Oslo

Birkelunden på Grünerløkka fredes

  • Tone B. Værvågen

Regjeringen har vedtatt å frede Birkelunden på Grünerløkka i Oslo. Birkelunden er dermed det første helhetlige kulturmiljøet som fredes i en by i Norge. — Området rundt Birkelunden er spesielt ved at et helhetlig boligområde fra 1800-tallet fortsatt er intakt. Fredningen er et uttrykk for at dette er et nasjonalt viktig kulturmiljø med tanke på byplanhistorie, kulturhistorie og arkitektur, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy. Fredningen omfatter 15 kvartaler med til sammen 139 bygårder, samt Paulus kirke, Grünerløkka skole og parken Birkelunden. Kulturmiljøet utgjør et areal på om lag 116 dekar. I tillegg fredes trapperom på 14 av eiendommene innenfor området. Birkelunden-området ble bygget ut som boligområde for arbeiderklassen i forbindelse med industrialiseringen og den sterke byveksten i Oslo i andre halvdel av 1800-tallet. Bymiljøet fremstår helhetlig ettersom eiendomsforholdene på den tid gjorde det mulig å planlegge hele området under ett. Fredningsområdet er typisk for murgårdsbebyggelsen fra denne perioden, og bygningsmiljøet har beholdt mye av sitt opprinnelige preg med hensyn til hovedstruktur og bygningsdetaljer. Fredningen skal sikre at helheten og sammenhengen i kulturmiljøet bevares.

  1. Les også

    Halve Grünerløkka blir fredet

  2. Les også

    Feriekoloni fredes