Kommunen vil kjøpe Myntgata 2-kvartalet

Oslo kommune er klar til å punge ut 338,2 millioner for å kjøpe eiendom fra Forsvarsbygg. I fremtiden kan det bli skole eller boliger.

Myntgata 2-kvartalet består av totalt fem bygg.

Oslo kommune har nå avtale på plass om at de kan kjøpe Myntgata 2 fra Forsvarsbygg til 338,2 millioner.

Kjøpekontrakten ble signert rett før helgen, med forbehold om at kjøpet blir godkjent i bystyret i midten av juni. Overtagelsen kan skje i august.

– Dette synes jeg rett og slett er veldig trist for alle som glade i denne byen, sier Pia Farstad von Hall, Høyres fraksjonsleder i byutviklingskomiteen i Oslo bystyre.

– Dette er en tapt mulighet til å utvikle det som kunne blitt et fantastisk boligprosjekt, som ville åpnet for en nødvendig revitalisering av sentrum som boligområde. Det finnes andre tomter i sentrum som er både rimeligere og mer velegnet til skole enn denne tomten, legger hun til.

Gammel bygningsmasse

Tomten er på størrelse med to fotballbaner og har en bygningsmasse på 9700 kvadratmeter.

Myntgata 2 med rød ring.

På tomten er det fem bygg, som ble oppført siste halvdel av 1800-tallet. Midt mellom byggene er det en stor åpen plass.

Kontorene i bygget skal ikke ha blitt pusset opp siden 50-tallet.

Siste gang bygningen var i bruk var i 2013, da Miljøverndepartementet leide bygget. Etter dette skal bygningene ha forfalt.

Bortsett fra bygget som omtales som «tyskerbrakken», er bygningsmassen fredet.

Kan bli skole

Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG) påpeker at kjøpet fortsatt ikke er politisk behandlet, at det er bystyret som endelig avgjør om kommunen kjøper kvartalet.

 Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG).

– Tomten kan blant annet bli brukt til skole, så kan det være mulig å se på en kombinasjonsløsning med boliger eller andre ting som gjør at vi får mer liv i Kvadraturen. Vi ønsker at dette skal bli et område med mer byliv i, at folk skal oppleve det som et mer attraktivt område også på kveldstid, sier hun.

Hun sier at hun ikke umiddelbart kan svare på hvor mye det vil koste kommunen å sette i stand bygningsmassen.

– Vi trenger tomter

Hun sier at de nå har jobbet med denne tomten fordi det er behov for flere tomter som kan brukes til kommunale formål.

– Med flere mennesker er det behov for flere skoler, barnehager, parker og idrettsanlegg. I Oslo er vi også i den situasjonen at vi eier forholdsvis lite tomtegrunn innenfor byggesonen. Det er et resultat etter mange år med en politikk der kommunen har solgt unna det vi ikke har behov for der og da, sier hun.

Videre legger hun til at kommunen er i en situasjon der de må kjøpe eiendom, på grunn av det økende skolebehovet.

– Dette er ikke noe kommunen kan velge ikke å gjøre. Vi trenger tomter til skole og andre viktige formål, sier Marcussen.