå øverst i Norden, mens Stavanger går fra femte- til sjetteplass.

Færre biler gjennom bomstasjonene i rushtiden

Det ble i 2016 registrert færre biler som kjørte gjennom bomstasjonene i Bergen enn året før. Særlig i timene med ettermiddagsrush var konsentrasjonen av biler lavere og mer spredt enn året før.

Styrket kollektivtilbudet i rushtiden

I tillegg til å innføre rushtidsavgift, ble det satt opp over 300 flere bussavganger i rushet, og de første lange bybanevognene kom.

Lavere inntekter

Trafikknedgangen har ført til at det blir mindre bompengeinntekter. Inntektene de første elleve månedene etter innføringen av rushtidsavgiften, er nesten ti prosent lavere enn inntektene i 2015 – og tilsvarer rundt 70 millioner kroner.

Les mer om

  1. Bil
  2. Bompenger
  3. Trafikk
  4. Luftforurensning