Oslo

Krever to års fengsel for bombetiltalt 17-åring

17-åringen har sittet 190 dager i arrest og varetekt etter at han ble tatt med en hjemmelaget sprengladning på Grønland i Oslo i april i år. Forsvarer krever frifinnelse.

9. april ble 17-åringen i Oslo ble pågrepet og sprengladningen ble tilintetgjort. Dagen før hadde en terrorist i Stockholm meid ned folk med en lastebil.
  • Lene Li Dragland

Torsdag avsluttet statsadvokat Marit Bakkevig sin prosedyre i Oslo tingrett med å kreve to års fengsel for 17-åringen som ble pågrepet av politiet mens han bar på hjemmesnekret sprengladning.

Påtalemyndigheten mener at 17-åringen på det aktuelle tidspunktet hadde vært gjennom en radikaliseringsprosess, der han blant annet hadde vært i kontakt med jihadistiske miljøer i Oslo og andre steder.

Han har selv forklart at han hadde blitt radikalisert i salafistisk retning, en bokstavtro tolkning av islam.

  • LES OGSÅ: Tre unge menn fra Vadsø ble koblet til ekstrem islamisme på tre år. Idrettsleder kritiserer kommunens integreringsarbeid.

Bombeoppskrift fra nettet

Sprengladningen hadde han fått kunnskap om å lage via internett. Den besto at en gul trykkbeholder for lightergass og en liten gassbrenner. Brenneren var teipet fast til trykkbeholderen slik at brennerens flamme var rettet mot beholderen. I teipen var det lagt inn metallbiter og splinter.

Eksperter har forklart at det ville tatt omtrent fire minutter fra brenner ble tent til gassbeholderen hadde eksplodert og sendt splintene utover.

17-åringens forsvarer, advokat Javeed Hussain Shah, ber om full frifinnelse, eventuelt at 17-åringen behandles på mildest mulige måte.

– Aktor har ikke tatt med én eneste formildende omstendighet, sier han. Shah mener blant annet at retten må legge til grunn at 17-åringens anordning ikke var egnet til å skade eller skremme befolkningen.

Dommen blir avsagt om rundt to uker.

Måtte åpne dørene

Rettssaken har pågått siden forrige mandag. Tingretten stengte dørene allerede etter én time, slik at 17-åringen fikk forklare seg bak lukkede dører, slik han og hans forsvarer hadde bedt om.

Hverken presse eller forskere fikk tillatelse til å være til stede.

Men etter at pressen anket kjennelsen, avsa Borgarting en ny kjennelse der pressen fikk medhold.

Aktor Marit Bakkevig i samtale med forsvarer Javeed Hussain Shah underveis i rettssaken.

Samarbeidet med politiet

17-åringen ble først siktet etter terrorparagrafene, men påtalemyndigheten har senere redusert anklagen og tiltalt ham for oppbevaring av farlig sprengstoff.

– Det henger blant annet sammen med at gjenstanden ikke var så farlig som den først ble antatt å være, sier statsadvokat Marit Bakkevig.

17-åringen har samarbeidet med politiet og påtalemyndigheten og gitt forklaringer på det han er spurt om. Han har også frivillig gitt fra seg koden til mobiltelefonen sin, slik at politiets etterforskere kunne gå inn og kontrollere det som fantes der.

«Vi lærer å drepe de vantro»

Etterforskningen har vist at 17-åringen har vært aktiv på sosiale grupper der han har mottatt filmer som viser IS’ likvideringer av fanger.

Én av gruppene heter «Vi lærer å drepe kuffar i Allahs navn», der det som kan være den britiske IS-bøddelen Mohammed Emwazi, også kalt Jihadi John, står i midten av en halvsirkel av IS-soldater. Hver av soldatene har en bakbundet fange stående på knær foran seg som de likviderer ved å skjære hodet av med en kniv.

Emvazi ble drept under et rettet droneangrep i november 2015.

Politiet tok ingen sjanser da de rykket ut i april i år.

Kurs: Lage sprengstoff

Under bevisførselen er det også vist til filmer og forklaringer som viser hvordan man kan fremstille sprengstoff.

Filmen «I deres fotspor» har en kommentatorstemme som snakker russisk. Filmen tar for seg angrep «utført av Kalifatet» i Paris, Belgia, Tyskland og USA. Stemmen sier at krigen i dag foregår på angripernes jord. Med angriperne menes alle land som inngår i alliansen mot «Kalifatet».

I filmen vises det frem flere flagg, også det norske, som skal angi hvilke land det dreier seg om.

Mot slutten av filmen gjentar fortellerstemmen gang på gang at alle stridsdyktige muslimske menn har plikt til å angripe «de vantro» i deres land. Stemmen sier at «sivile er legitime mål, siden det er de som har valgt styremaktene som fører krigen mot Islam».

Les mer om

  1. Oslo tingrett
  2. Oslo
  3. Terror
  4. Krim
  5. Politiet