Oslo

Mattilsynet sjekket 40 gatekjøkken. Fant rottemøkk, mat i oppvaskkummen og mangel på renhold

Mattilsynet har sjekket av hygienen i på en rekke gatekjøkken i Oslo, Bærum og Asker. Resulatene er nedslående.

Rottemøkk på kjøkkenet, en ekstremt skitten komfyr, mat som lagres i oppvaskkummen og skitten matemballasje var noen av det Mattilsynet fant da de undersøkte 40 gatekjøkken. Foto: Mattilsynet

  • Stein Erik Kirkebøen

– Faktisk synes vi resultatene fra denne gatekjøkkenkampanjen er dårligere enn det vi har sett ved tidligere runder, sier avdelingssjef for Mattilsynets avdeling for Oslo, Bærum og Asker, Marit Kolle.

De undersøkte i april de hygieniske forholdene på 40 gatekjøkken.

  • Omtrent på samme tid jaktet Aftenposten på byens beste kebab.

Rottemøkk på to kjøkken

To steder fant de rottemøkk på kjøkkenet. De fant eksempler på – til dels svært dårlig – manglende renhold. De fant kjølevarer som ikke ble oppbevart kjølig nok. De fant eksempler på at det ikke var forskjell på «rene soner» og «skitne soner», mat ble for eksempel oppbevart i utslagsvasker. De fant i det hele tatt mange eksempler på dårlig hygiene.

– Bare seks av de 40 vi undersøkte hadde alt på stell og fikk ingen pålegg. I den andre enden var de ni som ble stengt på dagen. For to år siden var det syv, sier Kolle.

Det tilsvarer en 25 prosent økning?

Ikke godt å si når dette kjøleskapet ble vasket sist. Foto: Mattilsynet

Dårligere hygiene?

– Med så små tall skal vi være forsiktig med å legge for mye i dem. Men tilbakemeldinger fra inspektørene som har vært ute på dette tilsynet er at forholdene hos dem som var dårlige, var enda dårligere enn før.

– Hygienen blir dårligere?

– Det kan se slik ut etter denne tilsynsrunden.

– Hva skjer med dem som blir stengt?

– Etter at vi har vært på nytt besøk og sjekket at påtalte forhold er utbedret, får de åpne igjen. For de fleste skjer det innen en uke.

– Er det noen vits i å bruke ressurser på kontroller som ikke hjelper?

Viktig med kontroller

– Kontroller er nødvendige og viktige. Vi må kontrollere, og vi ser heldigvis eksempler på at det hjelper å påpeke mangler, noen steder blir manglene utbedret. Kontroller er nødvendige og viktige. Det er ikke sikkert det blir to år til neste kontroll, for å si det slik. Men det er et problem i bransjen at stedene veldig ofte skifter eier og driver, og at det ikke stilles noen formelle krav til personell som jobber med mat, sier Kolle som understreker at disse tallene ikke nødvendigvis er representative for hele bransjen.

Slik så det ut i en trapp ned til matlageret på et gatekjøkkenet. Foto: Mattilsynet

Ikke representative

– Nei, det er de ganske sikkert ikke. Det er ikke tilfeldig hvem vi kontrollerer. Kontrollen er risikobasert, det betyr at vi oppsøker steder som vi har fått tips om og bekymringsmeldinger på. Rett og slett der vi mistenker at det ikke drives helt etter boken.

– Er dere veldig pirkete og opptatte av formaliteter og ting som ikke betyr noe for publikum?

– Nei, vi ser på realitetene, og vi er opptatt av å påse at regler for god hygiene følges.

– Småting og bagateller

Aftenposten har vært i kontakt med seks av de ni stedene som ble stengt. Tre steder fikk vi kontakt med eieren, som kunne uttale seg på vegne av stedet. Alle disse mente at det hos dem var bagatellmessige forhold som de fikk ordnet opp med i løpet av en dag eller to.

– Hos oss var det oppvaskvannet som bare holdt 75 grader, det skal være 80. En rørlegger ordnet det i løpet av en dag, sier innehaver Khalid Mahmood, som synes det greit at Mattilsynet kommer på inspeksjon.

– Ja. Da påpeker de mangler som vi utbedrer.

Talsmannen for Il Parmigiano, som måtte tilbake til gjestene før han rakk å presentere seg, synes også det er greit med inspeksjon.

– Men det er litt personavhengig. De fleste inspektørene er greie, men det er noen som er litt for detaljerte, sier han, som forteller at de fikk utbedret påleggene i påsken.

– Da skulle vi uansett holde stengt.

Holtet Pizza henviser de til innehaveren, som på på telefon sier at det også hos ham dreide seg om småting som var ordnet i løpet av en dag. Han svarer ikke på hva det dreide seg om.

Les mer om

  1. Mattilsynet